50-64 år: De frie voksne

Læs om kendetegn for 50-64 åriges muligheder i sejlsporten, og emner klubber kan arbejde med

Af: Henrik Tang Kristensen - senest ajourført d. 9. april 2020

Indhold

  Ekspandér

  De frie voksne

  • Foreningsaktive
  • Søger ofte aktiviteter, som ikke er fysisk krævende
  • Hver fjerde er forhindret i at dyrke motion pga. helbredet
  • Familien fylder mindre

  Aktiviteter og muligheder for voksne 50-64 år

  Generelt

  Når børnene bliver større, ændrer forældrenes rolle karakter, og endnu en livsfase bliver præget af større frihed. Livsfasen bliver for mange en periode med mulighed for selvrealisering. For mange i aldersgruppen er det ensbetydende med, at når den hektiske periode med hjemmeboende børn er slut, får deltagelse i idrætten igen en større rolle. I bred forstand i idrætten er idrætsdeltagelsen faktisk lige så stor som for 16-19 årige teenagere.

  Motiver for at dyrke foreningsidræt

  I valget af idræt er der en tendens til, at mange i aldersgruppen 50-64 år vælger aktiviteter, som er mindre fysisk krævende end de idrætter, som er kendetegnet ved aktiviteter med høj intensitet i korte intervaller. Hver fjerde borger i aldersgruppen er af den overbevisning, at de har et for dårligt helbred og/eller grundform, at det er uoverskueligt at komme i gang. I sejlsporten udgør aldersgruppen dog en betragtelig del af klubbernes medlemmer. For mange sejlere i aldersgruppen er et motiv for at dyrke sejlsport i høj grad en livsstilsbaseret selvrealisering, herunder med et familieperspektiv. Samtidig er det også en motiverende faktor at dyrke sejlsport for helbredets skyld.

  Klubbernes rolle

  I mange klubber er de 50-64 årige meget aktive i bestyrelses- og udvalgsarbejde. Det betyder også, at aktiviteter henvendt til aldersgruppen ofte er meget veldrevne og strukturerede. Familieperspektivet træder i større udstrækning i baggrunden, hvilket betyder at fleksible tilbud er af mindre vigtig karakter, idet fritidsinteresser i højere grad kan prioriteres på fastlagte tidspunkter.

  .
  Rul til toppen

  Sejlsport og livsfaser:

  Koncepter til klubber: