Sommeraktiviteter 2023

Inspiration til sommeraktiviteter

Find inspiration til relevante øvelser/aktiviteter til klubbens sommeraktiviteter for børn og unge sejlere.

Af: Henrik Tang Kristensen - senest ajourført d. 22. juni 2021

Sommeraktiviteter er forskellige fra klub til klub, men der er ofte en fællesnævner, nemlig glæden ved at være på/i og ved vandet og det at være sammen.  

Herunder er der inspiration til et par gode aktiviteter for hhv. aldersgrupperne 8-12 årige og 13-17 årige sejlere.

Du kan finde endnu flere øvelser via de enkelte niveauer i Diplomsejlerskolen i "Trænerens Hjørne" nederst på denne side.

Aktiviteter til 8-12 årige

Øvelser fra øvelsesdatabasen

Aktiviteter til 13-17 årige

Øvelser fra øvelsesdatabasen

 

 

Organiseret dagstur for 13-17 årige

Formålet er at give sejlerene mulighed for at planlægge og gennemføre en dagstur, hvor de er med i planlægningen af turen. 

Det overordnet overblik har du som voksen: 

 • Tidsrammen for turen
 • At alle er inkluderet i aktiviteten
 • At sørge for de praktiske ting som drikkevarer, mad, solcreme, ekstra tøj, osv. 
 • Sikkerhed
 • Osv. 


De unges planlægning af turen

 • Gruppen, som planlægger turen, kan med fordel undersøge følgende: 
 • Vejrudsigten
 • Hvor man skal sejle hen?
 • Søkort og at undersøge, hvor man kan/må gå i land
 • Frokost og evt. aftensmad
 • Aktiviteter, når slutdestinationen er nået (fx lege, bålhygge, osv.)
 • Plan for retursejladsen 

O-løb på vandet

Du skal gøre:

Du lægger mærkerne ude på vandet og hænger en post om hvert mærke. Når sejlerne har været forbi alle poster, så kan der hænges 5 nye poster. 

Sejlerne kan med fordel sejle flere sammen i en båd, da flere af opgaverne er sjove at løse sammen. 

Variation: Du kan også lave posterne så der er nogle i havnen, nogle på mærker, nogle på fx. stranden, hvis det er en mulighed. 

Sejlerne skal nu sejle rundt til de forskellige poster og løse de forskellige opgaver der er stillet.

Sejlerne har selv et lamineret ark med, og en vandfast tusch og kan skrive svarene ned.

Dette er bare eksempler på poster. Du kan justere så det passer til din gruppe af sejlere.

 • Nævn 5 dele på jollen.
 • Hen til næste post, skal den ene af jer stå op i jollen.

 Der kan komme et element ind af udfordring. I mellem posterne skal en i båden stå op. Løs denne gåde

 • Sejl så langsomt du/kan hen til næste post.
 • Nævn 3 forskellige knob
 • Hvad er det sjoveste ved at sejle? Skriv to ting
 • Ovenstående er et meget bræt udsnit af poster.

Sejlerne kan inddrages mere eller mindre:

Det kan være der er to sejlere, som har mod på at designe x antal poster, som kan bruges.

Alle sejlerne på tværs af alder og niveau. Den kan også sagtens laves med gruppen af sejlere 13-17årige. 

 

Stjernesejlads - Lagkagestjernesejlads.

Variation: Det kan laves med poster i forskellige former, gåder, sejlspecifikke områder.

Nu med fokus på lagkagestjerneløb

 • Sæt poster op med de forskellige ingredienser, en typen ingrediens på hver post.

Det kan lave et lille kort, hvor havnen (både land og vand) og markere posterne.

 • Sejlerne inddeles i grupper.
 • De skal nu i fællesskab finde posterne.

Der skal både være poste på land og på vandet. Sejlerne skal have enten sit on top kajak, SUP, jolle som de kan padle ud i, så der er mulighed for at komme ud til posterne.

Når man har besøgt en post, er det retur til "stjerne" med ingredienserne.

Når alt er indsamlet, er det oplagt at lave en minikonkurrence som hold om ”den flotteste, sjoveste,” lagkage.

Fokus på det sociale og det fælles projekt.

 

Rul til toppen

Bliv inspireret af koncepter

Bliv inspireret af Diplomsejlerskolen