Introduktion til sejlsport og livsfaser

Sejlsport og sejlads er iblandt de få idrætter og fritidsaktiviteter, som kan dyrkes fra en meget tidlig barndom til en høj alder som pensionist.

Af: Henrik Tang Kristensen - senest ajourført d. 9. april 2020

Sejlsport og livsfaser

Sejlsport og sejlads er iblandt de få idrætter og fritidsaktiviteter, som kan dyrkes fra en meget tidlig barndom til en høj alder som pensionist. Nogle mennesker bliver født ind i sejlerlivet og er med på weekendture og sommertogter allerede i de første leveår. Andre bliver enten inviteret ind i eller får øje på sejlsporten i andre livsfaser: i barndommen, ungdommen eller i voksenlivet. Mulighederne i sejlsporten er mange. Jollesejlads, kølbådssejlads, windsurfing, kitesurfing, motorbådssejlads er nogle er af de former for sejlads, man kan dyrke livslangt på mange forskellige måder.  

Uanset hvilken livsfase, man befinder sig i, er der indstigningsmuligheder i alle former for sejlsport. Dvs. at man kan begynde med at dyrke sejlsport i alle livsfaser, hvilket ikke gør sig gældende i særligt mange idrætter.

7 Livsfaser i sejlsporten

I idrætsanalyser har man gennem de seneste år valgt at perspektivere idrætters muligheder og begrænsninger gennem livsfaser. Livsfaser og alder hænger sammen, og der er en væsentlig pointe i at forholde sig til livsfaser, fordi disse har nogle særlige karakteristika. I forhold til sejlsporten kan klubledere og trænere med fordel forholde sig til syv livsfaser i forhold til klubbens aktivitetstilbud.

Beskrivelserne af de enkelte livsfaser tager udgangspunkt i idrætsanalyser, herunder fra Danmarks Idrætsforbund, Idrættens Analyseinstitut, Center for Ungdomsstudier samt Dansk Sejlunions klubundersøgelser.

0-12 år: "De afhængige børn"

 • En hverdag præget af institution og/eller skole
 • Forældres engagement
 • Meget foreningsaktive i idrætten i bred forstand.
 • Afhængige af foreningers tilbud

13-19 år: "De delvist uafhængige teenagere"

 • Delvist selvstændige i forhold til forældreinvolvering
 • Polarisering mellem meget aktive og meget inaktive
 • Store krav fra samfundet
 • Generelt stort frafald i alle idrætter
 • Selvorganiserede – dog med ønske om fællesskabsinklusion

20-29 år: "De frie unge voksne"

 • Ønsker fleksible tilbud
 • Bruger meget tid på karriere (passe studier; afslutning af uddannelse eller karriere på job)
 • I høj grad selvorganiserede aktiviteter
 • Ganske få har fokus på at præstere i sport
 • Fokus relateret til sundhed og velvære
 • Hver fjerde (20-30 årige) har ikke råd i udstyrsidrætter

30-49 år: "Afhængige voksne eller uafhængige voksne"

Livsfasen dækker over flere mulige forhold:

 • Forældrepar, som er samlevende
 • Forældrepar, som ikke er samlevende
 • Voksne, som ikke har børn

Følgende er kendetegnende for aldersgruppen:

 • Fokus på børnenes fritidsinteresser
 • I den yngre del af gruppen mange selvorganiserede aktiviteter – i den ældre del meget foreningsorganiserede aktiviteter
 • Bruger meget tid på familie
 • Ønsker fleksible tilbud

50-64 år: "De frie voksne"

 • Foreningsaktive
 • Søger ofte aktiviteter, som ikke er fysisk krævende
 • Hver fjerde er forhindret i at dyrke motion pga. helbredet
 • Familien fylder mindre

65-79 år: De frie ældre"

 • Lige så idrætsaktive som 20-30 årige!
 • Mange ønsker et aktivt seniorliv
 • Meget foreningsaktive og –loyale
 • Hvis man rekrutterer i aldersgruppen, er der et behov for tilpassede aktiviteter

80+ år: "De afhængige gamle"

 • Behov for hjælp, men kan i sejlsport stadig være aktive
 • Meget foreningsloyale!

Alsidige tilbud i alle livsfaser

Sejlsporten er en idræt med enormt alsidige tilbyd - og med aktiviteter, som kan dyrkes fra vugge til grav. Alsidigheden kommer til udtryk i klubbers udbud af aktiviteter og i den selvorganiserede idræt. Uanset ens alder er der altid et spor i sejlsporten, som appellerer aldersmæssigt, ligesom der er mange muligheder, hvad enten man er eventyrlysten og vil følge et 'adventure'-spor, eller om man begejstres af kapsejlads/konkurrence.

.
Rul til toppen

Læs mere om livsfaserne