Kom godt i gang med kapsejlads

Fart - opsætning af mast og rig

En guide til opsætning af mast og rig, der giver dig fart og balance i båden.

Af: Peter Wolsing - senest ajourført d. 27. januar 2022

Der er stor forskel på, hvordan både er riggede. Denne gennemgang bliver generel – så du må selv justere på egen bådtype.

Samtidig er der også forskel på, hvordan riggen skal justeres i fohold til vind- og bølgeforhold.

De fleste både kan dog nøjes med en grundopsætning, der kan bruges i alle forhold.

Generelt kigger man på, om masten står lige, på mastehældning og på spændingen på riggen/vanter/stag. Følgende tre ting bør du normalt checke.

Står mastetoppen lige

Der er vigtigt, at du sejler lige godt på begge halser. Brug evt. storfaldet til at måle med ud til et referencepunkt i hver side.

Er hulkelen/masteforliget lige hele vejen op ad masten

Hvis du stiller sig ind til masten og flugter op langs hulkelen/masteforliget, kan du se, om vanter og stag er sat rigtigt i begge sider.

Mastens facon under sejlads

På de fleste både ønsker man en lige mast – også under pres på riggen. Her må du igen flugte den under pres og justere vant og stag. I høje vindstyrker kan det være o.k., at mastetoppen falder lidt ud mod læ.

Rigspænding

Køb eller lån et stålmålebånd og en rigspændingsmåler – så ved du hele tiden præcis, hvordan riggen er sat op.

Lige mast

Check, at masten står lige – også under sejlads med pres på riggen.

Mastehældning

Det optimale er at sejle størst mulig fart i den rigtige retning (VMG). På læns er det relativt simpelt, da vind- og sejlretning arbejder samme vej.

Her er målet at flytte sejlcentret frem (i forhold til lateralplancentret), hvilket kan gøres ved at slække hækstag/bagstag og evt. trække masten frem (på både, hvor det er muligt). På kryds derimod er det kombinationen af højde og fart, der tæller. Her har sejlcentret en afgørende rolle.

Hvis masten og dermed sejlcentret ligger fremme bliver en båd lægirig – omvendt ligger masten mere ned mod hækken, bliver båden luvgirig.

I de fleste både er det en fordel, at man på reelt kryds har en båd, der er fra neutral til en anelse luvgirig. Dels giver det optimal højde, og dels er det langt nemmere for rorsmanden at fornemme båden.

For meget luvgirighed øger dog rorpresset og sænker farten gennem vandet, da roret her er sidestillet og har for megen vandmodstand.

Sejlcenteret

Lægges masten bagover, bliver båden mere luvgirig – fremover mere lægirig.

Sejlcenteret

Mastens hældning og dermed sejlcentrets placering bør være fra neutral til let luvgirig.

Spænding på riggen/vanter/stag

Vi har lige beskrevet ønsket om en lige mast og en bestemt mastehældning. Det styres statisk af vanter og stag. På visse bådtyper kan hæk- og bagstag bruges som dynamisk justering.

For mange bådtyper er der som før nævnt trimguider med helt eksakte mål, der svarer til den facon og tankegang, der ligger i syningen af sejlene.

En god ide er, at skrive ned, hvordan riggen skal sættes op – gerne til forskellige vind- og bølgeforhold.

Rul til toppen

Læs mere om teknik og taktik

Kom godt i gang med kapsejlads

Bådhåndtering

Kom godt i gang med kapsejlads

Fart

Kom godt i gang med kapsejlads

Fart - Trimguide

Kom godt i gang med kapsejlads

Taktik