Dansk Sejlunion Netværk

Dansk Sejluions Netværk kan være geografisk- og/eller interessebaserede. Udgangspunktet for Dansk Sejlunion Netværk er aktiviteter, og Dansk Sejlunion Netværks primære opgave er at varetage klubbernes og sejlernes nære interesser og at have fokus på aktiviteter, vidensdeling og koordinering.

senest ajurført d. 15. marts 2020

I denne artikel

  Dansk Sejlunion Netværk kan være geografisk- og/eller interessebaserede. Udgangspunktet for netværk er aktiviteter, og netværkets primære opgave er at varetage klubbernes og sejlernes nære interesser og at have fokus på aktiviteter, vidensdeling og koordinering. Læs mere i retningslinjerne for DS Netværk.

  Retningslinjer for DS Netværk
  DS Netværk er en del af Dansk Sejlunions struktur jf. DS vedtægter § 5.

  Retningslinjerne definerer rammen for hvornår et netværkssamarbejde kan godkendes som et DS Netværk og dermed være en del af Dansk Sejlunions struktur.

  Kredsnetværk

  Kredsene under Dansk Sejlunion har dannet et netværk til debat, dialog og gensidig støtte. Der er også aktiviteter forankret i netværket som fx Retro Cup og Kredsstafet.

  Netværkskontakt
  Kirsten Rambøl, tlf. 4157 0258

  Ungdomsnetværk

  Ungdomsnetværkets formål er:

  • At støtte Dansk Sejlunion i at udarbejde og implementere strategier, politikker og værktøjer, der skal sikre en målrettet og fremtidssikret udvikling, der placerer sejlsport som en attraktiv og spændende sport for børn og unge.
  • At støtte Dansk Sejlunion i at udvikle koncepter, som kan skabe rekruttering og fastholde børn og unge til sejlsport.


  Vedtægter for Ungdomsnetværket

  Netværkskontakt
  Anne Skovbølling

  Klassebådsnetværk

  Klassenetværket er et forum for ideudveksling, udvikling og projektorganisering mellem klasseorganisationer og Dansk Sejlunion.

  Klassenetværket skal understøtte udviklingen af klassebådsmiljøet i Danmark.

  Vedtægter til klassebådsnetværk er i udkast

  Netværkskontakt
  Jesper Andersen

  Sports- og Talentnetværk

  Sports- og talentnetværket har til formål:

  • At sikre, at der samlet set skabes mest mulig talentudvikling jf. DS talentstrategi i dialog og samarbejde mellem Dansk Sejlunion og interessenter.
  • At udvikle samarbejdet mellem klasser, klubber og Dansk Sejlunion.
  • At der i samarbejdet mellem klasser, klubber, interessenter og Dansk Sejlunion opsamles erfaringer og data om talentudvikling. Denne viden skal omsættes til ændringer eller nye tiltag, der kan skabe mest mulig talentudvikling for de ressourcer, der er til rådighed.
  • At bidrage til en rød tråd i arbejdet med bredde-, talent- og elitesejlsport.
  • At sikre kontinuitet i det samlede talentarbejde samt i den enkelte parts rolle.
  • At sikre transparens i det samlede talentarbejde samt i den enkelte parts rolle og opgaver, herunder økonomi.

  Aktiviteter i netværket:

  Der afholdes årligt møder i Sports- og talentnetværket. Kontakt klubkonsulent Nicolas Brandt Hansen for yderligere info.

  I DS Sports- og talentnetværk er der mulighed for løbende sparring, erfaringsudveksling m.m. i Facebook-gruppen "Dansk Sejlunion Sport- og talentnetværk". Anmod om optagelse i Facebook-gruppen.