Sikkerhed

Forbudszoner og anlægsprojekter der påvirker sejlere

Skal du sejle omkring København, Femern Bælt eller ved Storstrømsbroen, skal du være særligt opmærksom på forbudszoner og ændringer.

Af: Ingeborg Stenbæk Madsen - senest ajourført d. 21. juni 2023

Indhold

  Ekspandér

  Sejlere skal i de kommende år være opmærksomme på større anlægsprojekter forskellige steder i landet. På denne side kan du finde information om, hvordan du som sejler kan holde dig orienteret, så du kan planlægge din sejlads uden at løbe ind i overraskelser. 

  Information om forbudszoner

  Der er to primære kilder til at tjekke om der er særlige forhold på din rute.

  SejlSikkert Appen

  Den danske app SejlSikkert opdateres løbende med forbudszoner og andre særlige forhold som skydeøvelser eller bøjer der har revet sig fri. Det er en nem måde at tjekke, om der er noget særligt at være opmærksom på ruten.

  Hold din VHF radio tændt

  Når du sejler nær større anlægsprojekter eller forbudszoner, er det altid en god ide at holde VHF radioen tændt og lytte aktivt. Med radioen tændt kan de der arbejder i området tage kontakt til dig, før du eventuelt kommer til at sejle ind i en forbudszone. 

  Efterretninger for Søfarende

  Søfartsstyrelsen udsender løbende varsler om forbudszoner og ændringer i sejladsforhold via Efterretninger for Søfarende (EfS).

  Du kan se de aktuelle efterretninger via linket herunder:

  Ønsker du løbende at opdateringer, kan du abonnere på Efterretninger for Søfarende og modtage opdateringer per email. Du vil dog modtage alle efterretninger for hele landet.

  Større ændringer der påvirker sejlads

  Etablering af Femern-forbindelsen (Rødby)

  Området omkring Femern

  Information for søfarende: Femernforbindelsen har oprettet områder med forbud mod sejlads ud for Rødby. Områderne er forbudszoner, hvor uvedkommende sejlads er forbudt. Dette gælder også fritidssejlads. Områderne skifter løbende i de kommende år. Derfor opfordrer Dansk Sejlunion alle sejlere til at tjekke ruten inden der sejles i området.

  Information om forbudszoner

  Femernforbindelsen har oprettet en hjemmeside, hvor sejlere kan holde sig orienteret om forbudszonerne og byggeriet.

  Etablering af Lynetteholm (København)

  Information for søfarende: By og Havn har oprettet områder med forbud mod sejlads ud for Københavns havn og Margretheholm havn. Områderne er forbudszoner, hvor uvedkommende sejlads er forbudt. Dette gælder også fritidssejlads. Områderne skifter løbende i de kommende år. Derfor opfordrer Dansk Sejlunion alle sejlere til at tjekke ruten inden der sejles i området.

  Information om forbudszoner

  By og havn har oprettet en hjemmeside, informationsflyer og plakat hvor sejlere kan holde sig orienteret om forbudszonerne og byggeriet.

  Etablering af ny Storstrømsforbindelse

  Information for søfarende: Vejdirektoratet har oprettet områder med forbud mod sejlads ud for den gamle Storstrømsbro og Masnedø. Områderne er forbudszoner, hvor uvedkommende sejlads er forbudt. Dette gælder også fritidssejlads. Områderne skifter løbende i de kommende år. Derfor opfordrer Dansk Sejlunion alle sejlere til at tjekke ruten inden der sejles i området.

  Information om forbudszoner

  Vejdirektoratet har oprettet en hjemmeside, hvor sejlere kan holde sig orienteret om forbudszonerne og byggeriet.

  Rul til toppen