Indhold

  Ekspandér

  Dansk Sejlunion ønsker, at arrangørernes indbydelser og sejladsbestemmelser skal være af ensartet og høj kvalitet.

  Skabelonerne og vejledningerne bidrager til, at kapsejladsafviklingen i Danmark gennemføres på et kendt og velordnet regelgrundlag. For både sejlere og arrangører betyder det, at de undgår tvivl og uoverensstemmelser, og at begge parter kan forberede sig optimalt til stævnet.

  Indbydelse og sejladsbestemmelser hænger uløseligt sammen. Læs derfor både Tillæg J samt vejledningen om indbydelse og sejladsbestemmelser.

  Tillæg J - Indbydelse og sejladsbestemmelser

  Tillæg J indeholder de grundlæggende regler for indbydelse og sejladsbestemmelser. For hvert af dokumenterne er der to fortegnelser: Hvad skal de (altid) indeholde, og hvad skal de indeholde, hvis det er relevant for det konkrete stævne. For indbydelsen er der en tredje fortegnelse: Hvad skal de indeholde for at hjælpe deltagere med at beslutte om de vil deltage i stævnet.

  Indbydelse

  Sejladsbestemmelser


  Engelsksprogede vejledning/skabelon til indbydelse og sejladsbestemmelser kan findes på World Sailing hjemmeside under afsnittet "Notice of Race and Sailing Instructions Guides".

  Tillæg S - Standard Sejladsbestemmelser

  Dette tillæg gælder kun, hvis det er foreskrevet i indbydelsen.

  Disse Standardsejladsbestemmelser kan anvendes til et stævne i stedet for at udgive et komplet sæt sejladsbestemmelser. For at anvende dem angives i indbydelsen, at ”Sejladsbestemmelserne vil bestå af bestemmelserne i Kapsejladsreglernes Tillæg S, Standardsejladsbestemmelser samt et tillæg til sejladsbestemmelserne (SB-tillæg), der vil være slået op på den officielle opslagstavle, som er placeret __________.”

  Tillægget (SB-tillægget) til sejladsbestemmelserne skal indeholde:

  1. Placeringen af bureauet samt den officielle signalmast, hvorfra ”signaler, der gives på land” vil blive vist (SI 4.1).
  2. En tabel, der angiver tidsplanen for sejladserne, inklusiv dag og dato for enhver planlagt sejladsdag, antallet af planlagte sejladser hver dag, det planlagte tidspunkt for første varselssignal hver dag og det seneste tidspunkt for et varselssignal på den sidste planlagte sejladsdag (se SI 5).
  3. En liste over de mærker, der vil blive anvendt, en beskrivelse af hvert enkelt mærke (SI 8), og hvordan nye mærker vil afvige fra de originale mærker (SI 10).
  4. Tidsfrister, hvis der er sådanne, som er angivet i SI 12.
  5. Enhver ændring eller tilføjelse til bestemmelserne i dette tillæg.

  En kopi af tillægget til sejladsbestemmelserne skal være tilgængeligt for deltagerne.

  BEMÆRK: For download af nedenstående dokumenter; klik på linket,
  gå til "Filer" > "Download som", og vælg format, fx Word.

  Optimist kapsejlads uden klassebevis

  Tilladelse til at kravet om gyldigt klassebevis under visse forudsætninger kan fraviges ved kapsejladser for Optimistjoller. Dette kræver bl.a. at tilladelsen skal indgå i såvel indbydelse som sejladsbestemmelser for stævnet.

  På siden "Optimist kapsejlads uden klassebevis" findes skabelon til indbydelse og sejladsbestemmelser tilrettet målgruppen (Optimist B og C) og hvor tilladelsen til "Optimist kapsejlads uden klassebevis" er indeholdt.

  .
  Rul til toppen