Kom godt i gang med kapsejlads

Kapsejladsregler - mødet mellem to både

Bliv fortrolig med, hvem der har retten til vejen, når to både mødes på kapsejladsbanen.

Af: Peter Wolsing - senest ajourført d. 27. januar 2022

Når to både mødes

Herunder er skitseret en række scenarier, der illustrerer de overordnede regler for, når både mødes.

Grundlæggende handler det om, hvem der har retten til vejen, hvem der skal have plads, hvem der skal give plads samt muligheden for at give plads.

På modsatte halse

Når både er på modsatte halser, skal en bagbord halse-båd holde klar af en styrbord halse-båd.

Under stagvending

Efter en båd (grøn) har passeret vindøjet, skal den holde klar af andre både, indtil den igen er på bidevindkurs.

Undgå berøring/kollision

En båd skal undgå berøring af en anden båd, hvis det med rimelighed er muligt. Også selvom båden har retten til vejen.

På samme halse med overlap

Når både er på samme halse, og der er overlap, skal en luv båd (A) holde klar af en læ båd (B).

På samme halse uden overlap

Når både er på samme halse, og der ikke er overlap, skal en båd klar agter (B) holde klar af en båd klar foran (A).

Opnåelse af retten til vejen

Når en båd opnår retten til vejen (B), skal den til at begynde med give den anden båd (A) plads til at holde klar, medmindre den opnår rettten til vejen på grund af den anden båds handlinger.

Ændre kurs

Når en båd med retten til vejen ændrer kurs (B), skal den give den anden båd (A) plads til at holde klar.

På samme halse/rigtig kurs

Hvis en båd (B) får overlap fra klar agter inden for to af dens skroglængder til læ af en båd på samme halse (A), må den ikke sejle højere end dens rigtige kurs, så længe bådene forbliver på samme halse og overlapper inden for denne afstand.

Rigtig kurs er den, en båd ville sejle for at fuldføre så hurtigt som muligt, hvis der ikke var andre både på banen.

Rul til toppen

Læs mere om kapsejladsregler

Kom godt i gang med kapsejlads

Introduktion til kapsejladsreglerne

Kom godt i gang med kapsejlads

Handicapregler og klasseregler

Kom godt i gang med kapsejlads

Kapsejladsregler - starten

Kom godt i gang med kapsejlads

Kapsejladsregler - mærkerundinger

Kom godt i gang med kapsejlads

Straffe og protester