Aldersrelateret træning

Sejleres forskellige præferencer for læring

De fleste trænere har oplevet, at én form for træning virker godt på nogle sejlere, mens andre sejlere har brug for en anden tilgang. Det skyldes ganske enkelt, at alle mennesker har forskellige præferencer for at lære. Læs mere om læringspræferencer.

Senest ajourført d. 23. august 2020

Indhold

  Ekspandér

  Vi lærer forskelligt

  De fleste trænere kender oplevelsen af, at sejlerne reagerer forskelligt, når de skal lære nye færdigheder.

  Nogle er aktive og har svært ved at sidde stille og lytte til undervisningen. For dem kan det ikke gå hurtigt nok med at komme ud og øve sig på vandet. De kaster sig ud i det og lærer ved at prøve sig frem.

  Andre går mere forsigtigt til værks. De vil gerne have tingene grundigt forklaret, så de forstå baggrunden for det, de skal træne. Måske vil de gerne have færdighederne demonstreret først. Det kan fx være ved at tage en tur med ud i følgebåd for at se, hvordan andre sejlere griber en øvelse an.

  Det handler alt sammen om, at vi som mennesker er forskellige. Vi bruger forskellige sanser, når vi skal lære noget nyt, og vi agerer forskelligt i læringsprocessen.

  De aktive

  "Jeg vil prøve alt mindst én gang"

  Aktive personer er entusiastiske og kaster sig gerne over nye udfordringer - indimellem uden at overveje konsekvenserne forinden. De elsker at diskutere, og de kommer let til at kede sig, hivs de overværer en aktivitet, hvor de ikke selv er direkte involveret.

  De reflekterende

  "Jeg vil gerne have tid til at overveje det"

  Reflekterende personer vil gerne tænke sig om og se tingene fra forskellige vinkler, før de drager deres konklusioner. De lader andre komme til orde, før de giver udtryk for deres egne synspunkter. De lærer ved at observere og lytte - og ved at dele deres idéer med andre.

  De teoretiske

  "Hvordan hænger dette sammen?"

  Teoretiske personer lægger vægt på at forstå teorierne bag færdighederne. De tænker problemstillinger igennem, trin for trin, og de har et klart mål. De kan lide analyse og detaljer og stiller ofte en masse spørgsmål.

  De pragmatiske

  "Hvordan kan jeg anvende dette i praksis?"

  Pragmatiske personer lægger vægt på, at det, man skal lære, også er noget, der kan bruges i virkeligheden. Teori uden praktisk anvendelse giver ingen mening. De lærer bedst gennem praktiske opgaver, og de har ikke tålmodighed til lange forklaringer og diskussioner.

  Seks gode råd om undervisning

  For at komme godt rundt om alle forskellige former for personer, kan du arbejde med disse gode råd om undervisning. Hvis du følger dem, kommer du typisk godt rundt om alle typer af personer.

  1

  Sæt altid nye færdigheder ind i en sammenhæng. Sejlerne forstår bedre, når de ser det store billede.

  2

  Vælg dine pointer med omhu. 3-4 informationer er det maksimale, sejlerne kan rumme ad gangen.

  3

  Forklaringer skal være korte og præcise. Sejlerne husker begyndelsen og slutningen, men glemmer ofte det i midten.

  4

  Brug flere metoder i undervisningen. Det kan fx være "forklaring", video, demonstration, læsning, diskussion osv. Det imødekommer sejlernes forskellige læringspræferencer (se nedenfor). 

  5

  Vær sikker på, at nye færdigheder bliver grundigt indarbejdet. Det kan fx være via gentagelser. Færdigheden sidder der, når sejleren udfører den uden at tænke over det.

  6

  Fokusér på, hvad sejlerne skal gøre - frem for, hvad de ikke skal gøre!

  Teori skal opleves og sanses

  Sejlsport er en kompleks idræt, og der er meget teori at lære hen ad vejen. Det gælder om så vidt muligt at knytte teorien til konkrete oplevelser på vandet. Sker det ikke, går meget af teorien tabt, fordi sejlerne ganske enkelt glemmer tingene igen.

  Undersøgelser viser, at sejlere, der både har "hørt, set og oplevet" et emne husker det væsentligt bedre, end hvis vedkommende kun har "hørt om det" eller "hørt om det, og set det." Med andre ord skal teorien opleves.

  Alle mennesker har én eller to sanser, man foretrækker at bruge, når vi modtager information.

   

  Visuel præference

  Lærer bedst ved at se billeder eller se og læse tekst. Visuelle sejlere vil gerne have færdighederne demonstreret i undervisningen på video eller se dem blive udført af andre sejlere. De vil også gerne tage noter eller se færdighederne i en bog.

  Auditiv præference

  Lærer bedst ved at lytte. Auditive sejlere kan lide at høre gode, forståelige forklaringer - både på land og vand. Skrevne informationer har mindre betydning, men det er en god hjælp, hvis informationerne læses højt.

  Taktil præference

  Lærer bedst, når de kan røre ved tingene. De vil gerne have instruktioner udleveret på skrift, så de kan bladre i dem og tage dem med sig. Det er vigtigt for dem at bruge fingrene, og derfor vil de gerne tage notater.

  Kinæstetisk præference

  Lærer bedst, når de er fysisk aktive og kan bruge hele kroppen. Kinæstetiske sejlere vil gerne mærke og afprøve tingene, og de vil gerne deltage i praktiske øvelser. Kinæstetiske sejlere er aktive og kan have svært ved at sidde stille for længe ad gangen.

  Læringscirklen

  For at komme godt omkring alle præferencer for læring, kan du som træner bruge "Læringscirklen".

  Færdighederne skal forklares, de skal vises, de skal afprøves, sejlerne skal mærke udstyret mellem hænderne, og det er optimalt, hvis du oveni kan give dem noget læsestof, så de i ro og mag kan sætte sig ind i tingene og forstå dem fra bunden. Dette er udgangspunktet for "Læringscirklen".

  Derudover kan det være nødvendigt at tage visse individuelle hensyn, hvis en sejler har særlige behov for at få færdighederne forklaret, gentaget eller vist på en bestemt måde.

  At lære en færdighed er i sig selv en proces, der kan inddeles i flere faser. "Læringscirklen" beskriver læring som en fortløbende proces med fire stadier:

  1. Konkret oplevelse eller erfaring
   (Fx når træneren lader sin båd kæntre med vilje)
  2. Reflekterende observation
   (Sejleren analyserer situationen - hvad skete der, og hvorfor?)
  3. Abstrakt begrebsliggørelse
   (Sejleren konkluderer og lærer at forstå årsagen til kæntringen
  4. Aktiv eksperimenteren
   (Sejleren tester sin konklusion og lærer at mindske sin egen kæntringsrisiko)

  "Læringscirklen viser, hvordan læring opstår ved at afprøve - og indimellem fejle - for på den måde at forstå, hvad der sker, når man foretager sig et eller andet. De konklusioner, man drager, fører til nye oplevelser og erfaringer, blot på et højere niveau, og på den måde kan læringen fortsætte i det uendelige.

  Det svarer til den proces, som en nystartet sejler gennemgår fra de første, famlende manøvrer på vandet og videre op gennem Diplomsejlerskolen.

  Læringscirklen viser, hvordan læring kan fortsætte i det uendelige, fordi vi hele tiden tilegner os nye erfaringer og refleksioner, som sætter os i stand til at lære på et nyt og højere niveau. De fire persontyper er udviklet, så de passer ind i Læringscirklen

  Som træner kan du bruge "Læringscirklen" til at nedbryde dine træningssessions i mindre dele og dermed etablere en systematik i den måde, du lærer sejlerne nye færdigheder. Konkret kan det foregå sådan:

  1. Du afvikler en struktureret træningsøvelser
   (Oplevelse/Erfaring)
  2. Bagefter gennemgår du øvelsen med sejlerne, og I taler om, hvad der skete
   (Refleksion/Feedback)
  3. Du hjælper sejlerne til at forstå hensigten med øvelsen
   (Abstraktion/Forståelse)
  4. Du opfordrer sejlerne til at bruge det, de har lært i fremtidige sessions
   (Eksperimentere)

  Kend børnenes behov

  Særligt når det gælder børn, kan det være til stor hjælp, hvis du ved lidt om, hvordan de hver især reagerer, når de skal lære nye færdigheder. Børn reflekterer ikke over undervisningsmetoder på samme måde som unge og voksne gør, og du kan ikke forvente, at de beder om at få tingene vist eller forklaret på en bestemt måde. Derfor er det dig som træner, der skal kende børnene individuelle behov og forskelligheder - og derudfra tilpasse din undervisning i forhold til de sejlere, du har foran dig.

  Hvad motiverer sejlerne?

  Børn dyrker sejlsport af vidt forskellige årsager, og som træner er det en fordel at vide, havd der motiverer den enkelte sejler. Det forbedrer dine muligheder for at stimulere sejlerens fokus og interesse, ligesom du har bedre mulighed for at forstå baggrunden, hvis et barn eller en ung sejler mister motivationen.

  Sejlere motiveres bl.a. af:

  • Grundlæggende interesse for sejlsport
  • Det sociale fællesskab med kammerater
  • Afveksling og udfordringer i hverdagen
  • Det frie liv i naturen og på vandet
  • For nogle lysten til at konkurrere
  • Anerkendelse fra forældre
  .
  Rul til toppen

  Andre relevante emner: