Kom godt i gang med kapsejlads

Handicapregler og klasseregler

For at gøre konkurrencen så fair som muligt, er der forskel på kapsejladsreglerne alt efter, hvilken bådtype du sejler i.

Af: Peter Wolsing - senest ajourført d. 27. januar 2022

For at gøre kapsejlads så retvisende og retfærdig som mulig er der konstrueret forskellige regelsæt.

Det ene kaldes 'klasseregler' og er kun for ens bådtyper. Det andet er 'handicapregler', som bruges, når uens både af forskellig størrelse og type sejler mod hinanden.

Klasseregler

Klasseregler bruges, når der er tale om, at en helt ens bådtype sejler mod hin- anden. Som eksempel kan nævnes klassebåde som Folkebåd, H-båd eller Ylva.

I disse regler er det minutiøst beskrevet, hvordan fx en Folkebåd må bygges og rigges, hvad den skal veje, hvor stort sejlarealet må være, hvilke materialer der skal anvendes osv.

I de fleste klasseregler er også beskrevet besætningsantal, og flere klasser har også beskrevet grænser for vægten på besætningen. Alt sammen for at sikre lige vilkår, da der i klassebådsløb ikke sejles på tid, men udelukkende om placering i mål.

Handicapregler

Handicapregler er skrevet, for at forskellige både med forskellig 'ydeevne' kan dyste mod hinanden.

Den enkelte båd bliver målt og vejet og bliver udstyret med et 'målebrev' med en rating, som fortæller, hvor hurtigt båden antages at kunne sejle.

Der findes to principper for for kapsejlads efter handicapregler med hver deres fordele og ulemper:

  • Tid-på-distance
    Her angives rating i sek./sømil, fx DH og ORCi, og anses for at være bedst egnet til kapsejlads i farvande med stabile vind- og strømforhold. Hvis vinden dør midt i sejladsen, og alle både ligger stille i lige lang tid, har dette ingen betydning. Der er blot en pause midt i sejladsen.
  • Tid-på-tid
    Her angives rating i sek./ sek. (dimensionsløs), fx LYS og IRC, og tager højde for noget af den virkning, vinden, kursen og strømmen har på bådens præ- stationer, og bruges oftest i kapsejladser med variable vind- og strømforhold, fx stærkt tidevand. Hvis vinden dør midt i sejladsen, tikker uret videre, og de langsomme både får mere og mere fordel, jo længere bådene ligger stille.
Rul til toppen

Læs mere om kapsejladsregler

Kom godt i gang med kapsejlads

Introduktion til kapsejladsreglerne

Kom godt i gang med kapsejlads

Kapsejladsregler - starten

Kom godt i gang med kapsejlads

Kapsejladsregler - mødet mellem to både

Kom godt i gang med kapsejlads

Kapsejladsregler - mærkerundinger

Kom godt i gang med kapsejlads

Straffe og protester