Indhold

  Ekspandér

  Nedenstående oversigt indeholder bl.a. de gældende regler, relevante forklaringer og fortolkninger samt nyttige links, som skal gøre det lettere for sejlere og kapsejladsledere at forstå reglerne.

  Kapsejladsreglerne kan købes i Sejlershoppen; prisen er 100 kr.

  Hent den gældende regelbog

  Se kapsejladsreglerne i en mobilvenlig version

  www.kapsejladsregler.dk

  Regeldokumenter online

  I kapsejladsreglerne er der flere steder, hvor der refereres til et andet dokument - dette være sig yderligere regler, fortolkninger eller retningslinjer.

  Disse dokumenter findes alle online på World Sailings hjemmeside. Langt de fleste dokumenter kan findes på to sider, nemlig siderne Race Officials Resource Centre og Racing Rules of Sailing. Sidstnævnte indeholder også den engelske udgave af kapsejladsreglerne.

  Dansk Sejlunion har danske versioner af nogle af disse dokumenter.

  Nedenfor er disse dokumenter listet sammen med links til de præcise afsnit på World Sailings hjemmeside og – hvor det er relevant – er der suppleret med links til den danske udgave på Dansk Sejlunions hjemmeside. I parentes nævnes det afsnit i kapsejladsreglerne, hvor dokumentet refereres.

  Retningslinjer for skønsmæssige straffe (Introduktion)

  Retninglinjerne kan findes under Race Officials Resource Centre i den sidste del af dokumentet "Jury Policies - July 2021" under afsnittet "International Judge Resources > Useful Documents".

  Direkte link til dokumentet: Jury Policies

  Changes made to these rules after 1 January 2021 (Introduktion)

  (Ændringer og korrektioner til kapsejladsreglerne efter 1. januar 2021)

  Changes made to these rules after 1 January 2021 kan findes her i dokumentet "Changes and Corrections to the RRS" under afsnittet "The Racing Rules of Sailing 2021-2024".

  World Sailing Regulations (Introduktion)

  (World Sailing-regulativer)

  World Sailing Regulations kan findes her.

  The Case Book (Introduktion)

  The Case Book, som indeholder fortolkninger af kapsejladsreglerne, kan findes her under afsnittet "Duties and Procedures > Case & Call Books".

  The Call Books for various disciplines (Introduktion)

  Callbook for Team Racing kan findes her under afsnittet "Duties and Procedures > Case & Call Books".

  Callbook for Match Racing kan findes her under afsnittet "Duties and Procedures > Case & Call Books".

  World Sailing Regulations with the status of a rule (Definition Regel (b))

  (World Sailing-regulativer med status som regler)

  • Regulation 19 – Eligibility Code (kodeks om deltagelsesret)
  • Regulation 20 – Advertising Code (reklamekodeks)
  • Regulation 21 – Anti-Doping Code (antidoping-kodeks)
  • Regulation 22 – Sailor Categorisation Code (kodeks om deltagerkategorisering)
  • Regulation 38 – Betting and Anti-Corruption Code (kodeks om spil og antikorruption)
  • Regulation 35 – Disciplinary, Appeals and Review Code (kodeks om disciplinærsager)

  Ovenstående kodekser kan findes her.

  Interpretations of Rule 42, Propulsion (Regel 42)

  (Fortolkninger om regel 42, fremdriftsmidler)

  Interpretations of Rule 42, Propulsion kan findes her under afsnittet "Duties and Procedures > Rule 42 Documentation".

  Dansk oversættelse af "Fortolkninger om regel 42, fremdriftsmidler" kan findes her.

  World Sailing Offshore Special Regulations (Regel 49.2)

  World Sailing Offshore Regulations kan findes her.

  Equipment Rules of Sailing (Regel 55)

  (Udstyrsregler for kapsejlads)

  Equipment Rules of Sailing kan findes her.

  Dansk oversættelse af "Udstyrsregler for kapsejlads" kan findes findes her.

  Appendix TS, Traffic Separation Schemes (Regel 56.2)

  Appendix TS kan findes her i dokumentet "Appendix TS - Traffic Separation Scheme - Test Rules" under afsnittet "Test Rules & Additions to The Racing Rules of Sailing".

  Hearing Request and Hearing Decision Forms (Del 5 Indledning)

  (Formular til hhv. anmodning om høring og afgørelse af høring)

  Hearing Request and Hearing Decision Forms kan findes her under afsnittet "International Judge Resources > Protest & Hearing Forms".

  Formularer på dansk kan findes her.

  Rules for other windsurfing competition formats (Tillæg B Indledning)

  (Regler for andre windsurfing konkurrence formater)

  Rules for other windsurfing competition formats kan findes her under afsnittet "Competition Rules – Boards".

  Standard Sailing Instructions for Match Racing (Tillæg C Indledning)

  Standard Sailing Instructions for Match Racing kan findes her under afsnittet "Notice of Race and Sailing Instructions Guides".

  Match Racing Rules for Blind Competitors (Tillæg C Indledning)

  Match Racing Rules for Blind Competitors kan findes her under afsnittet "Test Rules & Additions to The Racing Rules of Sailing".

  Test Rules for Umpired Radio Sailing (Tillæg E Indledning)

  (Testregel for kapsejlads med radiostyrede både dømt af opmænd)

  For "Test Rules for Umpired Radio Sailing", se her under afsnittet "Test Rules & Additions to The Racing Rules of Sailing".

  Rules for other kiteboarding competition formats (Tillæg F Indledning)

  (Regler for andre kiteboard konkurrence formater)

  For "Rules for other kiteboarding competition formats", se her under afsnittet "Test Rules & Additions to The Racing Rules of Sailing".

  Opdateret tabel over nationsbogstaver i sejl (Tillæg G)

  Opdateret information om nationsbogstaver i sejl kan findes her ved at klikke på det land, man ønsker information om. Nationsbogstaverne står over MNA'ens navn.

  Notice of Race Guide and Sailing Instructions Guides

  (Skabelon til indbydelse og sejladsbestemmelser)

  Engelske versioner af Notice of Race Guide and Sailing Instructions Guides kan findes her under afsnittet "Notice of Race and Sailing Instructions Guides".

  Danske skabeloner til udarbejdelse af indbydelser og sejladsbestemmelser kan findes her.

  Guidance on conflicts of interest (Tillæg M2.3)

  (Vejledning om interessekonflikter)

  Guidance on conflicts of interest kan findes her under afsnittet "Duties and Procedures > Conflict of Interest".

  Guidance on misconduct (Tillæg M5.8)

  (Vejledning vedrørende upassende adfærd)

  Guidance on misconduct kan findes her – se dokumentet "World Sailing Misconduct Guidance" under afsnittet "Documents for All Race Officials > Race Officials Documents".

  World Sailing Judges Manual (Tillæg T Indledning)

  World Sailing Judges Manual kan findes her under afsnittet "International Judge Resources > Useful Documents".

  Vedtægter for Dansk Sejlunion

  I den danske udgave af kapsejladsreglerne er der to henvisninger til "Vedtægter for Dansk Sejlunion" via DS-forskrifter:

  • DS-forskrift til regel 78.1: Tillæg IV: Dansk Sejlunions målekontrolregulativ.
  • DS-forskrift til regel J1.3: Tillæg II: Dansk Sejlunions præmieregulativ

  Dansk Sejlunions vedtægter kan findes her.


  Andre vejledninger og dokumenter

  Nedenstående dokumenter refereres der ikke til fra regelbogen, og de har heller ikke status som regler, men de kan yde en hjælp til at forstå reglerne bedre. Tillægget om Covid-19-kapsejlads er dog en undtagelse, da dette har status som en regel, når det benyttes, men forhåbentlig er dette dokument snart fortid.

  .
  Rul til toppen