Kitesurfing

Info til certificerede kiteskoler og -instruktører

At blive certificeret kiteskole er et tilbud fra Dansk Sejlunion til alle kiteskoler, som ønsker at tilbyde nye udøvere en høj kvalitet af instruktion og sikkerhed.

Af: Henrik Tang Kristensen - senest ajourført d. 20. marts 2022

Indhold

  Ekspandér

  Bestil diplomer og download skemaer her:

  Bestil "Kitesurfer Diplomer"

  Der betales via faktura efter bestilling.

  Skemaer til download:

   

  Fordele for certificerede kiteskoler:

  • Dansk Sejlunion og Kiteboarding Danmark står inde for kiteskolens undervisningskvalitet.
  • Certificerede kiteskoler fremgår på Dansk Sejlunions og Kiteboarding Danmarks hjemmesider (medmindre det ikke ønskes).
  • Det fremgår af Dansk Sejlunions og Kiteboarding Danmarks anbefalinger af certificerede kiteskoler, at "Kitesurfer diplomerne" er kiteskolens og den nye udøvers aftale om, hvornår man forsvarligt selv kan komme videre i sporten.
  • Certificerede kiteskoler anvender Dansk Sejlunions diplomer og materialer.

  At blive certificeret kiteskole er et tilbud fra Dansk Sejlunion til alle kiteskoler, som ønsker at tilbyde nye udøvere en høj kvalitet af instruktion under sikkerhedsmæssigt forsvarlige omstændigheder.

  En DS-certificeret kiteskole er defineret ved at udbyde undervisning. Dansk Sejlunion forholder sig dermed til om en virksomhed udbyder kitekurser. Virksomheder, som forhandler udstyr og benytter sig af underleverandører til at varetage undervisning, medtages ikke på listen over DS-certificerede kiteskoler. Dansk Sejlunion forholder sig således alene til kvalitet i undervisning i kitesurfing og ikke til salg af udstyr.

  Dansk Sejlunions krav:

  • Alle instruktører, som varetager praktisk instruktion og udstedelse af "Kitesurfer" diplomer, skal have bestået den teoretiske og praktiske del af Dansk Sejlunions Kitesurf instruktøruddannelse.
  • Det er lovpligtigt, at instruktører i kommerciel sammenhæng har bestået et førstehjælpskursus, som er anerkendt af Dansk Førstehjælpsråd.
  • Kiteskolen anvender og overholder alle punkter på Dansk Sejlunions "Kitesurfer 1" diplom". Dette gælder ved alle typer af kitekurser eller kiteevents. Desuden anvender kiteskolen Dansk Sejlunions introduktionsmateriale "Guide til nye kitesurfere".
  • Hvis kiteskolen udbyder andre typer af kurser/events end "DS-kitekurser" eller lignende anerkendt standard, skal kiteskolen tydeligt henvise til Dansk Sejlunions anbefalinger for hensigtmæssig instruktion på kiteskolens evt. hjemmeside(r).
  • En certificering af en kiteskole har en varighed på 1 år af gangen, hvilket fremgår af en kontrakt mellem den certificerede kiteskole og Dansk Sejlunion.
  • Omgås certificeringen spekulativt, eller bedriver kiteskolen eller instruktører aktiviteter, som ikke harmonerer med Dansk Sejlunions værdigrundlag, bliver certificeringen omgående inddraget. Dette gælder bl.a. illoyal adfærd på internettet, der betragtes som et alvorligt brud på samarbejde. Et evt. samarbejde/certificering efter brud på gensidig loyalitet genoptages tidligst efter 1 år.
  • Hvis en kiteskole er i betalingsrestance til Dansk Sejlunion udover 3 mdr. efter 2. rykker for ubetalte regninger, ophører samarbejdet, og samarbejdet genoptages tidligst i førstkommende sæson. 
  • En certificeret kiteskole kan ikke benytte sig af andre kiteskoler som underleverandør, medmindre disse er certificerede. Herunder henvises der til markedsføringsloven og forbrugerombudsmandens anvisninger for god domæneskik.
  • Til alle typer af kitekurser eller kiteevents udfyldes der et standardtilmeldingsskema i genpart til kursisten. Af dette tydeliggøres det hvilket niveau, kursisten kan forvente at opnå på kitekurset. Hvis kursisten har købt et "DS-kitekursus" og ikke opnår niveauet, skal den certificerede instruktør evaluere forløbet ved hjælp af et standardevalueringsskema, som er vedlagt diplomer ved bestillinger.  
  • Dansk Sejlunion kan lejlighedsvis besøge certificerede kiteskoler uden varsel.
  • Certificerede kiteskoler stiller sig til rådighed i forhold til følordning for nye kitesurfinstruktører.
  • Øvrige specifikke krav om sikkerhed til kurser i kitesurfing fremgår af "Kitesurfer Diplomerne" og i Dansk Sejlunions uddannelsesmaterialer til certificerede kitesurfing instruktører.
  • Kiteskolen efterlever dansk lovgivning i alle henseender.

  Lovgivning for virksomheder samt efterskoler/højskoler:

  Inden for professionel/kommerciel oplæring i alle typer af vandsport, herunder kitesurfing, skal instruktion/events foregå i henhold til Søfartsstyrelsens regelsæt om hensigtmæssig instruktion og sikkerhed. Søfartsstyrelsen er en styrelse under Erhvervsministeriet.

  Søfartsstyrelsen stiller krav til uddannelse og formulering af en sikkerhedsinstruks for alle typer af professionel/kommerciel oplæring i vandsport.

  Læs regelsættet på Søfartsstyrelsens hjemmeside.

  Desuden skal kommercielle kiteskoler tegne lovpligtig arbejdsgiverforsikring og erhvervsansvarsforsikring.

  § Hvis du er instruktør, vedrører Søfartsstyrelsens regelsæt bl.a. dine arbejdsvilkår og jura, herunder krav om at være kvalificeret instruktør. Du kan som instruktør komme i en meget alvorlig situation ift. Dansk lovgivning, hvis ikke du er kvalificeret instruktør!
  § Hvis du er instruktør, skal du altid sikre dig, at din arbejdsgiver har en lovpligtig arbejdsskadeforsikring, som dækker den aktuelle arbejdsaktivitet (instruktion), og at din arbejdsgiver har en erhvervsansvarsforsikring. I tilfælde af et uheld er du dårligt stillet, hvis ikke forsikringerne er fyldestgørende!

  Søfartsstyrelsens regelsæt, som er dansk lovgivning for kommercielle aktører inden for kommerciel oplæring i vandsport, vedrører ikke almindelige aktiviteter på foreningsniveau.

  Ansøgning:

  Klubber, virksomheder samt efterskoler/højskoler kan ansøge Dansk Sejlunion om at blive certificeret kiteskole under en række forudsætninger. Afhængigt af kiteskolens status (klub / virksomhed / efterskole / højskole) er der en række krav, som skal opfyldes. Disse fremgår af ansøgningsskemaet, som kan tilgås nedenfor.

  Dansk Sejlunion fraskriver sig ethvert juridisk ansvar for kiteskolens drift og gerninger.

  Ansøg om at blive godkendt som certificeret kiteskole her.

  Ansøgninger behandles med en svartid på typisk 1-3 uger.

  En certificering har et års varighed.

  Yderligere information for certificerede kiteskoler:

  Kontakt:

  Henrik Tang Kristensen, Klubkonsulent
  Tlf.: 8820 7009
  mail: henrik@sejlsport.dk

  Om samarbejdet:

  Dansk Sejlunion er specialforbund i Danmarks Idrætsforbund og er den nationale organisation for fritidssejlads i alle dets former. Dansk Sejlunion er med sine ca. 55.000 medlemmer blandt de 10 største største specialforbund inden for idræt i Danmark.

  Certificerede kiteskoler og Kiteboarding Danmark samarbejder konstruktivt med Dansk Sejlunion om en større organisering af kitesurfsporten med henblik på at understøtte sportens behov for større sikkerhed på kitekurser samt lokal, regional og national organisering til fordel for den enkelte udøver.

  Rul til toppen

  Læs om Kitesurf Diplomer og instruktøruddannelse her: