Kom godt i gang med kapsejlads

Fart

Fart kan være lidt af en videnskab og afhænge af sejlfacon, dybde og dugkvalitet. Her får du en introduktion til, hvad du kan gøre for at få en bedre fart i båden.

Af: Peter Wolsing - senest ajourført d. 27. januar 2022

Fart kan være lidt af en videnskab, hvor konstruktører og sejlmagere diskuterer faconer, dybder og dugkvaliteter på sejl. Men pas på med at gøre det for videnskabeligt i starten. Koncentrer dig om nogle af de fundamentale ting, der handler om at finde fart.

Båden under vandet

Sørg for, at bunden ikke er begroet. Hvis det er muligt, så tag båden op 1-2 gange hen over sæsonen. Eller lige før I skal sejle et betydningsfuldt stævne. En begroet bund koster adskillige tiendedele knob.

Tøm og vægtoptimer båden

Sørg for, at der kun er det om bord, der er nødvendigt. Placer fx et tungt anker eller en påhængsmotor midtskibs, eller hvor det giver bedst balance. Selvom man kan diskutere, hvad 25 ekstra kilo betyder, så er det vigtigt for psyken, at man ved, man har gjort alt for et optimere ens fart.

Mast og rig

Mast og rig er sammen med sejlene bådens motor. Opsætningen har stor betydning for højde og fart på kryds og fart på læns. Til klassebåde findes 'trim- guider' på nettet. Enten hos klasseorganisationerne eller hos sejlmagerne. Kan du ikke finde vejledning her, er det en god idé at finde en af de hurtige konkurrenter og få hjælp der. Desuden findes der bøger om trim af sejl og rig.

Det er vigtigt, at når du har fundet et mastetrim, der virker, at måle og skrive ned, således at du nemt kan sætte masten op sæsonen efter.

Sejlene

Sejlene er supervigtige. Lad os slå fast, at nye sejl sejler hurtigere end brugte sejl. Det skyldes simpelthen, at faconen på de fleste sejl ændrer sig, når de bliver brugt. Det gælder specielt forsejl som fok og genua, hvorimod storsejl og spilere ofte holder lidt længere. Så det er bestemt ikke ligegyldigt, hvordan ens 'sejlgarderobe' er.

Sejlene er som regel også den dyreste løbende udgift ved kapsejlads. Så anbefalingen er, at hvis ikke du sejler med en 'rig onkel', så deles mandskabet om udgiften til nye sejl. Det er en investering, alle får udbytte af.

Grundtrim

Det er vigtigt, at du har styr på bådens grundtrim, da det dermed også kan bruges til bådens grundfart. Målet med grundtrim og grundfart er, at du altid ved, at du sejler en fart, der er grundlæggende hurtig under givne forhold. Denne grundfart kan kaldes også 'target speed', og er altså det mål for fart, man bør sejle.

Måle fart med log

Har man en log (fartmåler) om bord, er det simpelt. Ud på vandet, og så ellers trimme, indtil man sejler maks. fart hele kompasset rundt i al slags vejr. Husk hele tiden at skrive op, hvad din target speed er.

Måle fart mod andre

Nogle både har ikke eller må ikke have log om bord. Så er den bedste måde at finde target speed på at finde en konkurrent (helst en hurtig) og så ligge og måle fart (visuelt) mod hinanden. Dette gælder selvfølgelig også både med log. På den måde sikrer du, at det, du tror er hurtigt, også er det mod konkurrenterne.

Når både din bådhåndtering og fart er optimal, får du overskud til at koncentrere dig om taktikken, da der er 'ro i båden'.

Gå videnskabeligt tilværks

Både når det gælder bådhåndtering og fart, er det vigtigt, at du går lidt videnskabeligt til værks og noterer, hvad det er, der virker.

I bådhåndtering og manøvre – hvordan gør I det bedst – hvem gør hvad, i hvilken rækkefølge?

Når det gælder fart, at du har styr på, hvordan grejet skal trimmes, for at I går den optimale fart. Det gøres ganske simpelt ved at mærke tovværk, skødeskinner, løjgang m.m. med tusch og farvet tape – der hvor farten er god.

Gør du det, kan du hele tiden finde det trim, der virker under givne forhold.

Herfra kan man så finjustere for at finde det lille ekstra. Med grundindstillingerne på plads får du en sikkerhed og ro til bedre at koncentrere dig om taktik og spillet med de andre både.

Rul til toppen

Læs mere om teknik og taktik

Kom godt i gang med kapsejlads

Bådhåndtering

Kom godt i gang med kapsejlads

Fart - opsætning af mast og rig

Kom godt i gang med kapsejlads

Fart - Trimguide

Kom godt i gang med kapsejlads

Taktik