Diplomsejlerskolen

Begynder - Vejledning til instruktører

Sejleren er lige begyndt, og har selv ingen bevidsthed om, hvad sejlsport vil sige. Diplomet lægger vægt på tryghed og grundlæggende sikkerhed.

Jolle Begynder
Af: Henrik Tang Kristensen - senest ajourført d. 21. oktober 2019

Indhold

  Ekspandér

  Når en sejler har bestået "Begynder" diplomet, har vedkommende lært de grundlæggende færdigheder, som skal til for reelt at blive sejler på det næste diplom "Sejler 1". Det tager typisk 2-5 mdr. at opnå "Begynder" diplomet.

  På ”Begynder” diplomet bør træningsøvelser ikke være alt for stringente til at begynde med. Fx kan fri leg og badning være en god måde at ryste gruppen af sejlere sammen på. Man kan også lade sejlerne hoppe i vandet iført våddragt og vest fra jollebroen for at svømme ud omkring en pæl, båd eller tilsvarende. Sejlerne vil på den måde få oplevelsen af, hvordan vesten og våddragten holder dem flydende – det styrker trygheden, og det foregår på en sjov måde. Det kan også være sjovt og lærerigt at komme med på en tur i følgebåden for at se, hvordan de erfarne sejlere manøvrerer på vandet.

  ”Begynder” diplomet er desuden tilrettelagt sådan, at man i klubben kan arbejde med diplomet henover vinteren. Dvs. at uanset, hvornår på sæsonen man starter hold op – eller hvis har løbende indslusning – kan lave forløb, hvor man kan aktivere sejlerne, herunder i forhold til færdigheder, som fint kan læres som vinteraktiviteter.  

  Trænerens fokuspunkter

  At at være meget opmærksom på sikkerhed til søs.

  At skabe tryghed på vandet.

  At sejlerne får prøvet grænser af, uden at sejlerne kommer ud i stressede situationer.

  At sejlerne ved, at du som instruktør hele tiden er i nærheden.

  At du er synlig for alle sejlere hele tiden.

  At det er sjovt og trygt at være på land og vand.

  At sejlerne lærer at hjælpe hinanden.

  At fokusere på lege, hvor sejlerne indirekte bliver udfordret.

  At lade sejlerne være intuitive i at prøve ting af i båden.

  Find træningsøvelser

  Vejledning

  Sejleren kan

  • Tømme jollen for vand
   (Mål: Tryghed/Sikkerhed/Bådhåndtering)
   Båden fyldes med vand og øses tom af sejlere. Øvelsen kan udføres, hvor jollen er bundet til flydebro og er en oplagt bade- og introduktionsøvelse, når nye sejlere starter - forudsat at vandet er varmt.
  • Svømme _____ meter med svømmevest
   (Mål: Sikkerhed/Tryghed)
   Sejleren svømme et passende antal meter - afhængigt af klubbens bestemmelser - med svømmevest. Øvelsen kan foretages i svømmehal, i havn eller på åbent vand.
  • Få jollen til at ligge stille i vindøjet og få den til at sejle igen
   (Mål: Bådhåndtering)
   Sejleren sejlere jollen op i vindøjet, til den ligger stille. Øvelsen kan gøres mere udfordrende, ved at jollen skal ligge stille ud for et fast punkt som fx en bøje. Jollen vrikkes eller bakkes tilbage på halse.
  • Binde råbåndsknob og ottetalsknob
   (Mål: Sømandskab)
   Sejleren skal kunne de to knob og skal vide, hvor de bruges.
  • Nævne navnene på holdkammerater og instruktører/trænere
   (Mål: Tryghed/Kammeratskab)
   Der kan evt. laves navneleg. Ellers skrives navnet på båden de første gange.
  • Hjælpe med at rigge jollen til
   (Mål: Sømandskab)
   Sejleren viser at kunne rigge jollen til med hjælp fra en kammerat eller instruktør. Øvelsen kan også laves indendørs i vinterhalvåret.
  • Udpege vindens retning
   (Mål: Sømandskab)
   Sejleren skal kunne vise, hvor vinden kommer fra. Øvelsen bør være en fast del af programmet til hver træning.

  Sejleren ved:

  • Hvad jollens udstyr hedder
   (Mål: Sømandskab)
   Sejleren skal kunne fortælle, hvad de forskellige dele på jollen hedder.
  • Hvad jollens udstyr bruges til
   (Mål: Bådhåndtering)
   Sejleren skal kunne forklare, hvad jollens udstyr bruges til.
  • Hvordan man placerer sig i jollen
   (Mål: "De 5 Grundelementer/Bådhåndtering)
   Sejleren ved, hvordan man grundlæggende placerer sig i jollen: I luv side, omtrent midtskibs.
  • Hvordan klubbens sikkerhedsregler er
   (Mål: Sikkerhed)
   Sejleren skal kunne fortælle om klubbens sikkerhedsregler for begyndere.
  • Hvad simple sejlertermer betyder
   (Mål: Sømandskab)
   Sejleren skal kunne reagere på termer som "falde af, skære op/luffe, styrbord og bagbord, samt læ og luv.

  Sejleren tør:

  • At forblive rolig og vente på instruktøren/træneren i kritiske situationer
   (Mål: At undgå angst)
   Sejleren skal vide, at det ofte er vigtigere at turde end at lykkes! Når båden tager magten fra sejleren, skal sejleren vide, at man kan slippe både ror og skøde, så båden vil lægge sig i ro med blafrende sejl, indtil træneren har mulighed for at komme og hjælpe. Sejleren skal sidde langt fremme i båden med hovedet nede, så ror og bom kan bevæge sig frit. Øvelsen kan øves på land under kontrollerede forhold. Sejleren skal også turde at sætte sig oven på en kæntret jolle og vente på hjælp, hvis sejleren ikke selv er i stand til at rejse jollen ved egen hjælp.
  • At spørge, hvis der er noget, sejleren ikke forstår
   (Mål: Tryghed)
   Sejleren ved, at det er ok at stille spørgsmål - ingen spørgsmål er dumme.
  Rul til toppen

  Læs vejledning til de næste diplomer: