Diplomsejlerskolen

Sejler 1 - Vejledning til instruktører

Sejleren opnår typisk diplomet efter ca. 1 sæson. Når sejleren har opnået niveauet, har sejleren nogen erfaring med og bevidsthed om det at sejle .

Jolle Sejler 1
Af: Henrik Tang Kristensen - senest ajourført d. 21. oktober 2019

Indhold

  Ekspandér

  Når en sejler har bestået "Sejler 1" diplomet, har vedkommende lært basisfærdigheder for at komme videre i sporten.

  "Sejler 1" diplomet har færdigheder, som kan trænes i sejlsæsonen og i vinterhalvåret.

  Det tager typisk ca. 1 sæson for at opnå "Sejler 1" diplomet. 

  På ”Sejler 1” diplomet har sejlerne efterhånden tilegnet sig færdigheder, som både kræver noget teoretisk viden i kombination med praktiske færdigheder. Sejlerne skal bl.a. kunne sejle en hel bane, der indeholder kryds, læns og slør, de skal kunne stagvende og bomme på instruktørens kommando, og de skal kunne lægge til ved en bro. Den gennemsnitlige sejler har sejlet i ca. en sæson, og det betyder, at sejlere har udviklet nogen motorik og har en samlet forståelse for, hvad det vil sige at være sejler. Sejlerne skal dog stadig sættes i gang fra øvelse til øvelse, og de skal have løbende respons på deres udfoldelser. Det er endnu for tidligt at arbejde med mesterlære som metode, men i situationer, hvor det er oplagt, kan man som instruktør godt forsøge at inddrage sejlernes egne refleksioner og erfaringer. Hovedformålet er, at sejlerne udvikler sig til mere selvstændige sejlere, som efter ”Sejler 1” niveauet er klar til at prøve kræfter med at deltage i ”Enkel kapsejlads”. Flere af færdighederne kan anvendes i forløb med vinteraktiviteter med henblik på at holde sejlerne i gang hele året.

  Trænerens fokuspunkter

  At fokusere på én færdighed pr. træningssession. Det kan være en ny færdighed eller en kendt færdighed.

  At instruere sejlerne i de nye færdigheder/manøvrer, som de bliver præsenteret for i løbet af sæsonen. Giv derefter sejlerne tid til at øve sig på de nye færdigheder både selvstændigt og sammen med en kammerat med hjælp fra instruktøren.

  At bruge den samme færdighed i forskellige træningsformer og -situationer. Det kan være en teknisk øvelse, en øvelse, hvor færdigheden er sekundær, samt en øvelse, hvor sejlerne prøver færdigheden af i forhold til, hvordan de kommer til at gøre brug af færdigheden. 

  Find træningsøvelser

  Vejledning

  Jolle Sejler 1

  Sejleren kan

  • Binde dobbelt halvstik, flagknob og pælestik
   (Mål: Sømandskab)
   Sejleren skal kunne binde knobene og vide, hvad de bruges til.
  • Aflæse havnens vindmåler
   (Mål: Sikkerhed)
   Sejleren skal vide, hvor på havnen, der kan søges oplysninger om vejr og vind. Forskelligt fast personel på havnen kan være gode personer til formålet.
  • Sejle en bane med kryds, slør og læns
   (Mål: Bådhåndtering)
   Sejleren skal kunne sejle en bane med kryds, slør og læns uden hjælp fra træneren. Det kan fx være en firkantbane. Opgaven er at vise, at man kan sejle i forhold til vinden, og der er således ikke tale om at sejle kapsejlads!
  • Stagvende og bomme på kommando
   (Mål: Bådhåndtering)
   Sejleren skal kunne stagvende og bomme på kommando fra træneren. Øvelsen kan laves på halvvind med fx et fløjt for stagvending og to fløjt for bomning. Øvelsen kan også udføres med stagvendinger på kryds og bomninger på læns.
  • Trimme jollen på kryds, slør og læns
   (Mål: (Bådhåndtering)
   Sejleren viser at kunne trimme skødet i forhold til forskellige vindretninger.
  • Lægge til på læ side af en bro
   (Mål: Bådhåndtering)
   Sejleren prøver at lægge til på læ side af en bro, men ikke nødvendigvis udføre manøvren perfekt.
  • Placere sig rigtigt i jollen
   (Mål: Bådhåndtering/De 5 grundelementer)
   Sejleren viser at kunne placere sig rigtigt i jollen under forskellige forhold. Sejleren ved, at man på slør/læns flytter sig agterud i båden for at holde stævnen oppe.

  Sejleren ved:

  • Hvordan jollens sikkerhedsudstyr vedligeholdes
   (Mål: Sikkerhed)
   Sejleren er i stand til at se og forklare, hvornår lufttanke, mastesikring, fangeline og øse træner til reparation eller udskiftning.
  • Hvordan de grundlæggende søvejsregler er
   (Mål: Sømandskab)
   Sejleren kender til simple vigeregler til søs:
   - Bagbord/styrbord
   - Luv/læ
   - Motor/sejl
   - Indhentende båd
   Klistermærker med "De 5 grundelementer" i jollerne bruges til at introducere "bagbord/styrbord"-reglen.
  • Hvad godt sejlervejr er og ikke er
   (Mål: Sømandskab)
   Sejleren har en idé om, hvornår det blæser for meget eller for lidt til eget niveau, herunder ift. pålandsvind eller fralandsvind.
  • Altid, om man er på styrbord eller bagbord halse
   (Mål: Sømandskab/Start på kapsejladsøvelser)
   Sejleren kan under sejlads svare korrekt på spørgsmål fra træneren, om sejleren er på styrbord eller bagbord halse. Træneren kan gøre det til en vane altid at spørge om halse som indledning til snak på vandet. På dette niveau er det stadig helt ok, at sejleren bruger klistermærker ("De 5 grundelementer") til at bestemme hvilken halse, sejleren er på.
  • Altid, om du er luv eller læ sejler
   (Mål: Sømandskab/Start på kapsejladsøvelser)
   Sejleren kan under sejlads svare korrekt på spørgsmål fra træneren, om sejleren er læ eller luv båd i forhold til en anden sejler
  • Hvad der er den rette påklædning til sejlads den pågældende dag
   (Mål: Sikkerhed)
   Sejleren ved, hvilket tøj der skal bruges på forskellige årstider og dermed også på den pågældende dag. Sejleren kender vigtigheden af at holde sig tør og varm. Sejleren ved også, at solcreme er en naturlig del af påklædningen.
  • Hvordan man er en god kammerat for medsejlere
   (Mål: Sammenhold)

  Sejleren tør:

  • Altid at hjælpe andre sejlere til træning
   (Mål: Sammenhold)
   Sejleren hjælper de øvrige sejlere, både de ældre og de nye. Der skal skabes en ånd, hvor sejlerne hjælpes ad, uden at forældre behøver at være til stede. Fx kan en voksen hjælpe til ved en bro, mens sejlerne hjælper hinanden op af vandet. Principielt bør voksne kun hjælpe sejlerne med at hjælpe hinanden!
  • At følge instruktørens/trænerens instrukser
   (Mål: Sømandskab/Tryghed)
   Sejleren følger trænerens anvisninger, selvom båden har taget magten fra sejleren, og sejleren er bange. Det er vigtigt, at sejleren forstår, at det er ok at være bange. Men sejleren skal også forstå, at det kan være nødvendigt for træneren at handle på trods af utrygheden.
  • At sidde på essingen og sejle
   (Mål: Tryghed)
   Sejleren begynder at eksperimentere med at sidde på essingen, hvilket er udfordrende i sig selv.
  • At kæntre jollen med vilje og rejse den igen
   (Mål: Sikkerhed/Bådhåndtering)
   Sejleren kæntrer jollen og rejser den igen. Øvelsen kan laves som badeøvelse eller svømmehalsøvelse. Hvis sejleren er utryg ved øvelsen, kan den laves på lavt vand og uden mast de første gange.
  Rul til toppen

  Læs vejledning til det foregående og næste diplom: