El om bord

Sikringer i bådens elinstallationer

Sikringer er helt afgørende for sikkerheden om ombord. Uden sikringer i bådens elsystemet, er der risiko for brand og andre ulykker.

Sikringer i bådens elinstallationer
Af: Jens Koch - senest ajourført d. 23. januar 2019

Diverse enheder skal naturligvis sikres med en sikring. Selvom nogle apparater har indbygget en sikring, skal man sikre ikke blot apparatet, men i lige så høj grad ledningsnettet. Ved kortslutning af f.eks. en 2.5 mm² ledning, vil akkumulatoren afgive en meget stor strøm, og hermed en meget stor effekt i ledningen, ledningen vil herefter bryde i brand med den store katastrofe som yderste konsekvens. Ud over at brænde, vil isoleringen give giftige gasarter som kan skade ens lunger, så selvom der ikke sker den helt store skade, kan det medføre alvorlige ulykker.

Det er derfor meget vigtigt at der er bygget sikringer ind i installationen så tæt på akkumulatoren som muligt. D.v.s. når man installerer nye kabler, så skal man montere en sikring så tæt på plus (forsyningen) som muligt. Sikringen skal afpasses forbruget. Sikringen skal naturligvis også afpasses kabeldimensionen. Sikringen skal også vælges et stykke over den strøm, som løber ved normalt forbrug. Sikringen sikrer herefter ikke blot forbrugsenheden, men også ledningen.

Der findes flere sikringstyper, eks.: pinolsikringer og spadesikringer (der findes også virkelig gode automatsikringer o.a., men her vil jeg omtale de mest almindelige sikringstyper).

Pinol- og spadesikringer

Pinolsikringer blev førhen anvendt i stor stil, men de kan ikke anbefales, da de giver en dårlig forbindelse over tid. Den bedste løsning er spadesikringer, det har bilindustrien vidst i nogle år, idet det er flere år siden at man gik fra pinolsikringer til spadesikringer.

Pinolsikring

Pinolsikring

Spadesikring

Spadesikring

.
Rul til toppen

Se også: