Diplomsejlerskolen

Sejler 3 - Vejledning til instruktører

Sejleren har sejlet i ca. 3 sæsoner og har selv en bevidsthed om, hvad sejleren bedst kan lide ved at sejle.

Jolle Sejler 3
Af: Henrik Tang Kristensen - senest ajourført d. 21. oktober 2019

Indhold

  Ekspandér

  På ”Sejler 3” diplomerne er sejlerne kommet op på et niveau, hvor de skal forberede sig på at kunne organisere en stor del af træningen selv. Niveauet afspejles også i, at sejlerne via deres kunnen og erfaringer typisk har en selvbevidsthed om, hvilke typer af sejlads, de begejstres af. Derfor består niveauet af et fælles udgangspunkt i et ”Sejler 3 – Basic” diplom og to tillægsdiplomer: ”Sejler 3 – Adventure” og ”Sejler 3 – Kapsejlads”. Fælles for de tre ”Sejler 3” diplomer er, at man i træningen fokuserer på at gøre sejlerne selvstændige med nogle basisfærdigheder, som åbner mulighederne for, at sejlerne i højere grad kan tilrettelægge selvtræning – med andre ord, at klubben kan udstikke rammerne for sejlads uden instruktør/træner og naturligvis stadig tilbyde træning til sejlerne. Sejlerne står foran de sidste trin, før de kan sejle nogle stykker sammen på egen hånd. Uanset om en sejler vælger at følge et spor i kapsejlads eller adventure-sejlads, er det afgørende, at sikkerheden i selvtræning er på plads. Derfor skal sejlerne også kunne grundlæggende førstehjælp, ligesom sejlerne selv skal kunne rigge til, søsætte og rigge af, samt tolke en vejrudsigt og tage de forholdsregler, der måtte være aktuelle.

  Trænerens fokuspunkter

  At gøre sejlerne selvhjulpne og trygge ved også at kunne sejle uden for klubbens træningstider.

  At lære sejlerne selv at tage ansvar for træningen. Det kan fx være at give dem øvelser på land, som de selv skal gennemføre på vandet.

  Adventure

  At skabe muligheder og gode rammer for den oplevelseslystne sejler. Det kan fx være tursejlads i joller i grupper, i 2-personers joller eller i kølbåde.

  Kapsejlads

  At stimulere kapsejladslystne sejlere til at dygtiggøre sig i et passende tempo. Fortrolighed på niveauet er afgørende for at lysten til kapsejlads vedbliver.

  At lære sejlerne at sætte procesmål til hver kapsejlads, så de har fokus på at træne enkelte kapsejladselementer frem for kun at fokusere på kapsejladsresultater.

  Find træningsøvelser

  Vejledning

  Sejler 3 - Basic

  Når en sejler har bestået "Sejler 3 - Basic" diplomet, er sejleren typisk klar til selvtræning i kapsejlads og/eller sejlads med oplevelser i centrum.

   

  Jolle Sejler 3

  Sejleren kan:

  • Sejle baglæns mellem to bøjer
   (Mål: Bådhåndtering)
   Sejleren sejler jollen op i vinden til luv af en 'gate' bestående af to bøjer. Sejleren styrer jollen baglæns gennem gaten med sejlet blafrende i midten af jollen eller ved aktivt at 'bakke' sejlet.
  • Lege "Kongens efterfølger"
   (Mål: Bådhåndtering)
   Sejleren kan følge en 'slange' bestående af så mange joller som muligt. Første båd kan være en erfaren sejler eller evt. trænerbåden. Denne øvelse er ment som en holdøvelse, som kun lykkes, hvis alle arbejder sammen.
  • Trimme jollen til forskellige forhold
   (Mål: Bådhåndtering)
   Sejleren viser at kunne trimme sit sejl på land til forskellige vindstyrker og bølgeforhold. Sejleren kan desuden på vandet trimme sejl og sværd korrekt i forhold til vindretning, vindstyrke og bølger. Se de 5 grundelementer.
  • Se strøm og tage højde for den
   (Mål: Sømandskab)
   Sejleren kan se på en bøje, om der er strøm, og i hvilken regning, den løber.
  • Rigge til, søsætte og rigge af uden hjælp
   (Mål: Bådhåndtering/Sømandskab)
   Sejleren demonstrerer at kunne håndtere sin jolle uden hjælp fra andre, sådan at sejleren kan sejle en tur alene.
  • Sejle to i én jolle med en førerløs jolle på slæb
   (Mål: Bådhåndtering/Sikkerhed)
   To sejlere viser, at de kan 'redde' en jolle, der er havareret. Sejl, ror og sværd demonteres på den 'havarerede' jolle, og begge sejlere sejler i havn i én jolle med den anden båd på slæb.
  • Lægge til en bro (drive)
   (Mål: Bådhåndtering)
   Sejleren viser at kunne få båden til at 'drive' ind på vindsiden af en bro.
  • Gå i land ved en strand uden hjælp
   (Mål: Bådhåndtering/Sømandskab)
   Sejleren viser at kunne gå i land ved en strand og starte sejladsen fra samme sted igen.
  • Ligge stille ved et mærke i 20 sekunder
   (Mål: Bådhåndtering)
   Sejleren viser at kunne få båden til at ligge stille på samme position ved et mærke i 20 sekunder. Det er tilladt at sejle eller bakke efter behov, men kun i et begrænset omfang at vrikke med roret.

   

  Sejleren ved:

  • Forskellene og anvendeligheden på forskellige typer af tovværk
   (Mål: Sømandskab)
   Sejleren kan argumentere for, hvad forskellige slags tovvækr kan bruges til. Der er ingen 'facitliste', men bevidstheden, der er vigtig.
  • Hvad en rummer og en skralder er
   (Mål: Sømandskab)
   Sejleren kan redegøre for begreberne rummer/skralder og forstår, hvornår en rummer eller skralder er godt eller skidt på grundlæggende teoretisk niveau.
  • Hvordan klubbens regler er for sejlads uden instruktør/træner
   (Mål: Sikkerhed)
   Sejleren ved hvem, der skal have besked, hvor magne man skal være, hvor meget vind, der må sejles i, begrænsningen af sejladsområde osv., hvis der sejles uden for klubbens normale træningstilbud.
  • Hvordan man finder en lokal vejrudsigt, og ved hvad den betyder
   (Mål: Meteorologi/Sikkerhed)
   Sejleren er i stand til at finde en lokal vejrudsigt med den teknik og/eller de folk, der er til stede på havnen. Det kan være med computer eller mobiltelefon. Relevante personer kan fx være havnemester eller andre uden for klubben personel. Sejleren er endvidere i stand til at tyde vejrudsigten og afgøre, om der er sandsynlighed for overraskelser på vandet.
  • Hvad layline er
   (Mål: Sømandskab/Sikkerhed)
   Sejleren kan bedømme en layline på vandet, så sejleren langt fra land kan bedømme, hvor det vil være godt at krydse mod havn i en krisesituation. Der er i øvelsen tænkt på det store overblik og ikke på en 'lille layline' op mod et krydsmærke i kapsejlads.
  • Hvordan man yder simpel førstehjælp
   (Mål: Sikkerhed)
   Sejleren kan hjælpe i tilfælde af alvorligt uheld: Frie luftveje, stoppe pulsåreblødning, aflåst sideleje, ringe 112 og kunstigt åndedræt.
  • Hvad makkeren laver i de enkelte manøvrer
   (Kun aktuelt for 2-prs. joller og ikke et krav for at bestå diplomet, hvis man sejler 1-prs.  jolle)
   (Mål: Bådhåndtering/Samarbejde)
   Det er vigtigt, at sejlerne vænner sig til at bytte roller jævnligt.
  • Hvad godt samarbejde kræver
   (Kun aktuelt for 2-prs. joller og ikke et krav for at bestå diplomet, hvis man sejler 1-prs.  jolle)
   (Mål: Samarbejde/Holdånd/Bådhåndtering)
   Sejleren kan sætte ord på, hvad godt samarbejde i en 2-personers jolle kræver.

  Sejleren tør:

  • At svømme under en jolle og tage en person med ud
   (Mål: Sømandskab/Tryghed/Sikkerhed)
   Sejleren svømmer ind under en kæntret jolle og tager en person med ud. Personen kan oplagt være træneren.
  • At sejle i hård luft
   (Mål: Sømandskab/Tryghed)
   Sejleren tør at sejle i så meget vind, at en kapsejlads ikke ville være startet. Det handler om at flytte grænser, så sejleren kan håndtere en presset situation, hvor sejleren bliver overrasket af pludselig opstået uvejr.
  • At sejle med lukkede øjne, mens en makker eller træner dirigerer
   (Kun aktuelt for 2-prs. joller og ikke et krav for at bestå diplomet, hvis man sejler 1-prs.  jolle)
   (Mål: Bådhåndtering)
   Sejleren viser at turde at sejle en simpel bane igennem med lukkede øjne, mens en makker dirigerer. Tænk godt over sikkerheden, inden øvelsen gennemføres.

  Sejleren har prøvet:

  • At deltage i vintertræning
   (Mål: Mentalt overskud)
   Sejleren har vist, at kunne håndtere jollen, selvom vandet er koldt. Det er en mulighed at nøjes med 1-2 joller i vandet ad gangen, så sejlere kan skiftes til at benytte lånt vintertøj.
  • At sejle både 1- & 2-personers jolle
  • At styre mens man står i trapez
   (Kun aktuelt for 2-prs. joller og ikke et krav for at bestå diplomet, hvis man sejler 1-prs.  jolle)
   (Mål: Bådhåndtering)
   Sejleren viser sin evne til at kunne styre og stå i trapez samtidig. Det åbner nye muligheder for holdsammensætning og introduktion af nye sejlere i 2-personers joller, hvis den mest rutinerede eller måske den tungeste sejler kan både styre og stå i trapez.
  • At være rorsmand med en ny sejler som gast
   (Kun aktuelt for 2-prs. joller og ikke et krav for at bestå diplomet, hvis man sejler 1-prs.  jolle)

  Sejler 3 - Adventure

  Jolle Sejler 3 - Adventure

  Sejleren kan:

  • Fortælle om søkortet for sit område
   (Mål: Sømandskab)
   Sejleren kan på et søkort udpege forskellige lokaliteter, som genkendes i virkeligheden. Det kan også være fx at kunne se, hvor der er bølgelæ i forskellige vindretninger.
  • Bruge et kompas
   (Mål: Sømandskab)
   Sejleren kan styre efter et kompas og ændre kurs på trænerens ordre, som fx: "Sejl stik vest" eller "Kurs 40". Øvelsen kan gennemføres i både joller eller kølbåde.

  Sejleren ved:

  • Hvad simple kølbådstermer er
   Træneren kan gennemgå termerne før, under og efter en tur i kølbåd: Køl, fok, storsejl, spiler, fald, spil.
  • Hvad det vil sige og indebærer at sejle daglang tursejlads i jolle eller kølbåd

  Sejleren har prøvet:

  • At sejle kølbåd som gast
   (Mål: Sømandskab)
   Sejleren sejler tur med en kølbåd. Træneren kan fx arrangere en aften, hvor forældre, sejlerskole eller andre med kølbåd opfordres til at invitere med på sejltur.
  • At være deltager på en sommerlejr med eller uden overnatning
   (Mål: Kammeratskab)

  Sejler 3 - Kapsejlads

  Jolle Sejler 3 - Kapsejlads

  Sejleren kan:

  • Fortælle detaljeret om, hvordan man laver en perfekt stagvending og bomning
   (Mål: Bådhåndtering/Kommunikation)
   Sejleren kan beskrive, hvordan man gør i forbindelse med en perfekt bomning. I beskrivelsen refeer sejleren til "De 5 grundelementer". Sejleren kan beskrive en perfekt vending/bomning i let og hård luft.
  • Blive enige om en strategi for sejladsen
   (Kun aktuelt for 2-prs. joller og ikke et krav for at bestå diplomet, hvis man sejler 1-prs.  jolle)
   (Mål: Kommunikation/Samarbejde)
   Holdet har over tid vist, at de på hver deres egen måde kan enes om strategien for en sejlads.

  Sejleren ved:

  • Hvordan flagene til en startprocedure ser ud
   (Mål: Kapsejlads)
   Sejleren demonstrerer at kende flagene, der anvendes ved start til kapsejlads: Talstander 1 og 2, P, I, svarstander og 1. lighedsstander. Det er en god idé af og til under træning af lave rigtige kapsejladser med flag og rigtig startprocedure.
  • Hvilken betydning den relative vind har
   (Mål: Taktik/Strategi)
   Sejleren ved, hvorfor det altid føles som om, det blæser mere på kryds end på læns, og på hvilken måde denne effekt får vindviseren til at snyde os til at tro, at vinden kommer et andet sted fra, end den i virkeligheden gør.
  • Hvor det er godt at ligge på en startlinje
   (Mål: taktik)
   Sejleren kan gøre rede for, hvordan en start forberedes. Der er på dette niveau tale om grundlæggende viden og altså ikke en større taktisk eller strategisk overvejelse.
  • Hvad man skal gøre, hvis man får en rummer på læns
   (Mål: Taktik/Strategi)
   Sejleren viser sin forståelse for, at der ofte skal bommes, hvis vinden rummer, mens der lænses. En rummer kan fx simuleres ved, at der ligger forskellige bundmærker, og det er træneren, der bestemmer, hvilket der aktuelt skal sejles efter.
  • Hvad en klasseorganisation er
   (Mål: Organisationsviden)
   Sejleren ved, at der er en organisation, der varetager sejlerens interesser nationalt og internationalt. Vis evt. sejleren klasseorganisationens hjemmeside/Facebookside.
  • Hvad Kapsejladsreglernes 2. del, afsnit A indebærer
   (Mål: Kapsejlads)
   Sejleren kan på trænerens opfordring fortælle om sejleren på det aktuelle tidspunkt har retten til vejen. (Kun ift. regel 10, 11 og 12).

  Sejleren har prøvet:

  • At sejle holdsejlads
   (Mål: Alsidighed/Taktik)
   Sejleren har som minimum deltaget i en uformel holdsejlads arrangeret af klubben. I holdsejladsen deltog mindst to både på hvert hold (dog ikke nødvendigvis i samme jolletyper).
  • At deltage i fysisk træning i klubben
   (Mål: Fysik)
   Sejleren har prøvet at deltage i fysisk træning sammen med klubbens øvrige sejlere, herunder de ældre sejlere.
  • At deltage i et stævne i en anden klub
   (Mål: Tryghed/Kapsejlads)
   Sejleren har prøvet at deltage i et stævne uden for de kendte rammer, hvor målet er at udvide sin sociale omgangskreds.
  Rul til toppen

  Læs vejledning til de næste diplomer: