Diplomsejlerskolen

Sejler 4 - Vejledning til trænere

Sejleren har sejlet i ca. 4 sæsoner og har selv en reflekteret bevidsthed om, hvad sejleren bedst kan lide ved at sejle.

Jolle Sejler 4
Af: Henrik Tang Kristensen - senest ajourført d. 21. oktober 2019

Indhold

  Ekspandér

  På ”Sejler 4” diplomerne kan sejlerne i vid udstrækning arbejde med færdigheder på egen hånd. Trænerens rolle bliver i højere grad coachene og ud fra det metodiske greb i mesterlære. I og med, at selvtræning er væsentlig, skal sejlerne kunne vise, at de tør at give ros og opmuntring til andre sejlere, fordi det modner sejlerne, når man kan vise overskud og ansvar – fx ved at hjælpe nye eller mindre rutinerede sejlere. Samtidig får sejlerne selv meget ud af at træde ind i rollen som hjælpeinstruktør, fordi det automatisk får dem til at reflektere over deres egen måde at håndtere tingene på.

  Niveauet ”Sejler 4” har et fælles udgangspunkt i et ”Sejler 4 – Basic” diplom, som har basisfærdigheder som grundlag for tillægsdiplomerne ”Sejler 4 – Adventure” og ”Sejler 4 – Kapsejlads”.

  På ”Sejler 4” diplomerne sker der en yderligere udvikling og forfinelse af færdigheder, som sejlerne kender i forvejen. Sejlerne bliver gradvist mere og mere selvkørende – dels bliver de mere modne efterhånden som de bliver ældre, ligesom sejlads sidder på rygraden. Det betyder også, at de automatisk søger mere selvstændig indflydelse med et højt kompetenceniveau. I trænerrollen bør du så vidt muligt opmuntre sejlerne til at arrangere egen træning, når de har mulighed for det – uagtet om sejlerne er begejstrede for kapsejlads eller adventure-sejlads.   

  Trænerens fokuspunkter

  At støtte og vejlede sejlerne, når det er relevant med jolleskift, så sejlerglæden bevares.

  Adventure

  At inspirere sejlerne til at tage på ture i mindre grupper, hvor de får øvet deres færdigheder.

  At give sejlerne selvtillid til selv at kunne vurdere den bedst mulige rute til tursejlads i joller eller kølbåde.

  Kapsejlads

  At være coach for sejlerne, som primært motiverer sejlerne til at gøre sit bedste.

  At evaluere med sejlerne omkring deres træning på land og vand, hvor sejlerne selv skal sætte ord på, hvad de gør godt, og hvor de har udfordringer.

  Find træningsøvelser

  Jolle Sejler 4 - Adventure

  Sejler 4 - Adventure

  Samarbejde

  Vejledning

  Sejler 4 - Basic

  Når sejlere har bestået "Sejler 4 - Basic" diplomet er de klar til ambitiøs selvtræning i kapsejlads og/eller sejlads med oplevelser i centrum.

  Jolle Sejler 4

  Sejleren kan:

  • Sejle halvvind uden ror
   (Mål: (Bådhåndtering)
   Bomnedhal og skøde slækkes, ror afmonteres, og sejleren placerer sig fremme i båden. Der styres med krængningen og ved at trimme med bommen (som at trimme en windsurfer).
  • Sejle læns i alle forhold
   (Mål: Bådhåndtering)
   Sejleren kan sejle med maksimal krængning til luv på læns i alle forhold.
  • Hænge korrekt i hårdt vejr
   (Mål: Teknik)
   Eksempel: Sejleren sejler kryds og slør i hård vind og viser sine evner til at kunne styre korrekt i forhold til bølger.
  • Justere fintrim under sejlads
   (Mål: Trim/Teknik)
   Eksempel: Sejleren kan justere skøde og placering i båden i forhold til skift i vindstyrke, og hvis ekstra højde eller fart er påkrævet. Øvelsen bør testes under forhold med meget skiftende vind.
  • Forklare makkeren rollen under spilerset, bomning og nedtagning som både rorsmand og gast
   (Kun aktuelt for 2-prs. joller og ikke et krav for at bestå diplomet, hvis man sejler 1-prs.  jolle)
   (Mål: Kommunikation/Bådhåndtering)
   Sejleren viser sin evne til at kunne forklare sin makker præcis, hvad der er makkerens opgaver i forbindelse med ovenstående manøvrer med spiler. Sejleren skal kunne instruere sin makker i, hvad der skal gøres både som rorsmand og i rollen som gast.
  • Bomme uden at spileren klapper
   (Kun aktuelt for 2-prs. joller og ikke et krav for at bestå diplomet, hvis man sejler 1-prs.  jolle)
   (Mål: Kommunikation/Bådhåndtering/Samarbejde)
   Holdet viser, at de sammen kan lave en spilerbomning, uden at spileren klapper.
  • Sejle 2 minutter læns, uden spileren klapper
   (Kun aktuelt for 2-prs. joller og ikke et krav for at bestå diplomet, hvis man sejler 1-prs.  jolle)
   (Mål: Bådhåndtering/Samarbejde)
   Holdet viser, at de kan sejle med spileren i mindst to minutter, uden at den klapper. Der skal på samme tid styres korrekt i forhold til skift i vindstyrke og bølger.

  Sejleren ved:

  • Om man sejler rum eller skrald på kryds
   (Mål: Taktik)
   Sejleren kan på forespørgsel fra træneren forklare, om der sejles rum eller skrald. Det er ok, hvis sejleren kan 'argumentere overbevisende'.
  • Hvordan vejrudsigten påvirker dagens sejlads
   (Mål: Meteorologi/Sikkerhed)
   Sejleren er i stand til at finde en lokal vejrudsigt med den teknik eller de folk, der er til stede på havnen. Det kan fx være computer eller mobiltelefon og fast personel på havnen. Sejleren er endvidere i stand til at tyde vejrudsigten og afgøre, om der er risiko for overraskelser på vandet.
  • Hvordan et sejl er opbygget
   (Mål: Trim)
   Eksempel: Holdet besøger en sejlmager og prøver måske at bygge en model af et sejl.
  • Hvordan en rummer og skralder ser ud på vandet
   (Mål: Meteorologi/Taktik)
   Eksempel: Sejleren kan se, hvordan vindpustene ser ud på vandet og begynde at gætte på, hvor de 'rammer' Det er en god idé at bruge dage med for meget vind til at kigge på vindpust, evt. fra trænerbåd.

  Sejleren tør:

  • At give ros og opmuntring til andre sejlere
   (Mål: Holdånd)
   Sejleren viser sin villighed til at hjælpe sine kammerater og nye sejlere.
  • At påtage dig opgaver over længere tid i forhold til en langsigtet plan
   (Mål: Engagement)
   Sejleren kan følge en plan, der rækker ud over en træningsaften. Øvelsen er starten på at sætte sig mål og forfølge dem.
  • At hjælpe nye sejlere ved at agere hjælpeinstruktør
   (Mål: Selvstændighed)
   Eksempel: Sejlren er villig til at hjælpe nye sejlere og kan gennemføre træning i mindre grupper, uden at træneren er i nærheden.

  Sejleren har prøvet:

  • At deltage i vintertræning
   (Mål: Mentalt overskud)
   Sejleren har vist, at kunne håndtere jollen, selvom vandet er koldt. Det er en mulighed at nøjes med 1-2 joller i vandet ad gangen, så sejlere kan skiftes til at benytte lånt vintertøj.
  • At sejle både 1- & 2-personers joller
   (Mål: Alsidighed)
   Sejleren har prøvet at sejle i forskellige 1- & 2-prs. joller. Derved har sejleren oplevet en følelse af, at det er forskellige krav, der stilles for at sejle den enkelte jolletype optimalt, men at der også er en stor fællesmængde på tværs af jolletyper.
  • At styre mens man står i trapez
   (Kun aktuelt for 2-prs. joller og ikke et krav for at bestå diplomet, hvis man sejler 1-prs.  jolle)
   (Mål: Bådhåndtering)
   Sejleren viser sin evne til at kunne styre og stå i trapez samtidig. Det åbner nye muligheder for holdsammensætning og introduktion af nye sejlere i 2-personers joller, hvis den mest rutinerede eller måske den tungeste sejler kan både styre og stå i trapez.
  • At være rorsmand med en ny sejler som gast
   (Kun aktuelt for 2-prs. joller og ikke et krav for at bestå diplomet, hvis man sejler 1-prs.  jolle)

  Sejler 4 - Adventure

  Jolle Sejler 4 - Adventure

  Sejleren kan:

  • Alle færdigheder på "Sejler 4 - Basic"
  • Læse et søkort
   (Mål: Sømandskab)
   Eksempel: Vinteraktivitet, hvor det lokale søkort diskuteres for at finde generelle fordele og ulemper i området som fx strøm, læ, vinddrejninger, mm. Øvelsen kan også bruges til at planlægge en tursejlads i jolle eller kølbåd med eller uden ledsagebåd.

  Sejleren ved:

  • Hvordan man planlægger en daglang tursejlads i jolle eller kølbåd

  Sejleren har prøvet:

  • At sejle daglang tursejlads i jolle eller kølbåd med eller uden følgebåd

  Sejler 4 - Kapsejlads

  Jolle Sejler 4 - Kapsejlads

  Sejleren kan:

  • Alle færdigheder på "Sejler 4 - Basic"
  • Vende på layline
   (Mål: Teknik/Taktik)
   Sejleren kan bedømme, hvor krydsmærket skal holdes oppe. (10-20 bådlængder fra mærke med ca. 0-5 graders overhøjde).
  • Rullevende i let luft
   (Mål: Bådhåndtering)
   Sejleren får en tid (fx 2 min) og skal starte i en start med få både inden for ca. 5 sek. (intet startsignal).
  • Starte efter ur
   (Mål: Teknik/Taktik)
   Sejleren får en tid (fx 2 min) og skal starte i en start med få både inden for ca. 5 sek. (intet startsignal).
  • Måle eller se en linjeforskel
   (Mål: Taktik)
   Sejleren skal vise mindst to forskellige teknikker til at afgøre en linjeforskel)
  • Lave 720°-manøvre i hård luft
   (Mål: Bådhåndtering)
   Sejleren sejler to cirkler så hurtigt som muligt uden at kæntre.
  • Bruge en sikker læ i kapsejlads
   (Mål: (Taktik/Teknik)
   Sejleren viser sin evne til at placere sin båd i en sikker læ position i forhold til en anden båd.
  • Bruge et kompas
   (Mål: Sømandskab)
   Sejleren viser at kunne styre efter et kompas og ændre kurs på træneres ordre som fx "Sejl stik vest" eller "Styr kurs 40".

  Sejleren ved:

  • Hvad sejlsportens etiske kodeks indebærer
  • Hvad Kapsejladsreglernes 2. del indebærer
  • Hvordan man planlægger en start
   (Mål: Taktik)
   Sejleren forklarer, hvordan man kan planlægge en start under forskellige forhold.
  • Hvordan man udfører fysisk træning
   (Mål: Fysik)
   Sejleren har deltaget i fysisk træning og ved, hvilken slags fysisk træning, der er relevant at lave relateret til alder, udvikling og jolletype.

  Sejleren tør:

  • At ligge forrest i en kapsejlads
   (Mål: Psyke)
   Sejleren starter lidt før konkurrenterne og skal prøve at blive foran.

  Sejleren har prøvet:

  • At sejle kølbåd som gast til lokal eller regional kapsejlads
   (Mål: Motivation/Alsidighed/Synergi)
   Sejleren deltager som gast i klubbens aftenmatch for kølbåde. Øvelsen bør arrangeres, så klubbens voksenafdeling ved, at de har en 'forpligtelse' til at tage en ekstra gast med om bord. Derved opstår der god synergi på tværs af klubbens aktiviteter og afdelinger.
  • At sejle kapsejlads i både 1- & 2-prs. joller
   (Mål: Alsidighed)
  • At deltage i en national træningslejr
  Rul til toppen

  Læs vejledning til det foregående og næste diplom: