Kom godt i gang med kapsejlads

Bådhåndtering

Bådhåndteringen kan man også kalde mekanikken og rutinen, der sikrer, at I fx får sejl hurtigt op og ned, og at vendinger og bomning glider let.

Af: Peter Wolsing - senest ajourført d. 27. januar 2022

Første step i bådhåndtering er at finde ud af, hvem der gør hvad (se afsnittet om roller om bord). Der kan være forskel på besætningens erfaring og fysik. Nogle roller kræver hurtighed, hvor andre kræver mere fysik. Nogle har et mere iltert temperament, andre er mere rolige. Alt sammen noget, der kan indikere, hvem der gør hvad. Det afhænger også meget af, hvilken bådtype der sejles i.

Der er nogle ting, som kan være til stor hjælp ved bådhåndtering. Nemlig, at layoutet, dvs at måden, blokke og spil er placeret på, kan være mere eller mindre hensigtsmæssig. Og ligeledes, at kvaliteten og standen på fx blokke og tovværk er i orden. Således har man skabt de bedste forudsætninger for den gode bådhåndtering.

Ellers er der kun ét mantra: 'træning, træning og træning'. Det kan anbefales, at du ikke kun sejler den ugentlige sejlads, hvor man kun lige når ud til start, men at du også finder ekstra timer på vandet.

Find nogle mærker (eller tag dem med selv), og så er det bare i gang.

Træn bådhåndtering

  • Stagvendinger
  • Bomninger
  • Bundmærkerundinger
  • Topmærkerundinger
  • 360-graders vendinger
  • Startøvelser (brems båden op + accelerer)
  • Sejlskift

Det er en god idé at tælle ned til næste manøvre for at øge præcisionen og sikre, at alle er klar.

Taktikeren/rorsmanden kan tælle ned: ”Klar/parat - 3 - 2 - 1 - NU”

En anden idé er at give håndteringen point fra 1 – 10. Målet er, at jeres bådhåndtering bliver til rene 10-taller.

Bådhåndtering er om noget et spørgsmål om teamwork – så hjælp og ros hinanden undervejs.

Rul til toppen

Læs mere om teknik og taktik

Kom godt i gang med kapsejlads

Fart

Kom godt i gang med kapsejlads

Fart - opsætning af mast og rig

Kom godt i gang med kapsejlads

Fart - Trimguide

Kom godt i gang med kapsejlads

Taktik