65-79 år: De frie ældre

Læs om kendetegn for 65-79 åriges muligheder i sejlsporten, og emner klubber kan arbejde med

Af: Henrik Tang Kristensen - senest ajourført d. 9. april 2020

Indhold

  Ekspandér

  De frie ældre

  • Lige så idrætsaktive som 20-30 årige!
  • Mange ønsker et aktivt seniorliv
  • Meget foreningsaktive og –loyale
  • Hvis man rekrutterer i aldersgruppen, er der et behov for tilpassede aktiviteter

  Aktiviteter og muligheder for voksne og ældre 65-79 år

  Generelt

  Alderen 65-79 spænder meget bredt. På tværs af aldersgruppen er det dog et fælles kendetegn, at man i meget vid udstrækning ikke er bundet af familieforpligtelser. Mange er ganske vist bedsteforældre og tager et familieansvar, men det påvirker ikke umiddelbart idrætsdeltagelse. Som udgangspunkt er der meget stor grad af muligheder for fritidsliv. Det betyder fx, at aldersgruppen i bred forstand er lige så idrætsaktiv som 20-30 årige!

  Motiver for at dyrke foreningsidræt

  I valget af idræt er der en tendens til, at mange i aldersgruppen 65-79 år vælger aktiviteter, som er mindre fysisk krævende end de idrætter, som er kendetegnet ved aktiviteter med høj intensitet i korte intervaller. Særligt i den øvre del af aldersgruppen har mange svært ved at komme i gang med at dyrke idræt pga. deres fysiske helbred. I sejlsporten udgør aldersgruppen dog en betragtelig del af klubbernes medlemmer. For mange sejlere i aldersgruppen er et motiv for at dyrke sejlsport i høj grad en livsstilsbaseret selvrealisering, herunder med et familieperspektiv. Samtidig er det også en motiverende faktor at vedblive at dyrke sejlsport for helbredets skyld.

  Klubbernes rolle

  I mange klubber er de 65-79 årige meget aktive i bestyrelses- og udvalgsarbejde. Det betyder også, at aktiviteter henvendt til aldersgruppen ofte er meget veldrevne og strukturerede. Familieperspektivet træder i større udstrækning i baggrunden, hvilket betyder at fleksible tilbud er af mindre vigtig karakter, idet fritidsinteresser i højere grad kan prioriteres på fastlagte tidspunkter.

  .
  Rul til toppen

  Sejlsport og livsfaser:

  Koncepter til klubber: