SRC/VHF

Læs om den rolle vores udbydere og samarbejdspartnere har i forbindelse med SRC prøver og kurser.

Senest ajourført d. 27. marts 2020

Indhold

  Ekspandér

  SRC/VHF

  Dansk Sejlunion er godkendt til at afholde SRC/VHF-prøver. Vi har således overtaget området fra Søfartsstyrelsen.

  Du kan hente vejledning og beskrivelse af pensum her.

  I forbindelse med prøven er det tilladt at benytte en af nedenstående håndbøger, som kursisten selv skal anskaffe:

  • Radiostationer i skibe, Tillæg (forhandles af Weilbach)
   • Kan også købes og downloades som e-bog.
  • Tillæg til lærebog i GMDSS (forhandles af Martec)

  Online prøve

  Det er muligt at aflægge VHF/SRC-prøven online.

  Onlineprøven er opbygget som en multiple-choice test med 47 spørgsmål, som dækker det vidensområde, der er opstillet i Dansk Sejlunions prøvekrav til SRC-prøven.

  Der er afsat 75 minutter til at besvare prøven, og der skal være 75% rigtige besvarelser for at prøven kan bestås. Det svarer til, at man må have 11 fejl.

  Er prøvetageren ordblind, kan der købes en prøve, hvor der er afsat ekstra tid. Det skulle gøre det muligt at anvende IT-udstyr til for eksempel at læse prøvespørgsmålene højt.

  De to prøver kan købes på Dansk Sejlunions kursusportal. Vær opmærksom på, at prøven kan købes som en enkeltstående prøve eller som samlet pakke med et onlinekursus.

  Fordele ved at tage prøven online

  Ved onlineprøven får man svar på sin prøve så snart prøven er færdiggjort.

  Man kan ligeledes se, hvilke besvarelser man har rigtige og hvilke man har forkert. Det kan der være god læring i - især hvis prøvetageren skulle være så uheldig at være nødt til at tage prøven mere end én gang.

  Prøven kan tages, hvor og når man har lyst. Det kan for eksempel være hjemme ved køkkenbordet eller i undervisningslokalet i forbindelse med et kursus.

  Den traditionelle prøveform

  For Dansk Sejlunion er SRC/VHF certifikatet en styrkelse af sikkerheden til søs, derfor skal det være let at komme til prøve. Dansk Sejlunion ser gerne at udbydere, sejlklubber og interesserede opretter kurser eller studiegrupper. Dansk Sejlunion tilbyder at der afholdes prøve på kursusstedet umiddelbart efter kursus er afviklet.

  Du kan kort blive orienteret om processen ved at se nedenstående trin:

  1. Du som udbyder anmelder en prøve til Dansk Sejlunion senest 21 dage før prøvedato. For at afvikle prøven på kursusstedet, skal der findes en uvildig person, som kan påtage sig opgaven som eksamenstilsyn. Du anmelder prøven her.
  2. Du modtager et link til en tilmeldingsblanket, som du videresender til dine kursister.
  3. Eksamenstilsynet modtager kort før prøvedato eksamensvejledning, opgaver og deltagerliste.
  4. Prøven afholdes og de udfyldte prøver sendes retur til Dansk Sejlunion.
  5. Besvarelser rettes af Dansk Sejlunion (kan tage op til 3 uger).
  6. Dansk Sejlunion indberetter resultat til Søfartsstyrelsen og til dig.
  7. Dansk Sejlunion sender prøvebevis til de kursister, som har bestået prøven.

  Vejledning for eksamenstilsyn finder du her

  Pris pr elev:

  Prøve: 575 kr. inkl. kortgebyr.

  FAQ

  Jeg har et generelt certifikat som radiotelefonist fra 1984. Hvad skal jeg gøre for at få SRC-certifikat for lystbåde?

  Desværre skal du bestå en helt ny prøve for at kunne erhverve et VHF/SRC certifikat.

  Hvordan får jeg et kaldesignalbevis?

  Du kan læse alt om, hvordan du får et kaldesignalbevis på søfartsstyrelsens hjemmeside. Selve ansøgningen foregår elektronisk. Se mere på Søfartsstyrelsens hjemmeside.

  Rul til toppen