Instruktørkurser

Instruktør 2

Med "Instruktør 2" bliver du i stand til at varetage undervisning af sejlere i alderen 9-15 år.

Jolle Sejler 2
Af: Henrik Tang Kristensen - senest ajurført d. 8. februar 2021

Indhold

  Ekspandér

  Oversigt over instruktør/trænerkurser

  Formål:

  Kursets formål er, at deltagere får kompetencer til at kunne varetage undervisning af sejlere i alderen 9 til 15 år.

  Du lærer at undervise på følgende niveauer i Diplomsejlerskolen:

  • Sejler 2
  • Sejler 3
  • Sejler 4

  Målgruppe og forudsætninger:

  Kurset henvender sig til instruktører, som har mindst én sæsons erfaring med instruktion og undervisning i sejlsport for børn og unge.

  Det er ikke et krav, men vi anbefaler, at du er i besiddelse af:

  • Førstehjælpskursus
  • Speedbådsbevis eller duelighedsbevis
  • Færdigheder til og med "Sejler 3" Diplom

  Krav:

  • Du har bestået "Instruktør 1"
  • Du har undervist i sejlsport i mindst én sæson (minimum 30 lektioner)
  • Du er fyldt 16 år.

  Kursets indhold:

  Instruktørrollen:

  Her lærer du om trænerens rolle og kvalifikationer, også med fokus på egne kompetencer.

  På modulet arbejdes videre med de undervisningsprincipper, der blev introduceret på Instruktør 1 - eksempelvis 'induktiv/deduktiv', 'hel-del-hel' samt træningsbegreber som coaching og dets anvendelighed.

  Fysisk Træning:

  Modulet giver dig grundlæggende viden om opvarmning og udstrækning. Der er særligt fokus på korsetstabilitet og fleksibilitet.

  Træningsplanlægning:

  Modulet, der tager udgangspunkt i Diplomsejlerskolen, giver dig kompetencer til at kunne planlægge en sæsons træning med udgangspunkt i sejlernes niveau og målsætninger til og med Sejler Diplom 4.

  Der arbejdes i grupper med udarbejdelse af såvel planlægning af en aftentræning samt en konkret sæsonplan med udgangspunkt i den enkelte sejlers færdigheder (case).

  Træningsplanlægningsmodulet er planlagt, så der veksles mellem:

  • Faglige indlæg fra underviseren
  • Konkrete opgaver, der løses i et gruppearbejde
  • Fremlæggelser i plenum med mulighed for efterfølgende sparring fra de øvrige deltagere og fra underviseren.

  Således er der stor vægt på videndeling i dette modul - samt på, at kursisten arbejder med opgaver, der efterfølgende kan bruges direkte i forbindelse med træning i klubben.

  Temaer i forbindelse med træningsplanlægning er blandt andre:

  • Glæden ved at sejle
  • Kapsejlads
  • Sejladsregler
  • Sikkerhed
  • Taktik, strategi meteorologi
  • Trim og teknik

  Kompetencer:

  Som Instruktør 2 bliver du i stand til at planlægge en progression i træningen, som flytter sejlerne fra begynderniveau til at være selvhjulpne sejlere.

  Når kurset er bestået, kan du varetage træningen for sejlere til og med "Sejler 4" Diplom.

  Materialer og pensum:

  • Dansk Sejlunion: "Aldersrelateret træning i sejlsport - ATK for børn og unge 8-25 år
  • Dansk Sejlunion: "Diplomsejlerskolen".

  Yderligere information om kurset:

  Kontakt:

  Kristina Dannefer

  Kursusform:

  Der er er blandede undervisningsformer med online webinar, klasseundervisning, gruppearbejde og -fremlæggelser.

  Kurset består af et introduktions webinar (3 timer en aften før Kursusdagen), en hel kursusdag med fysisk fremmøde og et opfølgnings webinar (3 timer en aften efter Kursusdagen).

  Kurset har i alt en varighed på 18 lektioner.

  Tilmelding til kursus:

  Tilmelding foretages via Dansk Sejlunions kursusportal. På Dansk Sejlunions kursusportal fremgår alle kommende kurser.

  .
  Rul til toppen

  Se mere for instruktører: