Diplomsejlerskolen

Sejler 2 - Vejledning til instruktører

Sejleren har sejlet i ca. 2 sæsoner og har god erfaring og en bevidsthed om eget niveau.

Jolle Sejler 2
Af: Henrik Tang Kristensen - senest ajourført d. 21. oktober 2019

Indhold

  Ekspandér

  Når en sejler har bestået "Sejler 2" diplomet, har vedkommende en god sans for grundlæggende sejlads på sikker vis.

  "Sejler 2" diplomet har færdigheder, som kan trænes i sejlsæsonen eller læres i vinterhalvåret.

  På ”Sejler 2” diplomet behersker sejlerne en lang række grundlæggende færdigheder, de besidder en basisviden om udstyr, regler og vejrforhold, og de er i stand til på egen hånden at rigge jollen til før træningen. På ”Sejler 2” diplomet kan sejlerne også manøvrere i et afgrænset område uden at kollidere med hinanden, de kan sejle amerikanerlæs i let luft og kan starte efter instruktørens nedtælling.

  På ”Sejler 2” diplomet er der også en række mere teoretiske elementer, som gør, at man kan aktivere sejlerne hele året, idet vinteraktiviteter også er relevante på dette diplom. Eksempelvis skal sejlerne have grundlæggende viden om vind og vejr, strømforhold, hvad ’De 5 Grundelementer er’ – elementer, som man kan undervise i både i teori og praksis.

  Sejlerne får også muligheden for at videreudvikle mere tekniske færdigheder, som fx korrekt hængeteknik, ligesom sejlerne skal stifte bekendtskab med ”Enkel kapsejlads i egen klub”. For de sejlere, som også deltager i en sommeraktivitet med eller uden overnatning, sker der typisk et kæmpe ryk fremad som resultat af en uge med op til 4-5 timers daglig træning og dermed optimale forudsætninger for at få færdighederne ind under huden.

  Trænerens fokuspunkter

  At skabe trygge rammer for sejlerne, så de tør at lege med jollen og opnå god boathandling.

  At skabe rammer, så sejlerne tør udfordre sig selv, for derigennem at opnå bedre kendskab til til egne grænser og jollens begrænsninger. Det kan eksempelvis foregå ved, at at kæntre jollen, når man prøver en ny øvelse.

  At motivere sejlerne til at gentage manøvrer mange gange for at opnå bedre boathandling.

  Find træningsøvelser

  Vejledning

  Sejleren kan

  • Sejle i et afgrænset område uden kollision
   (Mål: Bådhåndtering)
   Sejleren sejlere inden for et kvadratisk/retangulært område, afgrænset af en bøje i hvert hjørne. Der sejles med hele gruppen på samme tid. Sejleren skal kunne sejle uden at kollidere med andre og skal have en idé om, hvor den 'usynlige' linje mellem bøjerne går. Områdets størrelse af afhængigt af antallet af både, og hvor meget vind, der er på dagen. Øvelsen kan evt. udføres som en boldleg.
  • Øse jollen, mens man sejler
   (Mål: Bådhåndtering)
   Sejleren viser sin evne til at kunne tømme jollen under sejlads. Træneren vælger, om opgaven skal løses på kryds eller på slør/læns afhængigt af vejr og sejler.
  • Tage sejlet ned og padle jollen
   (Mål: Bådhåndtering/Sikkerhed)
   Sejleren viser sin evne til at kunne afmontere masten i 'rum sø' og padle jollen. Øvelsen bør udføres en dag, hvor der alligevel ikke er vind til at sejle.
  • Sejle amerikanerlæns i let luft
   (Mål: Bådhåndtering)
   Sejleren viser at kunne sejle både med maksimal luv krængning på læns. Målet er, at båden holdes i balance med samme krængning over lang tid. Perfekt sejlads bør dog ikke være et krav på dette niveau.
  • Lægge til ved en bro uden hjælp
   (Mål: Bådhåndtering)
   Sejleren viser et antal gange at kunne lægge til ved en bro uden at smadre hverken bro eller båd. Det er fint, hvis sejleren selv planlægger øvelsen, men det er ikke et krav.
  • Skille sin jolle ad og samle den igen
   (Mål: Sømandskab)
   Sejleren demonterer jollen før renovering/reparation. Alle komponenter, der ikke er skruet eller boltet fast samt beslag og andet, der kræver reparation eller udskiftning, demonteres. Sejleren skal montere det hele igen efter reparation. Det forventes ikke, at sejleren selv kan reparere alle skader på materiellet. Øvelsen er oplagt som vinteraktivitet.
  • Hænge korrekt i jollen
   (Mål: Bådhåndtering)
   Sejleren viser hængeteknik under forskellige forhold. Øvelsen kan vises på vandet eller som vinteraktivitet.
  • Spryde om på vandet eller justere bomnedhal
   (Mål: Bådhåndtering)
   Sejleren viser at kunne spryde sit sejl eller justere bomnedhal på vandet. Øvelsen skal fokusere på balance og og teknik og ikke på, hvor hurtigt øvelsen udføres.
  • Starte til tiden efter instruktørens nedtælling
   (Mål: Bådhåndtering/Kapsejlads)
   Sejleren starter inden for et antal sekunder efter startsignal. Træneren giver tid og tæller ned. Det forventes ikke, at sejleren kan starte efter eget ur.
  • Sejle efter ticklers
   (Mål: Bådhåndtering)
   Sejleren viser at kunne sejle efter ticklers. Træneren kan sejle tæt bag ved sejleren, som skal sejle båden højt eller lavt, for derefter at finde kursen ved hjælp af ticklers.
  • Lave "mand over bord" manøvre
   (Kun aktuelt for 2-prs. joller og ikke et krav for at bestå diplomet, hvis man sejler 1-prs.  jolle)
   (Mål: Bådhåndtering/sikkerhed)
   Sejleren viser at kunne styre jollen alene og ved en ottetalsmanøvre samle sin makker op.
  • Give positiv feedback
   (Kun aktuelt for 2-prs. joller og ikke et krav for at bestå diplomet, hvis man sejler 1-prs.  jolle)
   (Mål: Kammeratskab, samarbejde/kommunikation)
   Sejleren har over længere tid vist at kunne kommunikere med såvel egen makker som andre sejlere på en positiv måde.

  Sejleren ved:

  • Hvordan en regnbyge ser ud på afstand
   (Mål: Meteorologi/Sikkerhed)
   Sejleren kan pege en regnbyge ud på trænerens opfordring. Træneren kan på dette niveau bruge skippermøder og sejladsevaluering til at snakke om det aktuelle vejr. Det er vigtigt, at sejlerne bliver nysgerrige på meteorologi.
  • Hvad de 5 grundelementer er
   (Mål: Bådhåndtering)
   Sejleren kender "De 5 grundelementer" og forstår, når træneren refererer til dem:
   - Kurs
   - Sejltrim
   - Balance
   - Bådtrim
   - Sværd
  • Hvad strøm er
   (Mål: Sømandskab/Kapsejlads)
   Sejleren kan redegøre for, hvad strøm er: Dvs. at vandet flytter sig og tager alt hvad der ligger ovenpå med sig.
  • Hvordan man beskytter sine knæ
   (Mål: Skadeforebyggelse/fysik)
   Sejleren kan redegøre for, hvordan man sejler jollen uden at ligge på knæ. Sejleren ved desuden, hvordan man holder sine knæ varme under sejlads, og er bekendt med opvarmnings-, stræk- og styrkeøvelser, der kan forebygge skader på knæene. Sejleren kan evt. vise sine knæbeskyttere.
  • Hvordan man trimmer jollen til forskellige forhold
   (Mål: Sømandskab/Bådhåndtering)
   Sejleren kan redegøre for grundlæggende trim i let, mellem og hård vind ud fra "De 5 grundelementer".
  • Hvordan ticklers fungerer
   (Mål: Sømandskab/Trim)
   Sejleren forstår, hvordan vinden bevæger sig rundt om et sejl, og kan redegøre for ticklers ift. dette. Sejleren ved, hvorfor læ ticklers bliver urolige, når man falder af.
  • Hvem der tager den endelige beslutning i jollen
   (Kun aktuelt for 2-prs. joller og ikke et krav for at bestå diplomet, hvis man sejler 1-prs.  jolle)
   (Mål: Kommunikation)
   Sejleren har en forståelse for, at i 2-prs. joller er det centralt, at der altid er lavet klare aftaler om, hvem der i en given situation tager den endelige beslutning.

  Sejleren tør:

  • At gå essingen rundt på sin jolle
   (Mål: Bådhåndtering/Tryghed)
   Sejleren prøver at balancere på essingen rundt om masten og tilbage til roret. Målet er at turde - ikke at lykkes!
  • At svømme ind under jollen, mens den er kæntret
   (Mål: Tryghed/Sikkerhed)
   Sejleren dykker ind til luftlommen i cockpittet på en kæntret båd. Øvelsen kan evt. udføres i svømmehal eller på en varm badedag.
  • At fortælle om dine bedste og værste sejleroplevelser til dine kammerater
   (Mål: Mentalt overskud)
   Sejleren tænker over og fortæller om sin bedste eller værste oplevelse til en samling med klubbens jollesejlere. Øvelsen skal gøres, så yngre/nyere sejlere bliver inspireret. 
  • Vende, mens gasten går foran masten
   (Kun aktuelt for 2-prs. joller og ikke et krav for at bestå diplomet, hvis man sejler 1-prs.  jolle)
   (Mål: Bådhåndtering)
   Gasten viser at kunne gå for om masten i vendingen, og samtidig tvinge rorsmanden til at kunne vende båden selv. Dermed mestrer holdet en teknik, som balancemæssigt er en stor fordel i flere 2-prs. joller - særligt i let luft.
  • Sejle jollen alene
   (Kun aktuelt for 2-prs. joller og ikke et krav for at bestå diplomet, hvis man sejler 1-prs.  jolle)
   (Mål: Bådhåndtering/Sikkerhed)
   Sejleren viser at turde at sejle båden alene - også selvom der ikke er helt let vind
  • Beslutte, hvor teamets grænser går mht. vindstyrke
   (Kun aktuelt for 2-prs. joller og ikke et krav for at bestå diplomet, hvis man sejler 1-prs.  jolle)
   (Mål: Sømandskab)
   Sejleren er bevidst om, at det er vigtig på samme tid at kende og stå ved sin egen begrænsning og samtidig have mod på at udfordre sig selv! Sejleren er bevidst om, at en vigtig del af godt sømandskab er at turde blive på land, når forholdene er for udfordrende til teamets evner og grænser.

  Sejleren har prøvet:

  • At deltage i enkel kapsejlads
   (Mål: Tryghed/Kapsejlads)
   Sejleren introduceres til kapsejlads på en helt enkel bane, der passer til sejlerens niveau og med World Sailings simple regler for kapsejlads som ramme. Se konceptet "TORM Enkel Kapsejlads".
  Rul til toppen

  Læs vejledning til det foregående og næste diplom: