Line Markert: ’Mangfoldighed i foreningen er en kæmpe gevinst’

Der er meget at vinde for fællesskabet, hvis klubben inviterer udsatte samfundsgrupper indenfor, siger Line Markert, Dansk Sejlunions formand.

Af: Thor Malthe Andersen - senest ajourført d. 13. december 2021

Sejlads for personer med fysisk handicap, for udsatte unge eller ledige uden reel tilknytning til arbejdsmarkedet. Det kan lyde som tunge opgaver for en frivilligt drevet forening, og måske ikke noget, alle klubber magter.

Alligevel er det værd at overveje, hvordan man kan blive mere rummelig som moderne forening. For der er rigtigt meget at vinde. Det mener i hvert fald Line Markert, formand for Dansk Sejlunion.

– Mangfoldighed i vores foreninger har en kæmpe gevinst - både for klublivet og for samfundet generelt. Når vi mødes på tværs af handicap, etnisk oprindelse, alder og køn, er vi med til at aflive myter og fordomme om hinanden. Det er godt set i et samfundsperspektiv, men det styrker også fællesskabet i vores klub og driver en udvikling. Ny viden og nye oplevelser ilter frivilligheden og gør den stærkere, siger hun.

Hvis klubben bliver kendt i andre samfundsgrupper, end dem vi normalt ’fisker medlemmer i’, bliver det også nemmere at rekruttere til klubbens aktiviteter og tiltrække flere frivillige, påpeger hun.

Lige så meget for forældre som for børn

I Danmarks Idrætsforbund har man i mange år arbejdet med projektet Get2Sport, der hjælper foreninger i socialt udsatte boligområder med at gøre en forskel lokalt.

Idræt på tværs af sociale og kulturelle baggrunde

Børns idrætsdeltagelse er præget af deres forældres sociale og kulturelle baggrund.

Det kommer til udtryk ved en lavere idrætsdeltagelse for børn, hvis forældre ikke er i arbejde, end hos børn, hvis forældre er i arbejde. Børn, hvis forældre er født uden for Europa, har ligeledes en lavere idrætsdeltagelse end børn, hvis forældre er født i Danmark.

(Kilde: DIF)

Ved at bygge lag på klubbernes eksisterende tilbud lykkes projektet med at forankre den sociale indsats i foreningslivet og ikke som et kommunalt eller kommercielt projekt. Noget, der har en afgørende betydning for børnene, forklarer Morten Mølholm, direktør i DIF.

- Ved at indlejre de sociale indsatser i de mange aktiviteter, der allerede er velfungerende ude i foreningslivet, sikrer vi en forankring og en kontinuitet, i modsætning til alle mulige projektmagere som kommer ind og hurtigt forsvinder, når pengekassen er tom. Det har en kæmpe betydning for de børn og unge, der bliver en del af projektet, siger han.

Faktisk er det ikke kun børnene, der får noget ud af at begynde i et organiseret foreningstilbud, hvor de frivillige er dygtige til at invitere ’fremmede’ uden foreningserfaring ind i fællesskabet.

– I foreningerne er der nogle fantastiske trænere, som børnene kan se op til. Men det kan også have stor betydning for forældrene, der måske ikke er vant til at være engageret i et frivilligt fællesskab. Pludselig bliver de en del af et stærkt, velfungerende netværk og oplever måske nye måder at gribe verden an på, siger Morten Mølholm.

Hvis man giver, så får man

Foruden at gøre en kæmpe forskel for udsatte grupper i samfundet, kan det også give bonus på lang sigt for sejlklubben som helhed. Det åbner således en række døre, hvis klubben bliver kendt i lokalområdet for at have aktiviteter, der favner bredt socialt.

Foreningsidræt styrker børn og unge

DIF undersøgte i 2017, hvilken betydning Get2Sport har haft for de børn og unge, der har været en del af projektet. Resultaterne er slående.

  • 62 procent er blevet mere glad for at gå i skole, efter de er begyndt i en idrætsforening. De fremhæver bl.a. at den disciplin og selvtillid, de opnår via deres idræt, direkte kan overføres til deres skolegang.
  • 84 procent har fået nye venner/større netværk, efter de er begyndt i en idrætsforening.
  • 50 procent bruger tid i foreningen/på banen, når der ikke er træning. Dermed viser undersøgelsen, at idrætsforeningerne fungerer som et socialt samlingspunkt for unge beboere i de udsatte boligområder.

(kilde: DIF)

Det er Line Markert slet ikke i tvivl om.

– Selvfølgelig skal det være lysten til at gøre en social forskel, der skal drive værket. Men hvis man som klub bidrager aktivt til lokalmiljøet, er kommunen også mere positivt indstillet, hvis man står og mangler penge til at forny lokalerne, en ny RIB, eller hvad det nu måtte være, siger hun.

Samtidig giver det en vis stolthed blandt foreningens medlemmer at vide, at klubben går de ekstra skridt for at hjælpe andre, mener Morten Mølholm.

– At føle sig som en god og stærk medspiller i lokalsamfundet påvirker alle medlemmer i foreningen positivt. Man bliver stolt af sit fællesskab, og alt det foreningen udretter, siger han.

Mere end bare en idræt

Netop sejlsport byder på forhold, der ikke ligner andre idrætsgrene. Vinden, vandet, vejret. Både små og store udfordringer samler sig, så man lærer ting, man ikke lærer i en idrætshal. Det bør vi være bedre til at dele med andre, siger Line Markert.

– Vores sport er så meget mere end bare en idræt. Som sejler lærer man at tage ansvar og tage beslutninger og at arbejde under pres og i et fællesskab. Det giver selvtillid at beherske naturens kræfter og styre en båd sikkert i havn. Vi har så meget at byde på, og det drømmer jeg om, vi bliver endnu bedre til at dele med flere.

.
Rul til toppen

Læs mere

Bliv klogere på, hvordan du arbejder med sociale projekter i foreningsregi.