Fritidssejleruddannelserne | Speedbådsbevis

Speedbådsbeviset: Info til prøvedeltagere for teoretisk prøve

For at kunne få et speedbådsbevis kræver det en bestået speedbådsprøve. Læs mere om vejen til et speedbådsbevis, og de krav der stilles til den teoretiske prøve.

Senest ajourført d.14. oktober 2019

Indhold

  Ekspandér

  Prøveforløb

  Prøven består af en praktisk og en teoretisk prøve. Begge prøver aflægges over for den samme censor. Bestået forudsætter, at begge prøver skal gennemføres med et tilfredsstillende resultat.

  Prøvefartøj

  Prøvefartøjet skal opfylde følgende betingelser:

  • Skroglængden skal være mellem 4 og 15 meter.
  • Fartøjet skal være sødygtigt og planende med de ombordværende.
  • Maskineffekten skal som minimum være så stor, at båden er omfattet af speedbådsbekendtgørelsen.
  • Fartøjet skal være udrustet med:
   • Kompas, der kan ses fra styrepladsen.
   • Lokalt søkort (egnet til at angive position, kurs og distancer)
   • Lænsemiddel
   • Anker
   • Pyroteknik
   • Kommunikationsmulighed til land
   • Ildslukker
  • Fartøjet skal i øvrigt have en sådan konstruktion og størrelse, at det efter den bemyndigede censors skøn stiller rimeligt store krav til prøveaflæggeren om beherskelse af almindelige principper for manøvrering.
  • I fartøjet skal forefindes typegodkendte redningsveste for hver enkelt ombordværende.
  • Fartøjet skal medbringe en MOB-bøje, som flyder lavt i vandet.
  • Prøven skal afvikles i en vindstyrke på 4-10 m./sek.
  • Censor kan vurdere, at det ikke er sikkerhedsmæssigt forsvarligt at aflægge prøven. Hvis censor aflyser prøven på grund af vejrforhold, skal censor aftale en ny dato for aflæggelse af prøven og straks orientere Dansk Sejlunion om den nye dato.

  Vejrforhold under prøven

  • Prøven skal afvikles i en vindstyrke på 4-10 m./sek.
  • Censor kan vurdere, at det ikke er sikkerhedsmæssigt forsvarligt at aflægge prøven. Hvis censor aflyser prøven på grund af vejrforhold, skal censor aftale en ny dato for aflæggelse af prøven og straks orientere Dansk Sejlunion om den nye dato.

  Krav til prøvedeltager

  • Prøvedeltageren skal være fyldt 16 år.
  • Prøvedeltageren skal medbringe legitimation, som kan anvendes af censor til at identificere prøvedeltageren.
  • Hvis prøvedeltageren ikke består prøven, skal der anmeldes en ny prøve, før eleven igen kan gå til prøve.

  Prøvens indhold

  Den teoretiske prøve kan afholdes som en online multiple-choice test, som består af to sektioner. Begge sektioner skal bestås for at den samlede teoriprøve er bestået. Prøven tages på prøvestedet, og eleven skal derfor medbringe en computer, tablet eller smartphone. Du kan finde den online teoriprøve til speedbådsbeviset her: Online teoriprøve til speedbåd.

  Prøven kan KUN tages online, og andre teoriprøver taget på stedet, vil ikke gælde til opnåelse af et speedbådsbevis. Teoriprøven består af de emner der beskrives i de detaljerede prøvkrav til speedbådsprøven. Den online teoriprøve skal gennemføres på maksimum 30 minutter.

  Detaljerede prøvekrav

  .
  Rul til toppen

  Læs mere...