Dansk Sejlunion ønsker, at arrangørernes indbydelser og sejladsbestemmelser skal være af ensartet og høj kvalitet.

Skabelonerne og vejledningerne (Tillæg K og Tillæg L) bidrager til, at kapsejladsafviklingen i Danmark gennemføres på et kendt og velordnet regelgrundlag. For både sejlere og arrangører betyder det, at de undgår tvivl og uoverensstemmelser, og at begge parter kan forberede sig optimalt til stævnet.

Indbydelse og sejladsbestemmelser hænger uløseligt sammen. Læs derfor både Tillæg J samt vejledningen om indbydelse og sejladsbestemmelser.

Tillæg J indeholder de grundlæggende regler for indbydelse og sejladsbestemmelser. For hvert af dokumenterne er der to fortegnelser: Hvad skal de (altid) indeholde, og hvad skal de indeholde, hvis det er relevant for det konkrete stævne.

BEMÆRK: For download af nedenstående dokumenter; klik på linket,
gå til "Filer" > "Download som", og vælg format, fx Word.

Indbydelse

Sejladsbestemmelser

World Sailings hjemmeside findes engelsk sprogede vejledning/skabelon til indbydelse og sejladsbestemmelser.

Tillæg S - Standard Sejladsbestemmelser

Dette tillæg gælder kun, hvis det er foreskrevet i indbydelsen.

Disse Standardsejladsbestemmelser kan anvendes til et stævne i stedet for at udgive et komplet sæt sejladsbestemmelser. For at anvende dem beskrives i indbydelsen, at ”Sejladsbestemmelserne vil bestå af bestemmelserne i Kapsejladsreglernes Tillæg S, Standardsejladsbestemmelser samt et tillæg til sejladsbestemmelserne (SB-tillæg), der vil være slået op på den officielle opslagstavle, som er placeret __________.”

Tillægget (SB-tillægget) til sejladsbestemmelserne skal indeholde:

  1. En tabel, der angiver tidsplanen for sejladserne, inklusiv dag og dato for enhver planlagt sejladsdag, antallet af planlagte sejladser hver dag, det planlagte tidspunkt for første varselssignal hver dag og det seneste tidspunkt for et varselssignal på den sidste planlagte sejladsdag (se SI 5).
  2. Placeringen af bureauet samt den officielle signalmast, hvorfra ”signaler, der gives på land” vil blive vist (SI 4.1).
  3. En liste over de mærker, der vil blive anvendt, en beskrivelse af hvert enkelt mærke (SI 8), og hvordan nye mærker vil afvige fra de originale mærker (SI 10).
  4. Tidsfrister, hvis der er sådanne, som er angivet i SI 12.
  5. Enhver ændring eller tilføjelse til bestemmelserne i dette tillæg.

En kopi af tillægget til sejladsbestemmelserne skal være tilgængeligt for deltagerne.

BEMÆRK: For download af nedenstående dokumenter; klik på linket,
gå til "Filer" > "Download som", og vælg format, fx Word.