Instruktørkurser

Instruktør 1

Med "Instruktør 1" bliver du i stand til at varetage instruktion af begyndere på klubniveau.

Jolle Sejler 1
Af: Henrik Tang Kristensen - Senest ajurført d. 2. november 2019

I denne artikel

  Formål:

  Kursets formål er at deltagerne får kompetencer i form af faglige og pædagogiske værktøjer til at kunne varetage jobbet som instruktør på et begynderhold eller som hjælpetræner for en erfaren træner.

  Du lærer at undervise på følgende niveauer i Diplomsejlerskolen:

  • Begynder
  • Sejler 1

  Målgruppe og forudsætninger:

  Kurset henvender sig til dig, der har lyst til at undervise børn og unge i sejlsport. Du er enten ny instruktør med lidt eller ingen erfaring - eller du har erfaring, men endnu ikke været på uddannelse.

  Det er ikke et krav, men vi anbefaler, at du er i besiddelse af:

  • Førstehjælpskursus
  • Speedbådskørekort eller Duelighedsbevis
  • Færdigheder til og med "Sejler 1" Diplom

  Du skal være fyldt 15 år for at kunne deltage.

  Kursets indhold:

  Foreningslære:

  Her lærer du om hvordan der er sammenhæng mellem klubben og dens instruktører. Og du får indsigt i Dansk Sejlunions holdninger til sportsmanship, frivillighed og klubben som ramme for børn og unge aktiviteter.

  Du får en viden, der giver dig mulighed for - sammen med andre ledere - at påvirke de vilkår, klubberne bør kunne tilbyde børn og unge i sejlsport. 

  Instruktørrollen:

  Her bliver du undervist i vilkårene for god sejladsundervisining, kommunikation i børnehøjde og instruktionsteknikker. Du får kendskab til de didaktiske og pædagogiske overvejelser, der ligger til grund for at kunne planlægge og udføre undervisningsforløb for nye sejlere.

  Du får en forståelse for instruktørens rolle og virkemidler.

  Planlægning og tryghed for sejlere:

  Modulet giver dig et kendskab til Diplomsejlerskolens værktøjer.

  Du opnår faglig viden til at kunne planlægge og gennemføre øvelser, som svarer til niveau Sejler 1 i Diplomsejlerskolen.

  Du lærer desuden om bl.a. øvelseskonstruktion, sejladshjulet,  begynderøvelser, tryghedsøvelser og skippermødets 5-punkts struktur.

  Trim og teknik:

  På dette modul får du indblik i, hvad der påvirker en sejlbåd og får den til at sejle. Du har forinden lært de tekniske og pædagogiske færdigheder til at kunne forklare sejladsteknik til unge sejlere.

  Modulet giver dig en grundlæggende indsigt i juniorjollerne, deres opsætning, samt trim og teknik for begyndere.

  Det er vigtigt, at du som kursist får de basale teknikker til at undervise i trim og teknik - og samtidig lærer konkret om trim af de forskellige både.

  Sejladsregler:

  Her får du indsigt i basale vigeregler (styrbord/bagbord, luv/læ).

  Undervisningen tager udgangspunkt i reglerne omkring simpel kapsejlads.

  Meteorologi:

  Her lærer du at undervise børn i, hvor vinden kommer fra. Om det er let luft eller hård vind, om der er vindpust eller jævn vind - og om hvordan man kan se vinden ved hjælp af vandet, flag, andre både og så videre.

  Enkel Kapsejlads:

  Modulet giver dig en forståelse for konceptet 'enkel kapsejlads', herunder den overordnede idé, praktiske gennemførsel, og hvem målgruppen er.

  Fysisk træning:

  Du får indsigt i hvordan man med forskellige fysiske øvelser kan forberede og styrke sejlerne og deres aktiviteter på vandet.

  Materialer og pensum:

  • Dansk Sejlunion: "Aldersrelateret træning i sejlsport - ATK for børn og unge 8-25 år"
  • Dansk Sejlunion: "Diplomsejlerskolen"

  Kursusmaterialer bliver udleveret på kurset.

  Yderligere information om kurset:

  Kontakt:

  Leon Träger, Klubkonsulent

  Kursusform:

  Der er er blandede undervisningsformer med klasseundervisning, gruppearbejde og -fremlæggelser.

  Kurset består af et introduktions webinar (3 timer en aften før Kursusdagen), en hel kursusdag og et opfølgnings webinar (3 timer en aften efter Kursusdagen).

  Kurset har i alt en varighed på 18 lektioner.

  Tilmelding til kursus:

  Tilmelding foretages via Dansk Sejlunions kursusportal. På Dansk Sejlunions kursusportal fremgår alle kommende kurser.

  Se mere for instruktører: