Klubudviklingsprisen 2024 - Sejlerdanmark kan stemme!

Frem til d. 1. marts kan du stemme på de nominerede kandidater til Klubudviklingsprisen 2024.

Indhold

  Ekspandér

  Klubudviklingsprisen hædrer hvert år en klub, en gruppe af klubpersoner eller en person i en klub, der har gjort en særlig indsats for udvikling af sejlsporten.

  Med prisen ønsker Dansk Sejlunion at anerkende det målrettede initiativ, den nyskabende idé eller den ekstraordinære indsats, som gør en forskel i klublivet, og som kan være til inspiration for alle i dansk sejlsport.

  Udover anerkendelsen følger et beløb på kr. 20.000, øremærket til klubudvikling.

  Mød de nominerede kandidater

  Herunder kan du læse om dette års nominerede kandidater til Dansk Sejlunions Klubudviklingspris. Alle i Sejlerdanmark kan stemme på sin favoritkandidat til og med d. 1. marts. Afstemningen er vejledende i forhold til priskomitéens endelige beslutning.

  Gør dig selv en tjeneste ved at læse feltet af stærke kandidater igennem, inden du afgiver din stemme længere nede på siden. 

  Sejlklubben Bugtens projekt ’Fælleskurs’

  Sejlklubben Bugten har beliggenhed i Århus Lystbådehavn, hvor man generelt oplever stor efterspørgsel på bådpladser. Det gælder også for de bådpladser, som Sejlklubben Bugten har til rådighed. Derfor har klubben taget initiativ til at investere i en 34 fods moderne kølbåd, som er velegnet til tursejlads, med 3 kahytter og 6 køjepladser. For at kunne bruge båden tilkøber man et særligt medlemskab som enten ”Skipper” eller ”Gast”, og så har man krav på at kunne sejle mindst 1 uge og 2 weekender pr. år. Via medlems- og sejladsgebyrerne betaler medlemmerne alle omkostninger, såvel driftsomkostninger som fornyelser, faste omkostninger og afskrivning. Turbåden er blevet så stor en succes, at der er venteliste, og derfor overvejer klubben, om der skal investeres i endnu en båd. Én ting er sikkert – klubbåden har tiltrukket mange nye medlemmer, som ellers ikke ville have fået muligheden for et sejlerliv af enten økonomiske årsager eller pga. manglende bådpladser.

  Søren Badstue

  Hvis man er en del af sejlsporten i Køge Bugt, eller hvis man dyrker kapsejlads på nationalt niveau, kender man med stor sandsynlighed Søren Badstue. Listen over Sørens frivillige bidrag til udvikling af sejlsporten er lang. Når der skal oversættes en regelbog fra World Sailing, undervises på DS’ kapsejladslederkurser, udvikles på kapsejladskoncepter, bemandes baner eller dømmes til lokale, regionale, nationale og internationale stævner, står Søren klar. Søren har benene solidt plantet i kapsejladsens verden, men han står ikke mindst altid klar som lejrchef til den årlige Stegelejr for børn og unge sejlere i klubberne i Køge Bugt. Til Stegelejren stråler Søren med sit brændende ønske om at give børn og unge oplevelser for livet uden for kapsejladsbanen. Kompetencerne er vidtrækkende, og man er aldrig i tvivl om Sørens standpunkter, selvom han er en beskeden person, der aldrig presser sig frem i forreste række, når anerkendelse er berettiget. Søren har særligt givet et stort bidrag til klubudvikling på tværs af klubberne i Køge Bugt.

  Flemming Ertbølle Madsen, Lemvig Sejlklub

  I Lemvig Sejlklub har formanden, Flemming Ertbølle Madsen, stået i front for ambitiøs klubudvikling. Der er investeret i 2 klubbåde af typen J/70, som benyttes alsidigt i forskellige klubaktiviteter som fx tirsdagskapsejlads, matchrace, vintersejlads i samarbejde med andre klubber, mulighed for kølbådssejlads for børn og unge og sejlsport specifikt for kvinder. Naturligvis deltager klubben også i Sejlsportsligaen, som der arbejdes tæt sammen med i forskellige sammenhænge. Investeringen af J/70ere er ikke mindst en del af et ambitiøst program, hvor man ønsker at henvende sig til gymnasieelever med et særdeles attraktivt tilbud, der strækker sig fra teambuilding for 1. G.-klasser til konkret idræt på B-niveau. Sejladsaktiviteterne for gymnasieeleverne sættes ind i en kontekst, hvor sejlsport gør særligt de naturvidenskabelige fag relaterbare og praktisk orienterede. I 2023 har Lemvig Sejlklub gennemført et pilotprojekt med sejlsport på skoleskemaet for gymnasieelever. Projektet var så stor en succes, at klubben etablerer et samarbejde med Lemvig Gymnasium, hvor sejlsport bliver en decideret idrætslinje fra sensommeren.  

  Roskilde Sejlklub

  Gennem et målrettet arbejde gennem de seneste år har Roskilde Sejlklub opnået meget synlige resultater i forhold til at gøre klubbens aktiviteter og faciliteter levende og attraktive for både nuværende og kommende medlemmer. Klubben har valgt at fokusere på tre spor: 1) At skabe synlig værdi for medlemmerne – både når det gælder klubbens faciliteter og aktiviteter for alle typer sejlere. 2) At række ud til samfundet, hvilket omfatter sejlads med skoleklasser, hvor man sætter den praktiske sejlads og teori i relation til skolefag. Desuden samarbejder Roskilde Sejlklub med Julemærkehjemmet og Roskilde Festival Højskole. 3) Sikre tilgang af nye sejlere ved henholdsvis en meget alsidig ungdomsafdeling med aktiviteter året rundt samt klubbens voksensejlerskole, hvor der er venteliste til begge aktiviteter. Endeligt har klubben opstartet et tilbud for små børn i alderen 5-7 år, hvor der fokuseres på vandtilvænning og leg som et trygt udgangspunkt for den videre vej ind i sejlsporten.

  Marianne Bløcher, Faaborg Sejlklub

  I Faaborg Sejlklub er der aktiviteter året rundt for klubbens børn og unge sejlere. Det kan i væsentlig grad tilskrives en kæmpe indsats fra ungdomslederen, Marianne Bløcher, der er den samlende kraft og ofte tager nye initiativer. Med dygtighed, ihærdighed og et smittende smil har Marianne de seneste 7 år stået i front for en sprudlende ungdomsafdeling, som er iblandt de største på landsplan. Marianne mestrer at iscenesætte et forpligtende fællesskab, hvor mange frivillige bidrager med oplevelsen af at få langt mere tilbage, end det man giver. Det gælder uanset om man bidrager til det ugentligt arbejde, den årlige sommerlejr, vinteraktiviteter, stævneafvikling eller hvad Marianne står i front for eller tager initiativ til. Samarbejde på tværs af klubber til sejlernes fælles bedste ligger Marianne stærkt på sinde. Der tages således også et stort ansvar for samarbejdsrelationer i et større netværk af klubber, og hun lægger aldrig skjul på sin store glæde ved at dele ud af erfaringer, når andre klubber har brug for sparring på, hvordan man laver attraktive miljøer for børn og unge.

  Sejlerdanmarks afstemning

  Deadline for at afgive din stemme på din favorit er d. 1. marts. 

  Proces for udpegning af vinder

  Ud fra bruttolisten over indstillede kandidater bliver et antal kandidater nomineret.

  Når de nominerede kandidater bliver offentliggjort, kan alle i Sejlerdanmark stemme på en favoritkandidat til og med den 1. marts. Resultatet af afstemningen bliver inddraget, når Dansk Sejlunions priskomité udpeger den endelige vinder.

  Priskomité

  Dansk Sejlunions priskomité består af:

  • Line Markert, formand i Dansk Sejlunion
  • Michael Rasmussen, bestyrelsesmedlem i Dansk Sejlunion
  • Thomas Jacobsen, sportschef i Dansk Sejlunion

  Offentliggørelse af vinder

  Vinderen af Klubudviklingsprisen 2024 bliver kåret på Dansk Sejlunions generalforsamling lørdag den 16. marts.

  Om Klubudviklingsprisen

  Klubudviklingsprisen tildeles en sejlklub, en gruppe af klubpersoner eller en person i en klub, der har fået flere sejlere på vandet – eller har fået sejlere på vandet i flere timer.

  Dansk Sejlunions Klubudviklingspris kom til verden i 2008 i et samarbejde med TORM Fonden.

  Indtil 2015 har TORM Fonden og Dansk Sejlunion uddelt henholdsvis TORM Prisen og TORM Ungdomslederprisen. Fra 2015 og frem er de to priser slået sammen til én pris: Klubudviklingsprisen.

  Tidligere vindere

  2023 - Trænerteamet i Sejlklubben Køge Bugt har gennem mange år leveret høj kvalitet og kontinuitet i klubbens tilbud for børn og unge sejlere. Sideløbende har de med en nysgerrig tilgang tænkt og skabt nye tilbud, så børn og unge kan dyrke sejlsport i et socialt og rummeligt udviklingsmiljø med fokus på såvel kapsejlads som adventure-sejlads. I sandhed må man sige, at Sejlklubben Køge Bugts ungdomsafdeling formår at realisere mantraet 'sejlsport er for alle'. Kapsejlads og adventure-sejlads er to forskellige tilgange til sejlsporten. I Sejlklubben Køge Bugt er begge spor prioriteret lige højt, og det har vist sig at være en stor succes

  2022 - Steen Buck Hansen, Nivå Bådelaug. Steen Buck Hansen fra Nivå Bådelaug for at være primus motor i at udvikle Nivå Bådelaugs windsurfing afdeling og at dele sine erfaringer med andre klubber gennem mange år. Hans bundsolide arbejde med at etablere et tilbud med mange muligheder, systematisk uddannelse af instruktører, professionel klubdrift, klasseorganisationsarbejde og målrettede, langsigtede planer er nogle af de ting, der har været udslagsgivende for, at Nivå Bådelaugs windsurfing afdeling er iblandt landets største, herunder også med sportslige kapsejladsaktiviteter. 

  2021 - Kjøbenhavn Amatør-Sejlkub: Ambitionen var at holde klubbens kapsejladsskole tidssvarende og innovativ. Holdet bag ville dyrke det geografiske potentiale og øge antallet af nye medlemmer, af gengangere, af kvindelige sejlere og af stævner. Trænerstaben skulle udvikles og en fødekæde af kompetente undervisere skulle sikres. Sideløbende blev undervisningsmaterialerne udviklet og målrettet skolens elever. Sidst men ikke mindst skulle der findes en måde, der sikrede, at skolebådene blev holdt i konkurrencedygtig stand. Alt dette nåede klubben i mål med på tre år.  

  2020 - Horsens Sejlklub. Horsens Sejlklub er et mønstereksempel på den bundsolide klub, som tager det lange seje træk. Klubben skaber tidssvarende tilbud til deres medlemmer, og klubben er altid villige til at bidrage til det store fællesskab. Logbogen er fyldt med gode eksempler for alle typer af sejlere og i alle aldre.

  2019 - Snekkersten Skotterup Sejlklub. I 2018 startede Snekkersten Skotterup Sejlklub et spændende talentudviklingsmiljø der omfatter et samarbejde med 7 andre sejlklubber i regionen. Talentmiljøet er anerkendt af Helsingør Talent & Elite, hvilket betyder, at der i et unikt træningsmiljø er unge sejlere i idrætsklasser, som har mulighed for morgentræning. Det næste skridt er at udvikle et miljø med sejlads for alle aldersgrupper. Klubben er på få år vokset til at have en meget aktiv ungdomsafdeling med 40 sejlere.

  2018 - Thurø Sejlklub. Gennem flere år har Thurø Sejlklub arbejdet for at skabe en klub, hvor aktiviteter skabes i fællesskab og på tværs af mange udvalg. Klubben har investeret i moderne sportslige både, der bruges på tværs af klubbens aktiviteter. Det gælder træning til klubbens deltagelse i Sejlsportsligaen, ungdomssejlads, og fra 2017 i det nye projekt ”Sejl og studer”, hvor unge studerende kan lære at sejle – herunder sejle kapsejlads – i tidssvarende kølbåde. Klubben samarbejder lokalt og regionalt omkring at udbrede sejlsporten og at skabe tidssvarende aktiviteter.

  2017 - Bent Ulrik Niss, Nordjysk Windsurfing Klub. Bent Ulrik Niss har gennem flere år skabt rammerne for at udvikle aktiviteter i Nordjysk Windsurfing Klub og er desuden tovholder for en lang række aktiviteter på lokalt, regionalt og nationalt niveau. Bent er som person uselvisk, jordbunden og har en evne til at samle folk og løfte i flok.

  2016 - Ilene Eriksen, Yachtklubben Furesøen. Ilene Eriksen er en dygtig leder, hun favner bredt og hun udtrykker det lange seje træk, som er nødvendigt for at skabe forandring i sejlklubben. Hun lægger som trænerchef stor energi i, at børn og unge sejlere på alle niveauer kan få oplevelser i sejlsporten året rundt på Furesøen.

  2015 - Claus Møller Christensen, Skælskør Sejlklub. Claus Møller Christensen har i en årrække sat skub i Skælskør Amatør-Sejlklubs juniorafdeling. Claus har stået i spidsen for klubbens fundraising med et resultat på over en million kroner ligesom han er stævneleder ved Harboe Cup.

  2014 - Sønderborg Yacht-Club, for at have udtænkt og gennemført en målrettet indsats for at markedsføre sejlsporten over for en lang række forskellige målgrupper, der hver især er attraktive for klubben.

  2013 - Ho Bugt Sejlklub, for skabelsen af et smukt og yderst velfungerende klubhus med mange funktionelle detaljer der understøtter de mange forskellige brugergrupper.

  2012 - Fredericia Motorbådsklub og Fredericia Sejlklub, for den fælles kamp for at udvide og forny lystbådehavnen i Fredericia.

  2011 - Solbjerg Søsport, for at skabe et attraktivt sejlsportsmiljø for børn og unge på en lille sø mellem Aarhus og Skanderborg.

  2010 - Virksund Sejlklub, for nye attraktive aktiviteter for nye, som gamle sejlere, skabt med et bredt engagement blandt sejlklubbens medlemmer.

  Vindere af TORM Fondens Ungdomslederpris

  2014 – Michael Vogelius, Kaløvig Bådelaug
  2013 – Søren Riis, Middelfart Sejlklub
  2012 – Jan Flindt, Sejlklubben Køge Bugt
  2011 – Thomas Kronborg Hansen, Ringkøbing Sejlklub
  2010 – Mogens Hansen, Brøndby Strand Sejlklub

  TORM Fondens Ungdomslederpris er ikke uddelt efter 2014.

  .
  Rul til toppen

  Mød de seneste to års vindere: