Kom godt i gang med kapsejlads

Kapsejladsregler - starten

Få styr på grundprincipperne for en almindelig startprocedure og de signaler, der anvendes, samt hvilke regler og forhold der gælder omkring selve starten.

Af: Peter Wolsing - senest ajourført d. 27. januar 2022

Startproceduren

I det følgende er beskrevet grundprincipperne for en almindelig startprocedure, herunder de signaler der kan anvendes. Disse signaler bliver vist på dommerbåden og evt. hjælpebåde.

Det er vigtigt at understrege, at tider ALTID regnes fra de synlige flagsignaler. Dvs. at lydsignaler kun er vejledende og i princippet kan mangle eller være forkert afgivet.

Det skal dog understreges, at en konkret sejlads kan afvige fra nedenstående eksempel. Der er du altid nødt til at gennemgå Sejladsbestemmelserne inden kapsejladsen.

*) eller som angivet i Sejladsbestemmelserne

Kapsejladssignaler

I galleriet herunder vises en række af de mest almindelige standere og flag, du skal kende som kapsejler. Der er dog mange flere - dem kan du blive klogere på her.

Inden starten

Inden en kapsejlads skal i gang, ligger bådene og sejler frem og tilbage for at finde ud af, hvor de vil starte.

Når bådene begynder at sejle rundt i startområdet, gælder kapsejladsreglerne, hvilket vil sige, at vigereglerne i søvejsreglerne erstattes af kapsejladsreglernes 'retten til vejen-regler'.

Ved 'klarsignalet' (normalt 4 minutter før ens start) begynder man at 'kapsejle', og man kan derfor blive diskvalificeret, hvis man bryder en 'retten til vejen-regel'.

OBS (disclaimer)

Det skal understreges, at de efterfølgende beskrivelser kun tjener til at give læseren en overordnet tolkning og forståelse for de mest almindelige kapsejladsregler. Og ikke på nogen måde må bruges som juridisk definition i en konkret sag på vandet. Dels er beskrivelserne kortfattede og kan derfor være mangelfulde.

Det er derfor en god idé, at kende de til enhver tid gældende kapsejladsregler.

Selve starten

Der, hvor reglerne rigtigt kommer i spil, er, når der lægges an til start – og hvor bådene skal finde deres placering på startlinjen.

Her gælder grundlæggende de almindelige styrbord/bagbord-regler, og at luv skal give plads til læ. Der er dog en regel, der skifter karakter fra før startsignalet, og det er reglen om 'rigtig kurs'.

Før start er der ikke noget, der hedder 'rigtig kurs'. Dvs. at man gerne må 'luffe' luv båd til vindøjet (tvinge en luv båd op mod vinden).

Men efter startsignalet skal man sejle 'rigtig kurs', hvilket på kryds vil sige 'bidevind'.

Få plads på linjen

Alle vil forsøge at få den optimale start – helt fremme ved linjen og med maks. fart i båden. Det vil naturligt skabe tætte dueller, når bådene ikke bare fordeler sig jævnt hen ad startlinjen.

Grundlæggende er det ikke så vanskeligt – da de helt gængse styrbord/bagbord- og luv/læ-regler gælder.

Har du bragt dig i en situation, hvor du får en dårlig start, skal du erkende det og følge reglerne.

Grunden til, at dette lyder som en henstilling - og ikke bare en sort-hvid tolkning - er, at starterne er hektiske. Fx kan den båd, der skal give plads til den anden, give plads 'meget sent', hvilket ikke er tilladt.

Tre eksempler

På illustrationerne herunder ser du tre forskellige starter og en forklaring på, hvilke handlemuligheder sejleren har inden for kapsejladsreglerne.

Før startsignalet må læ båd (A) gerne luffe luv båd (B) helt op til vindøjet. Efter start skal (A) sejle ”rigtig kurs” (her falde af til bidevind), hvis den tidligere er kommet fra klar agter. Hvis (A) har ligget der hele tiden og (B) er kommet fra klar agter, må (A) godt blive liggende, også efter startsignalet.

Båden A må ikke tiltvinge sig plads (luv/læ-regel), men må erkende den ufordelagttige situation og søge ned bag linjen – eller blive tvunget til en tyvstart med de følger, det har.

Båden A må ikke tiltvinge sig plads (luv/læ-regel), men må erkende den ufordelagtige situation og søge ned bag de andre både – eller skære op til luv (højre) for mærket, vende rundt og starte igen.

Rul til toppen

Læs mere om kapsejladsregler

Kom godt i gang med kapsejlads

Introduktion til kapsejladsreglerne

Kom godt i gang med kapsejlads

Handicapregler og klasseregler

Kom godt i gang med kapsejlads

Kapsejladsregler - mødet mellem to både

Kom godt i gang med kapsejlads

Kapsejladsregler - mærkerundinger

Kom godt i gang med kapsejlads

Straffe og protester