0-12 år: De afhængige børn

Læs om kendetegn for 0-12 åriges muligheder i sejlsporten, og emner klubber kan arbejde med

Af: Henrik Tang Kristensen - senest ajourført d. 10. januar 2021

Indhold

  Ekspandér

  De afhængige børn

  • En hverdag præget af institution og/eller skole
  • Forældres engagement
  • Meget foreningsaktive i idrætten i bred forstand.
  • Afhængige af foreningers tilbud

  Aktiviteter og muligheder for børn 0-12 år

  Generelt

  I sejlsporten kan man opdele ”De afhængige børn” i to hovedgrupper: De 0-6 årige og de 7-12 årige.

  0-6 årige:

  For den yngste gruppe er individuel sejlads ikke et relevant tema, da refleksionsniveau, kognitiv udvikling, modenhed og fysik ikke er tilpas udviklet til at sejle alene. Nogle børn er imidlertid født ind i sejlsporten og lærer via sejlads med sine forældre – typisk i kølbåd eller motorbåd – de elementære ting om at begå sig på en båd. Nogle klubber tilbyder aktiviteter med fokus på leg og tryghed, hvor børn kan stifte bekendtskab med sejlsporten uden egentlige idrætslige mål. Forældrenes deltagelse er naturligvis afgørende, idet børnene er meget afhængige af deres forældre.

  7-12 årige

  Børns muligheder for at dyrke idræt i almindelighed afhænger i høj grad af forældrene vilje og lyst til at tage del i aktiviteten. Børn er dog ikke alene afhængige af forældredeltagelse – de indgår i mange forskellige netværk og relationer i skolen og SFOer/fritidsklubber, hvor idræt og bevægelse er en del af hverdagen, og hvor de får stillet mange af de fysiologiske bevægelsesbehov.

  I skoleregi indgår idræt og bevægelse i en læringskultur, hvor der – ofte tematisk – arbejdes med forskellige formelle og obligatoriske målsætninger. Denne form for idrætsdeltagelse er dermed ikke nødvendigvis lystbetonet og motiverende for det enkelte barn.

  For børn i alderen 7-12 år er SFO/fritidsklubber og foreningsliv også ofte en del af hverdagen. Som en kontrast til skoler er deltagelsen i idræt i SFOer/fritidsklubber og foreninger kendetegnet ved en motiverende kultur. Her er deltagelsen i højere grad er et frivilligt og uformelt tilbud. I SFOer/fritidsklubber er tilgangen ofte en legekultur, og i foreninger er tilgangen enten en legekultur eller en præstationskultur.

  Motiver for at dyrke idræt

  Præstationsmålsætninger er oftest demotiverende for børns lyst til at dyrke fritidsaktiviteter, herunder i foreningsregi. Det er markant i idrætsanalyser, at børn først og fremmest vil have det sjovt, at have – eller at få – gode venner til aktiviteterne, og for den ældre del i aldersgruppen 7-12 år at være i god form og at holde sig sund. Der er flere ting, der taler imod, at deciderede præstationsmiljøer appellerer til børn i denne alder. Først om fremmest ønsker børn at udvikle færdigheder og kompetencer, at lære at indgå i socialt samvær, samt at opnå succes og anerkendelse i aktivitetsfællesskaber.

  Klubbernes rolle

  0-7 årige:

  En række sejlklubber har gode erfaringer med at introducere mindre børn til vandsport gennem legeaktiviteter på strand eller havn eller via sejlads for børn i alderen 5-8 år, hvor større og erfarne sejlerbørn tager dem med på tur i mindre kølbåde. Fokus er på tryghed omkring vandet og at lære at begå sig ved vandet.

  7-12 årige:

  I praksis anbefaler Dansk Sejlunion, at man venter med at introducere børn til regulære sejladsaktiviteter til de er tilstrækkeligt modne - typisk fra 8-års alderen.

  Ud fra anerkendte idrætsanalyser og bedste praksis i klubber er det en klar anbefaling, at klubber og instruktører fokuserer på færdigheder fremfor kapsejlads/konkurrence. En masse leg og glæde bør være nøgleord for børnenes første sæsoner i sejlsporten.

  Når et nyt hold børn møder op til deres første gange i en klub, står de over for en af de få idrætter, hvor det kræver en smule tid og tilvænning at komme rigtigt i gang. Tryghed er det første og vigtigste at få på plads, før den egentlige sejladsmæssige instruktion og træning begynder. Hvis børnene er trygge, er der et godt udgangspunkt og miljø for gode oplevelser og dermed gode rammer for at lære at sejle.

  For nogle børn er vandtilvænningen en bagatel – måske har nogle gået til svømning – eller kommer fra en sejlerfamilie. Andre er mere usikre over for mødet med vand, og det er primært denne gruppe, man i begyndelsen skal fokusere på som klub eller instruktør/træner. Det kan være en god idé at tilknytte en ekstra instruktør i opstartsfasen – også selvom det betyder, at andre sejlere må arbejde lidt på egen hånd i en kort periode. Set helt overordnet er det vigtigt, at klubben giver alle børn – uanset forudsætninger – en god oplevelse fra allerførste dag. Og naturligvis, at man derefter sørger for at motivere børnene trinvist med opmærksomhed på, at de fleste børn begejstres af oplevelser, mens en mindre del begejstres af kapsejlads.

  .
  Rul til toppen

  Sejlsport og livsfaser:

  Koncepter til klubber: