Aldersrelateret træning

Adventuresejlads for børn og unge

I denne artikel kan du finde inspiration til at tilbyde adventuresejlads til børn og unge, som begejstres af natur, oplevelser og læring.

Af: Henrik Tang Kristensen - senest ajourført d. 11. april 2023

Indhold

  Ekspandér

  To spor i træningen

  Børn og unge sejlere motiveres af flere forskellige ting i sejlsporten. Nogle sejlere begejstres af sejlsporten som en konkurrenceidræt i kapsejlads, mens andre sejlere begejstres af sejlads som frirum fra at skulle præstere resultater i fx skole, uddannelse eller sport.

  Flere og flere sejlklubber arbejder med disse forskellige motivationsfaktorer ved at have alsidige tilbud og aktiviteter, som imødekommer begge typer af sejlere. Fx holder ca. 30 sejlklubber årligt sommeraktiviteter med fokus på sejlsporten som et frirum med natur, oplevelse og kammeratskab i centrum, ligesom et stort antal sejlklubber afholder stævner og tilbyder ugentlig kapsejladstræning.

  I dansk sejlsports aldersrelaterede træningskoncept (ATK) er en af anbefalingerne, at man tilbyder sejlads i hhv. et motionistspor og et kapsejladsspor. Disse spor er derfor også gennemgående i Diplomsejlerskolen, hvor der i begge spor er fokus på læring og personlig udvikling.

  Diplomsejlerskolen som redskab

  I adventure-sporet i Diplomsejlerskolen fokuseres der på samarbejde, godt sømandskab, maritime færdigheder og sejlads som et frirum fra at skulle præstere resultater.

  Flere og flere klubber har øje for at implementere begge spor i Diplomsejlerskolen i deres ugentlige træning.

  Herunder kan du i videoen se et eksempel på, hvordan man på en ukompliceret måde kan tilbyde målrettet træning med fokus på samarbejde, læring og kammeratskab inden for adventuresejlads.  

  (Artiklen fortsætter under videoen)

  Videoen ovenfor er et eksempel fra Sejlklubben Køge Bugt, der tilbyder både adventuresejlads og træning i kapsejlads med Diplomsejlerskolen som træningsredskab.

  Klubber og trænere kan på en enkel og ukompliceret måde anvende Diplomsejlerskolen som den røde tråd i træningen. En af pointerne i Diplomsejlerskolen er, at de første niveauer er fælles på tværs af kapsejlads og adventuresejlads. På de højere niveauer kan sejlerne selv tage stilling til, hvilke elementer i sejlsporten, de begejstres af. En af retningerne er adventuresejlads. 

  Se video herunder med adventuresejleren Signes erfaringer, oplevelser og drømme. 

  (Artiklen fortsætter under videoen)

  Få inspiration og vejledning

  At udvikle et tilbud med adventuresejlads kræver ikke nødvendigvis materiel særligt allokeret til klubbens ungdomsafdeling. Mange sejlklubber med sejladstilbud for børn og unge har udover ungdomsafdelingens eget materiel også kølbåde til sejlerskole for voksne. Voksensejlerskolers kølbåde er typisk også velegnede til adventuresejlads.

  Hvis din klub vil arbejde med at tilbyde adventuresejlads, kan du finde inspiration til øvelser og forløb inden for adventuresejlads nederst på denne side. Du kan også læse mere om de to anbefalede spor i træningen af børn og unge fra dansk sejlsports aldersrelaterede træningskoncept. 

  Kontakt Dansk Sejlunions klubkonsulenter, hvis klubben ønsker en sparring om adventuresejlads. 

  Find også inspiration i kataloget "Aktiviteter og øvelser til adventuresejlads".

  Rul til toppen

  Relateret indhold