Kvindenetværk skaber fællesskab og fremmøde

Vicky Ralkov skabte et netværk for kvinder i Vedbæk Sejlklub og administrerer i dag en facebookgruppe for sejlerkvinder. Bliv klogere på, hvad kvindenetværk kan.

Senest ajourført d. 8. marts 2021

Hvordan opstod ideen med at skabe aktiviteter kun for kvinder?

–Da jeg gik ind i bestyrelsesarbejdet i Vedbæk Sejlklub for år tilbage, var det fordi, jeg på sejlerskolen oplevede potentialet i de andre kvinder på holdet, og den vilje og nysgerrighed de havde på at sejle. Det mente jeg, jeg kunne skabe noget af, så på den kommende generalforsamling stillede jeg op og blev valgt ind. Mit ønskede område blev ’Aktivitet’ med fokus på kvinder.

Om Vicky Ralkov

45 år og bor med sin mand og barn ombord på LuckyPotato i Åbassinet, Køge centrum.

Hun har sejlet det meste af sit liv og kom sidste år hjem efter et par år på togt i Middelhavet.

Sammen med Iben Brasholt er hun administrator i facebookgruppen ’Kvindelige Sejlere Kan’, og tidligere bestyrelsesmedlem i Vedbæk Sejlklub, hvor hun startede kvindenetværket i 2017.

Hvordan greb du aktivitetsarbejdet an?

– Jeg undrede mig over, at med alle de mænd, der var på havnen, hvor var kvinderne så? De måtte jo være der. Og det var de! Jeg skrev et opslag på sejlklubbens facebookside og en mail til alle medlemmer om, at jeg gerne ville møde alle de kvinder, der var tilknyttet havnen, enten fordi de var bådejere sammen med deres mand, gik i sejlerskole eller var med som gast. Vi mødtes 67 kvinder til vores første møde en aften og såede de første frø i vores netværk. Det var en fantastisk aften, hvor vi fik talt om vores erfaringer med sejlads, frygt og ikke mindst vores individuelle styrke. Små netværk og venskaber har sidenhen udviklet sig, og alle kendte pludselig mange flere i havnen, end de troede.

Hvad har netværket betydet for klubben som helhed?

– Den aften blev vores første møde ud af utallige. Vores styrke, sammenhold og fælles energi har kunnet mærkes gennem hele klubben, da der efterfølgende var større opbakning og deltagelse fra kvinder i aktiviteter og generelt liv på havnen.

Med kvindenetværket kom der liv på havnen samt større deltagelse i klubbens aktiviteter.

Nu kom der pludselig over 100 til standerhejsning og nedtagning, vi havde en hær af frivillige til blandt andet Stelton Cup, og selv ved optagning var kvinderne med. Det kunne godt være, at vi ikke var lige så deltagende og havde samme fysiske formåen som mændene, men vi vidste, at vi ville ikke være den eneste kvinde på havnen - og det gjorde en forskel. Jeg tror derfor, at mange sejlklubber skal et skridt længere tilbage og tænke på, hvad de kan tilbyde, så kvinderne tager pladserne i deres klubber - og det finder de kun ud af ved at samle dem, spørge og skabe et rum for et kvindeligt fællesskab. 

Du er også administrator af facebookgruppen ’Kvindelige sejlere kan’. Hvad er det kvindegrupper kan?

– Mænd er fra Mars, og kvinder fra Venus - og gudskelov har vi fællestræk, men vi skal stadig have lov til at være forskellige, og det er vi blandt andet i den måde, vi kommunikerer på. Der er brug for kvindegrupper, fordi det er et frirum; et rum, hvor vi kan tale frit om sejlerbukser til brede bagdele uden at få kommentarer om, at man så nok skal ’lukke kæften og få en motionscykel i stedet’, om angst for ikke at kunne udleve drømmen om at være sejlerfamilie, når det er ens mands største ønske osv. Det rum har kvindegrupper, og vi taler åbent om det og svarer konstruktivt, når der spørges til råd og vejledning om diverse sager. Vi kan ikke alle sammen vide det samme, og derfor spørger man - og det er egentlig ikke så vigtigt, hvad der spørges om, men at der er plads til - og tillid til - at man KAN spørge og få positive og konstruktive svar.

Hvilken forskel er der i din optik på kvinde- og mixede facebookgrupper?

– Man skal ikke have været længe i nogle af de store mixede sejlergrupper på blandet andet Facebook, før man møder de første hårde og kontante svar, som ofte fra mænd. Svaret kan lyde noget i retningen af, at hvis du ikke ved det, så skal du nok kigge dig om efter en anden sport/hobby. Det er ikke lige det svar, man har brug for, når man spørger om noget, og det er jo ikke i et klasseværelse med 30 elever, man spørger, men i et onlineforum, hvor der er flere tusinder, der følger med og ser din ydmygelse. 

Oplever du det som værende et sejlsportsrelateret problem?

­– Jeg tror egentlig ikke, der er en hårdere tone i mixede sejlerfora, end i så mange andre grupper, hvor mænd er i markant overtal eller i mandsdominerede hverv - jeg arbejder selv i Københavns Politi. Jeg tror mere, der er tale om en generel kedelig og meget uheldig tendens og opførsel i online fora - hvor tendensen er, at man skrive alt og opføre sig grimt, omkostningsfrit. Jeg er superglad for det, vores kvindefora kan, men sætter lige så stor pris på mixede fora, hvor jeg får en anden viden fra. Men sparring - det henter jeg i kvindegrupperne. Når vi - min mand og jeg - i dag har brug for viden - siger han næsten altid ’spørger du ikke lige damerne?’.

Har du et godt råd til klubber, der ønsker at tiltrække flere aktive kvinder?

– Skab netværk og søsæt aktiviteter målrettet kvinder - og det behøver ikke alt sammen at være sejlerorienteret. Det er ikke der, det starter. Det starter med, at vi møder hinanden og skaber et rum, hvor der er plads til at være kvinde, et rum som ikke er drevet af konkurrence og ambitioner men om at være og finde den rolle i fællesskabet, hvor man føler sig tryg – og giv det så tid til blomstre.

.
Rul til toppen

Læs mere