Fritidssejleruddannelserne

Yachtskipper: Overblik

Yachtskipperuddannelserne udgør en teoretisk overbygning til duelighedsbeviset. Den består af to delprøver Yachtskipper af 3. grad (Y3) og Yachtski...

22. december 2019 af Urd Kornø Rasmussen

Introduktion til yachtskipperuddannelserne

Yachtskipperuddannelserne udgør en teoretisk overbygning til duelighedsbeviset. Yachtskipperuddannelse består af to delprøver Yachtskipper af 3. grad (Y3) og Yachtskipper af 1. grad (Y1). Begge yachtskipperuddannelser kræver at man efterfølgende får et sønæringsbevis for at være gældende.

Sønæringsbevis som yachtskipper af 3. grad giver bemyndigelse til at føre fritidsfartøjer med en skroglængde mellem 15 meter og 24 meter, i fart i danske farvande, Østersøen, Nordsøen, Den Engelske Kanal, på De Britiske Øer, Irland, Norge, Færøerne og langs Grønlands kyster i en afstand ikke over 30 sømil fra kysten.

Sønæringsbevis som Yachtskipper af 3. grad giver også ret til at sejle som styrmand i fritidsfartøjer med en skroglængde mellem 15 meter og 24 meter i fart på alle have.

For at ansøge om sønæringsbevis til Yachtskipper af 3. grad kræves der er en bestået Y3 eksamen og en syns- og høreprøve foretaget af en godkendt søfartslæge.

Bemærk: Synsprøven indeholder en test for farveblindhed. Ved farveblindhed for rød/grøn kan der ikke opnås Sønæringsbevis til Y3 og dermed tilladelse til at sejle fritidsfartøjer med en skroglængde mellem 15 meter og 24 meter.

Sønæringsbevis til yachtskipper af 1. grad giver bemyndigelse til at føre fritidsfartøjer med en skroglængde mellem 15 meter og 24 meter, i fart på alle have.

For at ansøge om sønæringsbevis til Yachtskipper af 1. grad kræves en bestået Y1 eksamen og et halvt års farttid.

Yachtskipperuddannelser kan udbydes hos f.eks. sejlklubber, oplysningsforbund, private aktører eller det kan læses som selvstudie.

.
Rul til toppen

Læs mere om yachtskipper 1 og 3