Instruktørkurser

Instruktør 2

Med "Instruktør 2" bliver du i stand til at varetage undervisning af sejlere i alderen 9-15 år.

Af: Henrik Tang Kristensen - senest ajourført d. 8. februar 2021

Indhold

  Ekspandér

  DS Uddannelseshus

  Formål:

  Kursets formål er, at deltagere får kompetencer til at kunne varetage undervisning af sejlere i alderen 9 til 15 år.

  Du lærer at undervise på følgende niveauer i Diplomsejlerskolen:

  • Sejler 2
  • Sejler 3
  • Sejler 4

  Målgruppe og forudsætninger:

  Kurset henvender sig til instruktører, som har mindst én sæsons erfaring med instruktion og undervisning i sejlsport for børn og unge.

  Det er ikke et krav, men vi anbefaler, at du er i besiddelse af:

  • Førstehjælpskursus
  • Speedbådsbevis eller duelighedsbevis
  • Færdigheder til og med "Sejler 3" Diplom

  Krav:

  • Du har bestået "Instruktør 1"
  • Du har undervist i sejlsport i mindst én sæson (minimum 30 lektioner)
  • Du er fyldt 16 år.

  Kursets indhold:

  Instruktørrollen:

  Her lærer du om trænerens rolle og kvalifikationer, også med fokus på egne kompetencer.

  På modulet arbejdes videre med de undervisningsprincipper, der blev introduceret på Instruktør 1 - eksempelvis 'induktiv/deduktiv', 'hel-del-hel' samt træningsbegreber som coaching og dets anvendelighed.

  Gode konkrete råd til dig som instruktør og formidler. 

  Fokus på hvordan du som instruktør har opmærksomhed på alle sejlerne. 

  Hvordan håndtere du sejlere der har oplevet noget ubehagligt ved sejladsen. 

  Motivation

  Hvad kendetegner de forskellige motivationerformer og hvordan kan du som instruktør bruge dem. 

  Fysiskbevægelse:

  Modulet giver dig grundlæggende viden om opvarmning, udstrækning øvelser med fokus på leg og kropsvægt. Der er særligt fokus på korsetstabilitet og fleksibilitet.

  Træningsplanlægning:

  Modulet, der tager udgangspunkt i Diplomsejlerskolen, giver dig kompetencer til at kunne planlægge en sæsons træning med udgangspunkt i sejlernes niveau og målsætninger til og med Sejler Diplom 4.

  Der arbejdes i grupper med udarbejdelse af såvel planlægning af en aftentræning samt en konkret sæsonplan med udgangspunkt i den enkelte sejlers færdigheder (case).

  Træningsplanlægningsmodulet er planlagt, så der veksles mellem:

  • Faglige indlæg fra underviseren
  • Konkrete opgaver, der løses i et gruppearbejde
  • Fremlæggelser i plenum med mulighed for efterfølgende sparring fra de øvrige deltagere og fra underviseren.
  • Konkret viden i forhold til at finde inspiration til dine øvelser og aktiviteter. 

  Således er der stor vægt på videndeling i dette modul - samt på, at kursisten arbejder med opgaver, der efterfølgende kan bruges direkte i forbindelse med træning i klubben.

  Temaer i forbindelse med træningsplanlægning er blandt andre:

  • Glæden ved at sejle og dygtiggøre sig. 
  • Kapsejlads - Øvelser der kan anvendes. 
  • Sejladsregler - Hvordan og hvilke øvelser kan I arbejde med. 
  • Sikkerhed - Hvordan du er opmærksom og hvordan sejlerne bliver inddraget. 
  • Hvilke konkrete øvelser kan rumme sejlernes forskellige niveauer. 
  • Konkrete input og ideer til, hvordan du som instruktør skaber gode betingelser i forhold til at introducere og arbejde med kapsejlads for børn og unge. 

  Kompetencer:

  Som Instruktør 2 bliver du i stand til at planlægge en progression i træningen, som flytter sejlerne fra begynderniveau til at være selvhjulpne sejlere.

  Når kurset er bestået, kan du varetage træningen for sejlere til og med "Sejler 4" Diplom.

  Materialer og pensum:

  • Dansk Sejlunion: "Aldersrelateret træning i sejlsport - ATK for børn og unge 8-25 år
  • Dansk Sejlunion: "Diplomsejlerskolen".

  Yderligere information om kurset:

  Kontakt:

  Kristina Dannefer

  Kursusform:

  Der er er blandede undervisningsformer klasseundervisning, gruppearbejde og -fremlæggelser.

  Tilmelding til kursus:

  Tilmelding foretages via Dansk Sejlunions kursusportal. På Dansk Sejlunions kursusportal fremgår alle kommende kurser.

  Rul til toppen

  Se mere for instruktører: