Kom godt i gang med kapsejlads

Kapsejladsbanen

Kapsejlads sejles enten på en udlagt banen eller rundt om mærker. Lær de forskellige former for kapsejladsbaner bedre at kende.

Af: Peter Wolsing - senest ajourført d. 27. januar 2022

Banesejlads

Banesejlads sejles på internationalt anerkendte 'banesystemer' og er typisk for kapsejlads for joller, klassebåde og klasseløb. Disse vil stort set altid være en bane, hvor alle mærker er udlagt med det vindsystem, der er gældende på det pågældende tidspunkt. De mest kendte banesystemer er:

 • Op-ned-banen
 • Trapezbanen
 • Trekantbanen

Hvilket banesystem, der vælges, afhænger af, hvilke bådtyper der sejles med. Oftest bestemt af, hvilken sejlføring båden har med det mål at gøre sejladsen mest mulig konkurrenceskabende.

Hvordan finder du banen?

Banens placering /kapsejladsområdet er beskrevet i 'sejladsbestemmelserne'.

På dagen sejler du til det beskrevne område og 'finder' den beskrevne dommerbåd, der vil føre en række flag for sejladsen.

Længden på banen afhænger af, hvor lang tid man ønsker, en sejlads skal tage. Nogle klasser ønsker mange korte sejladser, andre få, lange sejladser.

Banesejlads kan også sejles efter fast udlagte mærker, hvilket man ofte ser til de ugentlige kapsejladser i sejlklubberne. Her ligger fx fire mærker fast, mærket A, B, C og D, der benyttes sammen med en udlagt start- og mållinje, der passer til dagens vindretning.

Banesystemer

Nedenfor ser du, hvordan de tre forskellige banetyper ser ud i praksis.

Dommerne (banelederne) kan bruge de skitserede baner på mange forskellige måder – forstået således, at de kan bestemme:

 • I hvilken rækkefølge mærkerne skal sejles
 • Om det enkelte mærke skal passeres til styrbord eller bagbord
 • Hvor mange gange banen/mærkerne skal omsejles
 • Placering af start og mål

Op-ned-banen

Op-ned-banen er den mest almindelige til kølbådsejlads på udlagt bane. Den kaldes 'op-ned', fordi man sejler op mod vinden til topmærket og med vinden ned til bundmærket.

Op-ned-bane, der sejles: Start-1-2-3-1-2-mål

På denne bane sejles;

 • Fra start til mærke 1
 • Hen til afvisermærke(2)
 • Ned til gatebundmærker(3), som kan rundes indefra og ud
 • Dernæst igen til topmærke og afvisermærke
 • Og så i mål
 • Benævnes: Start-1-2-3-1-2-mål

Her sejles banen '2 gange op og ned', men den kunne også fra dommernes side bruges til fx '3 gange op og ned'.

Dommerne kan også vælge målgang ved topmærket. Enten defineret fra start, eller fordi dommerne vælger at 'afkorte' banen under selve sejladsen.

Distancesejlads

Distancesejlads er som regel længere end sejladser på banesystemer.

Disse kan være i det lokale område, hvor banen bliver defineret mellem Farvandsvæsenets sømærker og fyr. De kan kombineres med udlagte mærker, der fx bruges ved start og mål.

Distancekapsejladser betegnes ofte som fx Fyn Rundt, Fjorden Rundt, Øerne Rundt og lignende.

Mærker

Her er beskrevet de mest almindelige mærketyper, der anvendes under en kapsejlads.

Udlagte mærker

 • Dommerbåd Kan være et mærke og føre fx et orange flag som en del af startlinjen, og et blåt flag som en del af mållinjen.
 • Orange stangbøje Vil ofte blive brugt som en del af startlinjen og som afvisermærke.
 • Blå stangbøje Vil ofte blive brugt som en del af mållinjen.
 • Orange/gule cylindere Store oppustelige cylindermærker bruges som regel som topmærke og gatemærker.

Faste mærker

 • 'Alfabet/nummerbøjer' Bøjer med bogstav eller nummer på den lokale sejklub ligger på faste positioner.
 • Farvandsvæsenets mærker Specielt på længere distancesejladser bruges et mærke eller fyr i søkortet.
Rul til toppen

Læs mere om introduktion til kapsejlads

Kom godt i gang med kapsejlads

Derfor skal du sejle kapsejlads

Kom godt i gang med kapsejlads

Hvilke både kan bruges til kapsejlads?

Kom godt i gang med kapsejlads

Indbydelse og sejladsbestemmelser

Kom godt i gang med kapsejlads

Positioner og roller på båden

Kom godt i gang med kapsejlads

Dit udstyr og krav til båden