Aldersrelateret træning

DS Børne- og ungdomspolitik

Dansk Sejlunion arbejder aktivt for, at børn og unge har muligheder for et langt liv i sejlsport. Lysten skal komme fra hjertet og nysgerrighed er den drivende kraft

Jolle Begynder
Af: Ingeborg Stenbæk Madsen - senest ajourført d. 23. september 2021

Indhold

  Ekspandér

  Dansk Sejlunion arbejder aktivt for, at børn og unge har muligheder for et langt liv beriget med sejlsport.

  Vi vil tiltrække børn og unge til alle sejlsportens discipliner med adventure-oplevelser læring, leg og konkurrence og understøtte attraktive tilbud for alle sejlere.

  • Lysten skal komme fra hjertet
  • Nysgerrighed er den drivende kraft
  • Alle skal kunne finde en plads i sejlsporten

  Download DS Børne- og ungdomspolitik i printvenlig version herunder.

  DS Børne- og Ungdomspolitik

  Herunder kan du læse mere om 7 pejlemærker i Dansk Sejlunions Børne- og ungdomspolitik.

  Trygge rammer

  Jolle Sejler 3

  Dansk Sejlunion vil samarbejde med sejlklubber, klasseorganisationer, eksterne samarbejdspartnere for at skabe trygge rammer for børn og unge.

  For børn og unge handler det om, at:

  • Opleve at blive inddraget
  • Have rettigheder og vise tolerance
  • Blive mødt med aldersrelateret pædagogik
  • Blive beskyttet mod fysiske og psykiske overgreb
  • Lære om sikkerhed til søs
  • For unge handler det også om, at
  • Føle sig godt oplyst om alkohol
  • Vide at stoffer er skadelige for helbred og sundhed
  • Forstå at doping er uacceptabelt

  Lære om bevægelse og sundhed

  Lære om bevægelse og sundhed

  Dansk Sejlunion er bevidst om, at arbejde med børn og unge på deres egne præmisser i forhold til alder, kompetencer, motivation, fysik og sejlglæde.

  Det handler om, at:

  • Forstå hvordan man udvikler sig og reagerer både kognitivt, psykisk og motorisk
  • Forstå sammenhængen mellem bevægelse og mental sundhed
  • Forstå betydningen af ernæring for alle børn og unge

  Opleve sociale relationer

  Jolle Begynder

  Opleve sociale relationer

  Det sociale fællesskab for børn og unge er afgørende på land og vand.

  Det handler om, at

  • Lege og have det sjovt –også på tværs af alder
  • Være aktiv deltager i fællesskaber
  • Være hjælpsom og tolerant
  • Have sunde pædagogiske tilgange
  • Tage på fælles ture og lave fælles aktiviteter
  • Have gode fysiske rammer for leg og fællesskab

  Kunne dygtiggøre sig

  Jolle Sejler 4 - Adventure

  Kunne dygtiggøre sig

  Når man lærer at sejle, tilegner man sig mange evner og kompetencer, som man kan bruge i andre sammenhænge i skolen og i livet.

  Det handler om, at:

  • Udvikle sin nysgerrighed
  • Udvikle færdigheder til at blive en alsidig sejle
  • Børn og unge bliver selvhjulpne
  • Blive mødt med opbakning og plads til at lære mere uanset ambitionsniveau og motivation
  • Lære at holde sit udstyr vedlige
  • Kende til muligheder for uddannelse i klubben og Dansk Sejlunion

  Forstå fair sejlads

  Jolle Sejler 3 - Kapsejlads

  Forstå fair sejlads

  Det bedste, vi kan opnå i sejlsporten er, at børn og unge kommer på vandet uge efter uge med et smil på læben.

  Det handler om, at:

  • Lege og have det sjovt –også på tværs af alder
  • Være aktiv deltager i fællesskaber
  • Være hjælpsom og tolerant

  Opleve og respektere naturen

  Jolle Sejler 5 - Adventure

  Opleve og respektere naturen

  Adgangen til oplevelser i naturen forudsætter, at vi alle passer på den.

  Det handler om, at

  • Opleve glæden ved naturen
  • Lære om grundlæggende sammenhænge i naturen
  • Lære at tage hensyn til miljø og natur
  • Forstå grundlæggende principper for bæredygtighed
  • Deltage aktivt i initiativer, der bevarer og forbedrer miljøet

  Have adgang til materiel

  Jolle Sejler 1

  Have adgang til materiel

  Vores sport er kompleks og kan opleves svært tilgængelig med mange valg. Vi skal gøre det let for alle børn og unge at være sejlere.

  Det handler om, at

  • Kunne sejle, selvom man ikke har egen båd
  • Få erfaring med forskellige bådtyper
  • Få vejledning om muligheder for alle aldersgrupper
  • Få hjælp til at skifte bådtype i takt med at man bliver ældre
  • Blive inspireret af mulighederne alene og sammen med andre
  .
  Rul til toppen

  Relateret indhold

  Herunder finder du indhold, som er særligt relevant ift. klubudvikling og koncepter inden for klubbens organisering.