Kom godt i gang med kapsejlads

Starten

Får du styr på den perfekte start og kommer først over linjen, giver du dig selv en betragtelig fordel.

Af: Peter Wolsing - senest ajourført d. 27. januar 2022

Målet for den perfekte start bør være:

  • Passere startlinjen præcis ved startsignalet
  • Sejle maks. fart
  • Have rum til at manøvrere/accelerere i forhold til andre både
  • Være i det område på linjen, hvor der er fordel
  • Være i det område på linjen, der giver mulighed for at følge den strategi, du har for første opkryds

Passere startlinjen præcis ved startsignalet

Hvis ikke der er et taktisk spil i gang mellem nogle indbyrdes konkurrenter, må det altid være målet at komme af sted helt tæt ved linjen i startøjeblikket.

Den bedste måde er at have prøvetimet forholdene på dagen, så du har dagens fart i forhold til vind og strøm inde under huden, og at mandskabet hele tiden kommunikerer tid, afstand til linjen og andre bådes placering.

Sejle maks. fart

Det er ikke nok bare at ligge tæt ved startlinjen i startøjeblikket – du skal også have som mål at sejle maks. fart. Ellers bliver du 'sejlet over' af de andre både.

Den bedste måde er, at du enten kommer bagfra på maks. krydsfart timet til linjen. Eller hvis du er oppe ved linjen, kan falde af og accelerere, før du skærer op til krydskurs.

Have rum til at manøvrere/ accelerere i forhold til andre både

Det er vigtigt, at du ikke bliver låst og forhindret af andre både i at kunne starte, som du gerne vil. Derfor skal du 'finde hullet', hvor der er plads til at falde af og accelerere – inden du skærer op i startøjeblikket.

Være i det område på linjen, hvor der er fordel

Hvis vinden har sprunget eller linjen er skæv, skal du alt andet lige søge den ende, fordelen ligger i.

Være i det område på linjen, der giver mulighed for at følge din strategi for første opkryds

Hvis du har lagt en strategi, der gør, at du gerne vil ud på den ene side af banen (fordi der er fordel) – skal du sørge for, at du ikke bliver låst i starten. Dette er en afvejning i forhold til de øvrige punkter som beskrevet for den perfekte start.

Beregn fart og afstand til linjen for optimal fart i startøjeblikket.

Skab et hul på startlinjen.

Find et hul på startlinjen.

.
Rul til toppen

Læs mere om at sejle kapsejlads

Kom godt i gang med kapsejlads

Forberedelser inden start

Kom godt i gang med kapsejlads

Første opkryds og topmærkerunding

Kom godt i gang med kapsejlads

Læns, bundmærkerunding og målgang

Kom godt i gang med kapsejlads

Lidt gode råd