Fritidssejleruddannelserne

Yachtskipper: Overblik

Yachtskipperuddannelserne udgør en teoretisk overbygning til duelighedsbeviset. Den består af to delprøver Yachtskipper af 3. grad (Y3) og Yachtski...

22. december 2019af Urd Kornø Rasmussen

Ny bekendtgørelse med ikrafttrædelse den 1. juli 2023

Der er kommet en ny bekendtgørelse, som påvirker erhvervelse af beviser for fritidssejlere og fritidssejlernes prøveforløb. Det påvirker derfor både forholdene for prøvetagerne, censorerne og sejlerskoler samt prøveudbydere.

For Sønæringsbevis til Y3 er der kun reelt én ændring. Nemlig at det nu er et krav, at man inden Y3 prøven har bestået den teoretiske- og den praktiske duelighedsprøve. Derved er speedbådsbeviset ikke længere adgangsgivende til Y3-prøven.

For Sønæringsbevis til Y1 kan man nu optjene de 6 måneders fartstid i fartøjer på minimum 10 meter i længden. Hertil skal man findes egnet ved en realkompetencevurdering, som udbydes af de forskellige udbydere.

Der er en række ændringer ift. bevis for bestået duelighedsprøve. Der er ikke længere et bevis, der hedder ”Duelighedsbevis”. I stedet er inddelingen for det tidligere duelighedsbevis som følger: Sønæringsbevis duelighedsbevis: Dette bevis skal bestilles hos Søfartsstyrelsen og kræver en bestået teoretisk duelighedsprøve og en bestået praktisk duelighedsprøve – som kan erstattes af en speedbådsprøve. Hertil skal man have bestået en syns- og høreprøve for fritidssejlere. Bevis for bestået duelighedsprøve: Dette bevis udstedes af bevisudbyderen – f.eks. Dansk Sejlunion – og kan udstedes, når ansøgeren har bestået den teoretiske duelighedsprøve og den praktiske duelighedsprøve – her kan den praktiske duelighedsprøve IKKE erstattes af speedbådsprøven.

Ifht. speedbådsbeviser skal Prøvetager være fyldt 15 år ved prøvens begyndelsen, men må først sejle speedbåd med beviset, når prøvetageren er fyldt 16 år. Dette er prøvetagerens eget ansvar at overholde. En prøvetager, der er i besiddelse af et vandscooterbevis, kan nøjes med at gå op til den praktiske del af speedbådsprøven. Personer der har bestået den praktiske og teoretiske duelighedsprøve, Y3 prøven eller Y1 prøven, kan på baggrund af disse prøver bestille et speedbådsbevis. Men man vil ikke kunne føre speedbåd udelukkende med et af de nævnte beviser i hånden efter den 1.7.23, hvis det pågældende bevis er udstedt efter den 1.7.23. Dvs. at alle, der f.eks. har et Bevis for bestået duelighedsprøve, der er udstedt før den 1.7.23, vil kunne sejle speedbåd udelukkende med et bevis for bestået duelighed, hvorimod alle, der får udstedt et bevis for bestået duelighedsprøve efter den 1.7.23, vil skulle bestille et speedbådsbevis udover beviset for bestået duelighedsprøve.

Dansk Sejlunion udarbejder et nyt indberetningsark for Duelighedsprøverne, hvor en prøvetager kan bestille et speedbådsbevis samtidigt med et bevis for bestået duelighedsprøve, for en samlet pris af 150kr. Hvis en prøvetager først senere, bestiller et speedbådsbevis, vil det koste 120kr for bestilling af nyt fritidssejlerbevis. 

Da alle Dansk Sejlunions teoretiske stopprøver til Den teoretiske duelighedsprøve, speedbådsprøven og Y3-prøven er online, kan mennesker med handicap eller andre særlige tilfælde kunne få bistået prøven med oplæsning og nedskrivning ved de teoretiske prøver. 

Ønsker du at læse hele bekendtgørelsen, kan den findes her: BEK nr 666 af 31/05/2023

 

Introduktion til yachtskipperuddannelserne

Yachtskipperuddannelserne udgør en teoretisk overbygning til duelighedsbeviset. Yachtskipperuddannelsen består af to delprøver Yachtskipper af 3. grad (Y3) og Yachtskipper af 1. grad (Y1). For at yachtskipperuddannelsen er gældende, kræves det at man efterfølgende får et sønæringsbevis, som udstedes af Søfartsstyrelsen.

Sønæringsbevis som yachtskipper af 3. grad giver bemyndigelse til at føre fritidsfartøjer med en skroglængde på mellem 15 meter og 24 meter i danske farvande, Østersøen, Nordsøen, Den Engelske Kanal, på De Britiske Øer, Irland, Norge, Færøerne og langs Grønlands kyster i en afstand ikke over 30 sømil fra kysten.

Sønæringsbevis som Yachtskipper af 3. grad giver også ret til at sejle som styrmand i fritidsfartøjer med en skroglængde mellem 15 meter og 24 meter i fart på alle have.

For at ansøge om sønæringsbevis til Yachtskipper af 3. grad kræves der er en bestået Y3 eksamen og en syns- og høreprøve foretaget af en godkendt søfartslæge inden for de forudgående 3 år.

Bemærk: Synsprøven indeholder en test for farveblindhed. Ved farveblindhed for rød/grøn kan der ikke opnås Sønæringsbevis til Y3 og dermed tilladelse til at sejle fritidsfartøjer med en skroglængde mellem 15 meter og 24 meter.

Sønæringsbevis til yachtskipper af 1. grad giver bemyndigelse til at føre fritidsfartøjer med en skroglængde mellem 15 meter og 24 meter i fart på alle have.

For at ansøge om sønæringsbevis til Yachtskipper af 1. grad kræves en bestået Y1 eksamen, en syns- og høreprøve foretaget inden for de forudgående 3 år samt et halvt års farttid under forhold, hvor bevis som yachtskipper af 3. grad er foreskrevet eller hvor man har fungeret som vagthavende styrmand om bord på et fritidsfartøj med en længe på minimum 10 meter og samtidig er fundet egnet ved en realkompetencevurdering.

Yachtskipperuddannelser kan udbydes hos f.eks. sejlklubber, oplysningsforbund, private aktører eller det kan læses som selvstudie.

Rul til toppen

Læs mere om yachtskipper 1 og 3