Kom godt i gang med kapsejlads

Kapsejladsregler - mærkerundinger

Hvem skal give plads til hvem ved mærkerne? Bliv fortrolig med de udfordringer, du står over for ved mærkerundinger.

Af: Peter Wolsing - senest ajourført d. 27. januar 2022

Ud over det møde, du har med andre både ude på banen, bliver næste udfordring, når I mødes for at passere et mærke – hvem skal give plads for hvem?

Her skelnes mellem:

I zonen eller uden for zonen

Zonen defineres som et antal skroglængder (som regel tre).
Når både af forskellig længde nærmer sig zonen, er det den, som er nærmest mærket, der definerer zonen.

Hovedregel ved mærkerundinger

Hvordan er ens 'status', når man rammer zonen:

  • Har du opnået ret til mærke-plads?
  • Har du ikke opnået ret til mærke-plads?

Har du ikke opnået ret til mærke-plads ved mærket, skal du give den eller de andre både plads. Mærke-plads skal groft tolkes som den mærkerunding, båden ville have gjort, hvis ikke der havde været andre både. Dog med det mål hele tiden at sejle 'rigtig kurs', defineret som den kurs, båden ville sejle for at fuldføre kapsejladsen hurtigst muligt, hvis der ikke var andre både på banen.

Scenarier ved mærkerundinger

Overlap ved zonen

Da første båd (A) rammer zonen, har båd (B) indvendigt overlap, og derfor skal (A) give (B) mærke-plads = sejle til mærket og plads til at sejle 'rigtig kurs' i selve mærkerundingen.

Intet overlap ved zonen

Da første båd (rød) når zonen, har grøn båd ikke indvendigt overlap, og skal derfor give rød mærke-plads = sejle til mærket og plads til at sejle 'rigtig kurs' i selve mærkerundingen.

Bemærk, at dette gælder selvom rød båd sejler på bagbord halse.

Styrbord/bagbord i zonen

Selvom rød båd er indvendig båd, skal den ikke have mærke-plads.

Så længe de to både ikke er på samme halse, gælder styrbord/bagbord-reglen, som om mærket ikke eksisterede.

Styrbord/bagbord og stagvending i zonen

I situation A gælder almindelig styrbord/bagbord, og grøn båd har retten til vejen. I situation B har grøn båd igen retten til vejen, da rød båd er under stagvending.

I situation C har rød båd godt nok retten til vejen som læ båd, men skal give grøn båd plads til at runde mærket, da grøn båd er indvendig.

Stagvending ved et mærke

Rød båd må ikke stagvende og fuldfører sin stagvending inden for zonen, hvis grøn båd bliver nødt til at sejle højere end bidevind for at undvige rød båd.

Styrbord/bagbord uden for zonen

Rød båd fuldfører sin stagvending uden for zonen. Rød båd bliver derved indvendig båd og skal have den plads ved mærket, den behøver for at sejle 'rigtig kurs'.

.
Rul til toppen

Læs mere om kapsejladsregler

Kom godt i gang med kapsejlads

Introduktion til kapsejladsreglerne

Kom godt i gang med kapsejlads

Handicapregler og klasseregler

Kom godt i gang med kapsejlads

Kapsejladsregler - starten

Kom godt i gang med kapsejlads

Kapsejladsregler - mødet mellem to både

Kom godt i gang med kapsejlads

Straffe og protester