Surf & SUP

På denne side kan du læse mere om Dansk Sejlunions arbejde med windsurfing, kitesurfing, wingfoil og SUP

Adgang til vand

Hvor må man windsurfe og kitesurfe? Som udgangspunkt må man windsurfe og kitesurfe alle steder, medmindre fx bekendtgørelser eller fredninger sætter begrænsninger for aktiviteterne.

Bøger om windsurfing

Konkurrence og kapsejlads

Instruktør/træner uddannelse

Diplomsejlerskolen