Instruktørkurser

Instruktør 1

Med "Instruktør 1" bliver du i stand til at varetage instruktion af begyndere på klubniveau.

Af: Henrik Tang Kristensen - senest ajourført d. 8. februar 2021

Indhold

  Ekspandér

  DS Uddannelseshus

  Formål:

  Kursets formål er at deltagerne får kompetencer i form af faglige og pædagogiske værktøjer til at kunne varetage jobbet som instruktør på et begynderhold eller som hjælpetræner for en erfaren træner.

  Du lærer at undervise på følgende niveauer i Diplomsejlerskolen:

  • Begynder
  • Sejler 1

  Målgruppe og forudsætninger:

  Kurset henvender sig til dig, der har lyst til at undervise børn og unge i sejlsport. Du er enten ny instruktør med lidt eller ingen erfaring - eller du har erfaring, men endnu ikke været på uddannelse.

  Det er ikke et krav, men vi anbefaler, at du er i besiddelse af:

  • Førstehjælpskursus
  • Speedbådskørekort eller Duelighedsbevis
  • Færdigheder til og med "Sejler 1" Diplom

  Du skal være fyldt 15 år for at kunne deltage.

  Kursets indhold:

  Instruktørrollen:

  Her bliver du undervist i vilkårene for god sejladsundervisning, kommunikation i børnehøjde og instruktionsteknikker. Du får kendskab til de didaktiske og pædagogiske overvejelser, der ligger til grund for at kunne planlægge og udføre undervisningsforløb for nye sejlere.

  Du får en forståelse for instruktørens rolle og virkemidler.

  Øvelsesplanlægning og tryghed for sejlere:

  Modulet giver dig et kendskab til Diplomsejlerskolens værktøjer.

  Du opnår faglig viden til at kunne planlægge og gennemføre øvelser, som svarer til niveau Sejler 1 i Diplomsejlerskolen.

  Du lærer desuden om bl.a. øvelseskonstruktion, sejladshjulet,  begynderøvelser, tryghedsøvelser og skippermødets 5-punkts struktur.

  Trim og teknik:

  På dette modul får du indblik i, hvad der påvirker en sejlbåd og får den til at sejle. Du har forinden lært de tekniske og pædagogiske færdigheder til at kunne forklare sejladsteknik til unge sejlere.

  Modulet giver dig en grundlæggende indsigt i juniorjollerne, deres opsætning, samt trim og teknik for begyndere.

  Det er vigtigt, at du som kursist får de basale teknikker til at undervise i trim og teknik - og samtidig lærer konkret om trim af de forskellige både.

  Sikkerhed, vejr og vind:

  Der er fokus på sikkerhed på land og på vandet. Hvordan arbejder man proaktivt med sikkerhed. Og hvordan formidles det bedst til både børn og voksne. Her lærer du også at undervise børn i, hvor vinden kommer fra. Om det er let luft eller hård vind, om der er vindpust eller jævn vind - og om hvordan man kan se vinden ved hjælp af vandet, flag, andre både og så videre.

  Enkel Kapsejlads:

  Modulet giver dig en forståelse for konceptet 'enkel kapsejlads', herunder den overordnede idé, praktiske gennemførsel, og hvem målgruppen er.

  Fysisk træning:

  Du får indsigt i hvordan man med forskellige fysiske øvelser kan forberede og styrke sejlerne og deres aktiviteter på vandet.

  Foreningslære:

  Her lærer du om hvordan der er sammenhæng mellem klubben og dens instruktører. Og du får indsigt i Dansk Sejlunions holdninger til sportsmanship, frivillighed og klubben som ramme for børn og unge aktiviteter.

  Du får en viden, der giver dig mulighed for - sammen med andre ledere - at påvirke de vilkår, klubberne bør kunne tilbyde børn og unge i sejlsport. Fokus er bla. på Ungdomsvenlig Sejlklub.

  Materialer og pensum:

  • Dansk Sejlunion: "Aldersrelateret træning i sejlsport - ATK for børn og unge 8-25 år"
  • Dansk Sejlunion: "Diplomsejlerskolen"

  Kursusmaterialer bliver udleveret på kurset.

  Yderligere information om kurset:

  Kontakt:

  Kristina Dannefer

  Kursusform

  Der er er blandede undervisningsformer, klasseundervisning, vidensdeling gruppearbejde og -fremlæggelser.

  Tilmelding til kursus:

  Tilmelding foretages via Dansk Sejlunions kursusportal. På Dansk Sejlunions kursusportal fremgår alle kommende kurser.

  Rul til toppen

  Se mere for instruktører: