Kom godt i gang med kapsejlads

Indbydelse og sejladsbestemmelser

Før en kapsejlads bliver der udarbejdet en 'indbydelse' og et sæt 'sejladsbestemmelser', der beskriver en række vigtige forhold og information om stævnet.

Af: Peter Wolsing - senest ajourført d. 27. januar 2022

Før en kapsejlads bliver der udfærdiget en 'Indbydelse' og et sæt 'Sejladsbe- stemmelser', der beskriver en række vigtige forhold og informationer, der kan variere i omfang afhængigt af bådtype og stævne.

Dele af indholdet i indbydelsen og sejladsbestemmelserne har status som regler, der forpligter både arrangører og deltagere.

Vær opmærksom på, at sejladsbestemmelserne kan ændres indtil lige før sejladsen. Derfor bør du altid checke den arrangerende klubs 'opslagstavle' på selve dagen for sejlads.

Indbydelsen

Indbydelsen (notice of race) er den første meddelelse om, at nu indbydes der til kapsejlads. Her informeres bl.a. om:

 • Hvem er arrangør
 • Hvilke bådtyper kan deltage
 • Hvilket handicapsystem eller måleregler anvendes
 • Hvor og hvornår sejles kapsejladsen
 • Hvor skal man tilmelde sig
 • Hvad er tilmeldingsgebyret
 • Hvornår sker registrering af både, der ønsker at deltage
 • Praktik om fx overnatning, camping, bådpladser m.m.

Sejladsbestemmelserne

Sejladsbestemmelserne (sailing instructions) er det mere detaljerede dokument, der ud over informationerne i indbydelsen bl.a. beskriver:

 • Hvor er kapsejladsbanen placeret
 • Hvilke dokumenter der evt. skal forevises (forsikring, målebrev)
 • At der bliver sejlet efter kapsejladsreglerne
 • Krav til besætning og udstyr
 • Hvem der er i den arrangerende organisation
 • Konkrete tidsplaner for varselssignaler (hvornår starter man)
 • Beskrivelse af banen og angivelse af, hvilke mærketyper der bruges
 • Beskrivelse af start- og mållinjer
 • Eventuelle tidsbegrænsninger
 • Strafsystemer
 • Fremgangsmåde ved protester
 • Pointsystem
 • Præmier
 • Praktik og information
Rul til toppen

Læs mere om introduktion til kapsejlads

Kom godt i gang med kapsejlads

Derfor skal du sejle kapsejlads

Kom godt i gang med kapsejlads

Hvilke både kan bruges til kapsejlads?

Kom godt i gang med kapsejlads

Kapsejladsbanen

Kom godt i gang med kapsejlads

Positioner og roller på båden

Kom godt i gang med kapsejlads

Dit udstyr og krav til båden