Instruktørkurser

Adventure instruktør

Med Adventure instruktørkurset får du kompetencencer til at varetage instruktion inden for adventure-sejlads for børn og unge med fokus på læring i jolle og kølbåd.

Jolle Sejler 4 - Adventure
Af: Henrik Tang Kristensen - senest ajourført d. 8. marts 2024

Indhold

  Ekspandér

  DS Uddannelseshus

  Formål:

  Sejlsport rummer et stort potentiale for at give børn og unge store oplevelser i naturen. Formålet med adventure instruktørkurset er at give instruktører en værktøjskasse til at lave relevante aktiviteter i tilknytning til adventuresporet i Diplomsejlerskolen.

  Du lærer at undervise på følgende niveauer i Diplomsejlerskolen.

  • Sejler 1
  • Sejler 2
  • Sejler 3
  • Kølbåd Begynder
  • Kølbåd Gast
  • Kølbåd Rorsmand

  Målgruppe og forudsætninger:

  Kurset henvender sig til instruktører, der har lyst til at undervise børn og unge i adventuresejlads i klubbens ugentlige aktiviteter og i afholdelse af sejlercamps med henblik på at give børn og unge naturoplevelser og praktiske færdigheder i adventuresejlads.

  Det anbefales, at du har:

  Færdigheder til og med ”Sejler 3” diplom

  Krav:

  Du har bestået et eller begge af disse kurser:

  • Instruktør 1 kursus
  • Sejlerskole instruktør 1 kursus

  Kursets indhold:

  Formidling til målgruppen:

  • Materialeoversigt fra Dansk Sejlunion
  • Planlægning, gennemførelse, evaluering
  • Ledelse med frivillige
  • Didaktiske overvejelser

  Aktivitets- og turplanlægning:

  Modulet giver indsigt i forskellige konkrete øvelser, lektionsplaner og turplanlægning. Herunder modtager du undervisning i:

  • Søkort
  • Anker/tillægning
  • Sikkerhed
  • Forplejning
  • Team, roller (rød, gul, grøn, blå)
  • Ansvar
  • Adventure/drømme

  Viden om målgruppen i teenageårene:

  • Inddragelse
  • Aldersidentitet
  • Pitch i forhold til instruktørrollen
  • Rollemodeller
  • Læringsmål i instruktørens egen udvikling

  Naturvejledning:

  • Viden om inspirationskilder
  • Naturoplevelser

  Anvendelse og muligheder i bådtyper:

  • Forskelle/ligheder
  • Adventurenetværk
  • Forskellige bådtyper
  • Flere muligheder med flere bådtyper
  • Udnyttelse af klubbens ressourcer

  Materialer og pensum:

  • Dansk Sejlunion: Diplomsejlerskole
  • Dansk Sejlunion: Øvelsesdatabase
  • Dansk Sejlunion: Inspirationskatalog til adventure-instruktører

  Kursusmaterialer bliver udleveret på kurset

  Kursusform:

  Der vil være en teoridel og en praksisdel, hvor vi sammen er på vandet og afprøver adventure-øvelser osv.

  Kurset har en varighed af 1 weekenddag på 8 timer.

  Tilmelding til kursus:

  Tilmelding foretages via Dansk Sejlunions kursusportal. På Dansk Sejlunions kursusportal fremgår alle kommende kurser.

  Yderligere information om kurset:

  Kontakt:

  Henrik Tang Kristensen, Klubkonsulent
  Tlf.: 8820 7009 / 2168 5090
  mail: henrik@sejlsport.dk

  Rul til toppen

  Se mere for instruktører: