Annoncørbetalt indhold

Få landets bedste bådforsikring

Med FIRST ved roret er du godt sikret i en eventuel skadesituation, eller hvis der opstår brand i din båd på land eller i vand.

Af: Julie Elver Stolberg - senest ajourført d. 1. marts 2022

Sammen med FIRST tilbyder Dansk Sejlunion individuelt tilpassede bådforsikringer. Vores forsikringer bygger på erkendelsen af, at sejlere har forskellige behov, og med FIRST ved roret får du en uafhængig forsikringsrådgiver, som hjælper med en forsikring, der dækker netop dine behov, og som kan yde god service i en eventuel skadessituation.

Få et forsikringstilbud

Om First

First er specialister i bådforsikringer og har i mange år leveret bådforsikringer til danske bådejere. Kommer du ud for en skade, kan du være sikker på, at den bliver behandlet af en person med mange års sejlererfaring. First tilbyder også familiens øvrige forsikringer i en Dansk Sejlunion Fordelspakke

Bådforsikringer dækker forskellige båd- og fartøjstyper som joller, sejlbåd, speedbåd og motorbåd, og dækker sejlads i perioden 1. april til og med 15. november.

Hvis du sejler i vinterhalvåret, kan forsikringen udvides.

Branddækning i vand og på land

Sejlere, som har valgt at kaskoforsikre deres både, har naturligvis branddækning i vand og på land. Derfor anbefaler forsikringsfirmaet FIRST også, at sejlere kaskoforsikrer deres både.

Information om brandforsikring

Ring til Niels Schiellerup fra FMG og få mere information om betingelser, risikovurdering og priser.

Tlf. 2366 2624 eller mail nsr@fmg.dk

FIRST er også klar over, at en del sejlere kun vælger at tegne en ansvarsforsikring af deres båd, fordi de ikke har oplevet skader af betydelig karakter i deres tid som sejlere. For andre handler det om, at man har været utilfredse med statsafgiften på lystbåde.

En brandskade på en båd eller varmepåvirkningen fra en nabobåd i brand er sjældent ubetydelig. Det ender som regel med, at båden bliver erklæret totalskadet eller skal istandsættes for en stor sum penge.

Mange årsager til brand

Årsagen til en brands opståen i en båd skal som regel findes i en kortslutning i bådens el-system, et batteri som antænder i forbindelse med opladning, ved brug af varmeblæsere eller ved varmt arbejde. Herudover er der også risiko for pyromanbrande.

Det er nu også muligt at forsikre lystbåde uden kaskoforsikring mod brand på land i de tilfælde, hvor en ansvarlig skadevolder ikke kan findes.

Rul til toppen

Er du blevet mere nysgerrig?