Kom godt i gang med kapsejlads

Taktik

Vil du vinde en kapsejlads, er det en fordel, hvis du kan tænke taktisk, men det er ikke en af de nemmeste discipliner at blive fortrolig med. Vi klæder dig på her.

Af: Peter Wolsing - senest ajourført d. 27. januar 2022

Taktikken er 'cremen' på toppen. For med systematik og træning kan de fleste nå et højt niveau i bådhåndtering og i at finde den optimale fart.

Det er derfor, at de dyreste stjerner på sejlerhimlen som regel er taktikerne. De er erfarne og knivskarpe til at se vind og vejr og skakspillets næste træk.

Man kan dog komme langt ved forberedelse, systematik og træning.

Hvordan skal banen sejles ift vind

Som beskrevet ved hver af illustrationerne herunder er der en del observationer, du kan gøre dig for at finde den hurtigste vej til topmærket.

Disse informationer om vind sammenholdes med informationer om strøm samt viden om, hvordan en bane skal sejles i forhold til lokale forhold. Det kan være information som fx 'at når vinden står i syd, plejer man altid at skulle sejle til højre i banen'.

Det er disse informationer, der ligger til grund for strategien for første opkryds.

Når banedommerne lægger et topmærke ud, vil de forsøge at lægge krydskursen som gennemsnitsvindvinklen som fx 360°, hvis vinden kommer fra stik nord.

Selvom gennemsnitsvinklen er 360°, kan der sagtens ligge forskellige vindvinkler og vindtryk rundt på banen. Dem kan man finde ved at have været rundt på banen inden start.

Vinden kan også stå og dreje efter en bestemt rytme - frem og tilbage. Kan man finde den og hele tiden sejle i rum vind dvs. tættere til mærket, korter man sit krydsben betydeligt.

Vinden kan også have en generel drejning. I dette tilfælde 20° til venstre. Ved du det, eller kan du se det på andre både, vejrudsigt elller lignende, skal du søge ud mod vinddrejningen dvs. til venstre.

VIGTIGT

Hvis du ser på figur 1 herover, er gennemsnitsvindvinklen markeret i dette tilfælde stik nord = 0/360°.

Hvis du som eksempel regner med, at din båd sejler 45° til vinden på kryds, vil styrbordhalsekursen være kurs 315, og bagbordhalsekursen være kurs 45.

Disse kurser SKAL du have noteret dig således, at du løbende kan checke din kompaskurs – og vide om du er 'oppe' = rum kurs til mærket, eller 'nede' = skral kurs og derfor evt. bør vende.

HUSK, at en skral kurs på kryds (væk fra vindøjet) kan veksles til en rum kurs, når du vender.

Hvordan skal banen sejles ift strøm

Hvordan skal banen sejles, når det gælder strøm?
Igen information og viden, du SKAL have styr på inden sejladsen. Strøm- og vindmønstre kan sagtens trække i hver sin retning.

Da vil rådet være, at medmindre du kender til en stor ændring i vindsystemet, skal du som regel sejle med strømmen som retningsgivende, specielt hvis strømmen er tydelig.

Strømmen kan have stor betydning for, hvordan en bane skal sejles. Find et fast mærke og se, hvad vej og hvor stærkt strømmen løber. Strøm løber stærkere på dybt end på lavt vand.

Hvis man har modstrøm, skal du søge den side, hvor strømmen er mindst. Det kan fx være under land, hvor vandet er lavere.

Hvis du har medstrøm, skal du søge den side, hvor strømmen er stærkest. Det kan fx være væk fra land, hvor vandet som regel er dybest.

Er strømmen sideværts, kan du udnytte den til at blive løftet (bovet) på en kurs tættere til mærket.

Denne samlede strategi for første opkryds er den, du ville sejle, hvis du var alene på banen, og målet var at komme hurtigst i mål.

Skakspillet med de andre både på kryds

Hvis vi var alene på banen, var det nemt – vi bestemte det hele selv. Men det er der ikke meget kapsejlads over. Derfor er en stor del af spillet, hvordan vi får sejlet den optimale vej uden at blive forstyrret alt for meget af de andre både.

Vi kan kalde det 'skakspillet'.

Som tidligere beskrevet under afsnittet om kapsejladstrekanten er en af forudsætningerne for, at du kommer godt ud af taktikken, at du har fået styr på bådhåndtering og fart.

Her er beskrevet nogle overordnede råd om skakspillet med de andre både.

Det optimale er selvfølgelig at komme fri i starten og ligge i fri vind med manøvrefrihed hele vejen til topmærket. Det sker dog kun for en enkelt eller to i et felt. Resten vil blive en del af skakspillet.

Vi vil frem for alt ikke ligge i vindskygge af andre – så hellere vende, ligegyldigt hvor vi er. Det er meget kostbart at ligge i vindskygge. Umiddelbart kan det synes, som om det ikke betyder så meget for farten – men det gør det. Hvis du stædigt bliver liggende i vindskyggen, vil du efter et stykke tid se, hvor meget det faktisk koster.

Du har umiddelbart to muligheder: vende og slå dig fri eller falde væk fra vindskyggen.

Du skal ikke altid vende

Der kan være forhold, hvor du med fordel vil blive på halsen, selvom du bliver dækket. Det gælder eksempelvis hvis du sejler 'den forkerte vej', er tæt på mærket/layline eller hvis det koster for meget at vende, fx i forhold til ingen vind/tung båd, bølger m.m.

Der opstår masser af styrbord/bagbordsituationer, hvor det ikke nødvendigvis er optimalt at vende eller holde på sin ret som styrbord båd.

Primært fordi man vil et bestemt sted hen på banen, hvor man mener, der er en fordel.

På illustrationerne herunder har vi skitseret forskellige situationer.

Husk, at noget af det allervigtigste på krydset er at kigge frem. Sådan at du ser de situationer, der opstår, og kan reagere optimalt på dem og ikke 'pludseligt' blive fanget i en dårlig situation.

'Toppe en konkurrent' giver 'dårlig ånde' til den bagvedliggende læ båd.

Bliver du 'toppet' og får vindskygge, må du som regel falde til fri vind eller vende.

'Sikker læ', hvor den læ båd vender tæt op under den luv, giver skral vind til luv båd, der kan tvinges til at vende.

Får du en sikker læ mod dig, skal du som regel vende med det samme.

Søg fri vind uden forstyrrelse fra andre både.

Forsøg at vinde den 'lokale kamp'. Sikker læ på luv båd – falde til fart mod læ båd.

Ligger fordelen til højre, bør bagbord båd falde bagom for at komme på ret side.

Ligger fordelen til venstre, bør bagbord båd vende – evt. som 'sikker læ'.

Ligger fordelen til venstre, bør styrbord båd falde med fart for at undgå 'sikker læ'.

Ligger fordelen til venstre, kan styrbord båd 'vinke' den bagbord båd foran.

Ingen synlig fordel

Hvis der nu ikke er en synlig fordel, eller du ingen viden har om, at banen skal sejles på en bestemt måde – hvad så?

Ja, hvis alt andet er lige, og vinden ikke ændrer sig en eneste grad eller ændrer styrke – og der fx ingen strøm er – så er afstanden til krydsmærket teoretisk den samme, om du vender en eller ti gange. Så er det nærliggende at have den strategi blot at vende en gang – da hver vending jo koster tid, inden du er oppe på maks. fart igen.

Og svaret er ja, hvis det er muligt at ramme ens 'layline' helt ude på fløjen – så vil den strategi være den hurtigste.

Der er dog en række forhold, som gør, at det kan være en risikabel strategi at sejle helt ud på fløjene. For HVIS vinden ændre sig, og du er på en fløj, kan det blive dyrt i forhold til konkurrenterne. Omvendt kan fløjen også være der, du finder 'guldhugget' og kommer langt foran.

Hvorvidt du skal vælge en konservativ strategi på midten af banen, eller du skal vælge fløjen, kan afhænge af:

Den konservative sejlads på midten bør følges, hvis:

 • Der ingen synlig fordel er på nogen fløj
 • Du har fartoverskud i forhold til de andre både
 • Du er foran konkurrenterne
 • Du sejler i en sejladsserie, hvor der ikke er plads til en dårlig placering

Sejlads på fløjene bør følges, hvis:

 • Der er synlig fordel på en fløj
 • Du må satse, da du mangler fart
 • Du er bagud, så noget må ske
 • Du sejler en 'one shot'-sejlads, hvor det er alt eller intet

Vurdér, om der skal sejles på fløjene eller mere konservativt på midten.

I den røde cirkel helt ude på fløjen vil en vinddrejning til venstre gøre, at du nu er på den forkerte side og har langt til mærket, og en vinddrejning til højre, at du har sejlet for langt og skal falde af til mærket.

På læns (op-ned-bane)

Det taktiske spil er noget anderledes på læns end på krydset. Stadig gælder det om at sejle strømmen og vinden optimalt. Men farten spiller ofte en større rolle, specielt for både, der sejler med spiler, og specielt for både med asymmetrisk spiler, også kaldet genakker.

Lad os skitsere tre typer sejlføring:

 • Både uden spiler
 • Både med symmetrisk spiler
 • Både med asymmetrisk spiler

Både uden spiler

Disse både vil ofte spile deres forsejl modsat storsejlet og sejle meget plat (170°-180° vindvinkel).

For dem er fokus at sejle efter vindtryk, der kommer ned ad banen og holde fri vind fra bådene bagfra.

Både med symmetrisk spiler

Disse både vil sejle så plat som muligt for at sejle korteste vej. Dog med en skelen til VMG, hvilket specielt i let luft vil gøre, at de skærer for at opnå højere fart (kurser fra 140°-180°).

For dem er fokus at sejle efter vindtryk, der kommer ned ad banen, styre den vedtagne kurs – blot så meget højere, at man ligger i fri vind (peg windexen), bomme med bagfrakommende både for at forsvare sin position og luffe/skære med op, hvis de luffer bagfra.

Hvis de bagvedsejlende både sejler synligt stærkere (forskellige bådtyper) bør du lade dem sejle forbi – en hurtig markering om en lufning vil ofte få dem til at falde. Ellers fald selv dybt med så lidt vindlæ som muligt.

Både med asymmetrisk spiler

For disse både er der ekstrem stor forskel på den fart, de sejler på forskellige kurser. Derfor sejler de ofte mere alene og sjældent så samlet som både uden spiler og både med symmetrisk spiler.

For dem er fokus at sejle efter vindtryk, der kommer ned ad banen og finde kombinationen af fart og kurs, der giver bedste VMG. Ofte omkring 120°-160°.

Pej windexen

Sørg for at styre/bomme fri af vindskyggen fra den bagvedliggende båd – pej windexen.

Før bundmærket

Når du er kommet godt ud af lænsebenet, er næste udfordring, hvordan du kommer bedst ud af bundmærkerundingen.

På læns er det ekstremt vigtigt at have en person til hele tiden at kigge bagud for at være på forkant med de bagvedliggendes manøvrer, bomning, skæring m.m.

At indlede luffematcher er som regel spild af tid, der giver de bagfrakommende både en gevinst – så medmindre du er langt fra andre, og det er 'ærkerivalen', du vil genere og forsvare dig mod – så lad være.

Rul til toppen

Læs mere om teknik og taktik

Kom godt i gang med kapsejlads

Bådhåndtering

Kom godt i gang med kapsejlads

Fart

Kom godt i gang med kapsejlads

Fart - opsætning af mast og rig

Kom godt i gang med kapsejlads

Fart - Trimguide