Kom godt i gang med kapsejlads

Første opkryds og topmærkerunding

Efter en hektisk start er det tid til at fokusere på den vigtige topmærkerunding, der venter forude.

Af: Peter Wolsing - senest ajourført d. 27. januar 2022

1. opkryds

Man kan sammenligne de første 5 minutter efter start med et formel 1-løb, der møder første sving – hvordan kom du ud af starten og fik placeret dig?

Brug de tre fokus områder, vi introducerede under forberedelsen.

På båden

 • Sejler du den højde og fart, du skal

Den lokale bane

 • Har du fri vind
 • Har du manøvrerum ift. andre både
 • Hvor er de andre både – placering/fart

Banen fremme

 • Sejler du den vej (side), du har valgt som fordelssiden
 • Har ting ændret sig fremme

Det lange opkryds

Efter de første hektiske 5 minutter efter starten er det tid til at kigge frem for at sikre sig, at du kan gennemføre den startegi, du har lagt.

Igen kan du bruge de tre fokusområder.

På båden

 • Sejler du den fart og højde, du skal
 • Er vægtfordelingen/placeringen af mandskabet rigtig
 • Er trimmet rigtigt ift.:
  • Faldspænding
  • Skødepunkter
  • Skødetrim
  • Løjgang
  • Udhal
  • Cunningham
  • Kickingstrap
  • Bagstag/hækstag

Den lokale bane

 • Har du fri vind
 • Hvor er de andre både – placering/fart
 • Kommer der styrbord/bagbord-situationer?
 • Info om bølger
 • Info om pust/tryk

Banen fremme

 • Har ting ændret sig fremme
 • Kurser (vind) på både fremme
 • Vindtryk fremme på banen
 • Skysystemer fremme på banen

PÅ BÅDEN – Har vi helt styr på fart, trim, sejlskift, klar til næste manøvre?

BANEN LOKALT – Har vi manøvrerum i forhold til de andre både?

BANEN FREMME – Hvordan er vores plan ift. vind, strøm og bølger – hvor vil vi hen?

Erkend en dårlig start, og søg fri vind. Find et hul, og vend ud i fri vind.

Søg fri vind uden forstyrrelse fra andre både.

Forsøg at vinde den 'lokale kamp'. Sikker læ på luv båd – falde til fart mod læ båd.

1. topmærkerunding

Når du nærmer dig topmærket, er der flere ting, du skal have fokus på:

 • Hvordan skal du komme til mærket/layline? (linjen, hvor du lige netop kan passere mærket)
 • Placering ift. andre både
 • Klargøre evt. spilergrej (side)
 • Hvor vil du hen efter runding
 • Skal du evt. bomme efter mærket

Hvordan skal du komme til mærket?

Efter det lange opkryds nærmer du dig efterhånden topmærket og skal finde den linje og vinkel, hvor du kan holde topmærket oppe 'layline'. Hvis du nærmer dig alene, skal du forsøge at ramme linjen præcist – dvs. at du lige netop kan holde mærket.

Placering ift. andre både

Kommer du sammen med andre både, skal du tænke, hvordan du bedst kommer ud af dette 'skakspil'.

Dette kan godt bevirke, at du fx sejler lidt længere ud over layline for at kunne sejle frit. Og meget vigtigt – at du overholder de konkrete regler for mærkerundinger.

Klargøre evt. spilergrej

Skal du sejle med spiler efter topmærket, er det vigtigt, at grejet er klar og rigget til i den rigtige side, afhængigt af om du skal falde af eller bomme.

Hvor vil du hen efter runding

Der er flere ting, der er med at afgøre, hvor du vil hen efter at have rundet topmærket/afvisermærket.

 • I hvilken kurs ligger næste mærke
 • Hvor er der fordel ift. vind og strøm
 • Hvor er der mest vindtryk
 • Hvor kan dusejle frit ift. konkurrenter

Skal du evt. bomme efter mærket

Hvis du beslutter, at du skal bomme efter at have passeret mærket, er det vigtigt, at alle er klar over, om det er straks efter – således at I bommer storsejlet før en evt. spilersætning – eller om I blot skal være klar til en hurtig bomning.

Hav en plan for lænsebenet – så spilergrejet sidder rigtigt.

Allerede inden lænsebenet kan det vurderes, på hvilken side vindtrykket er bedst.

Sørg for at komme sent til layline – ofte 5-8 bådlængder.

Ved for tidlig layline bliver man ofte 'toppet' af både.

Find en plads i køen, gerne med lidt overhøjde, der giver råderum.

Forsvar pladsen ved mærket ved at sejle læ båd ud over layline.

Længere væk fra mærket faldes bagom for at blive styrbord båd ved næste møde.

Ved styrbord mærkerunding er det en fordel at give styrbordbåden plads indenom.

Rul til toppen

Læs mere om at sejle kapsejlads

Kom godt i gang med kapsejlads

Forberedelser inden start

Kom godt i gang med kapsejlads

Starten

Kom godt i gang med kapsejlads

Læns, bundmærkerunding og målgang

Kom godt i gang med kapsejlads

Lidt gode råd