Instruktørkurser

Adventure inspiration til instruktører

Med tema kurset "Adventure inspiration til instruktører får du inspiration til at varetage instruktion inden for adventure-sejlads for børn og unge.

Jolle Sejler 4 - Adventure
Af: Henrik Tang Kristensen - senest ajourført d. 8. februar 2021

Indhold

  Ekspandér

  Oversigt over instruktør/trænerkurser

  Formål:

  Sejlsport rummer et stort potentiale for at give børn og unge store oplevelser i naturen. Formålet med adventure-instruktørkurset er at give instruktører en værktøjskasse til at lave relevante aktiviteter i tilknytning til adventure-sporet i Diplomsejlerskolen.

  Du lærer at undervise på følgende niveauer i Diplomsejlerskolen.

  • Sejler 1
  • Sejler 2
  • Sejler 3

  Målgruppe og forudsætninger:

  Kurset henvender sig til instruktører, der har lyst til at undervise børn og unge i adventure-sejlads i klubbens ugentlige aktiviteter og i afholdelse af sejlercamps med henblik på at give børn og unge naturoplevelser og praktiske færdigheder i adventure-sejlads.

  Det er ikke et krav, men anbefaler, at du er i besiddelse af:

  • Færdigheder til og med ”Sejler 3” diplom

  Krav:

  Du har bestået "Instruktør 1" kursus.

  Kursets indhold:

  På kurset bliver du undervist i:

  Aktivitetsplanlægning:

  Modulet giver indsigt i forskellige konkrete øvelser i klubbens ugentlige tilbud samt eksempler på aktiviteter i forbindelse med camps. I modulet bliver du præsenteret for konkrete lektionsplaner.

  Sikkerhed, vejr og vind:

  Modulet fokuserer på, hvordan man proaktivt arbejder med sikkerhed ud fra konkrete værktøjer til risikovurdering.

  Materialer og pensum:

  • Dansk Sejlunion: Diplomsejlerskole
  • Dansk Sejlunion: Øvelsesdatabase
  • Dansk Sejlunion: Inspirationskatalog til adventure-instruktører

  Kursusmaterialer bliver udleveret på kurset

  Yderligere information om kurset:

  Kontakt:

  Kristina Dannefer 
  Konsulent instruktør- og træneruddannelser

  Kursusform:

  Kurset afholdes på en hverdagsaften.

  Kurset har en varighed af 3 timer.

  Tilmelding til kursus:

  Tilmelding foretages via Dansk Sejlunions kursusportal. På Dansk Sejlunions kursusportal fremgår alle kommende kurser.

  Rul til toppen

  Se mere for instruktører: