30-49 år: Afhængige voksne eller uafhængige voksne

Læs om kendetegn for 30-49 åriges muligheder i sejlsporten, og emner klubber kan arbejde med

Af: Henrik Tang Kristensen - senest ajourført d. 9. april 2020

Indhold

  Ekspandér

  Afhængige voksne eller uafhængige voksne

  Livsfasen dækker over flere mulige forhold:

  • Forældrepar, som er samlevende
  • Forældrepar, som ikke er samlevende
  • Voksne, som ikke har børn

  Følgende er kendetegnende for aldersgruppen:

  • Fokus på børnenes fritidsinteresser
  • I den yngre del af gruppen mange selvorganiserede aktiviteter – i den ældre del meget foreningsorganiserede aktiviteter
  • Bruger meget tid på familie
  • Ønsker fleksible tilbud

  Aktiviteter og muligheder for voksne 30-49 år

  Generelt

  Når folk får børn, sker der i mange tilfælde en forankring i familielivet. På mange måder er det en fase, hvor familielivet bliver det primære og stabile omdrejningspunkt i dagligdagen. På trods af stabile faktorer oplever forældre samtidig, at børn sætter pres på hverdagen. Mange forældre holder derfor en pause i idrætsdeltagelse – og særligt i foreningsregi. Mange voksne med børn vælger derimod at engagere sig i deres børns idrætsdeltagelse i foreningslivet. Derfor kan man tale om, at forældre fravælger deres egen idræt for at tilvælge deres børns idræt. Selvom mange fravælger decideret sportslig idræt er der i sejlsporten rige muligheder for at dyrke sejlads som en familieaktivitet, og derfor ser man også en stor gruppe medlemmer i sejlklubber i alderen 30-49 år, mens idrætsdeltagelsen for denne aldersgruppe er forholdsvis lille i mange andre idrætter.

  Motiver for at dyrke foreningsidræt

  Motiverne for at dyrke idræt i aldersgruppen 30-49 år er ligesom for den unge voksne befolkning at følge grundlæggende rekreative råd inden for folkesundheden. Det gælder eksempelvis at få brugt sin krop og at holde sig sund samt at dyrke aktiviteter for at beskæftige sig med noget rart og sjovt, som kobler én fra en krævende hverdag.

  I sejlsporten er der samtidig en tendens til, at en del voksne, der har sejlet i barndommen og i deres ungdomsår kommer tilbage i sejlsporten, når deres børn er større. Det gælder dels inden for windsurfing og tidligere jollesejlere, der vælger at tage duelighedsbevis i en sejlerskole med henblik på at sejle kølbåd.

  Klubbernes rolle

  I sejlsporten har man en særdeles bred vifte af aktiviteter, der i høj grad egner sig til at dyrke aktiviteter som familie. Det gælder dels som selvorganiserede aktiviteter og dels som aktiviteter, der udbydes af klubben. Selvom særligt den yngre del af aldersgruppen på mange måder har en hektisk hverdag, der kan minde om den ældre del af livsfasen for de 20-29 årige, er der ikke nær den samme tendens til at efterlyse fleksible tilbud. Der er en højere grad af foreningsloyalitet, hvilket åbner forskellige muligheder for at klubber kan arbejde med at lave attraktive tilbud til familier med børn.

  Grundlæggende er der et solidt arbejde i klubbers tilbud inden for windsurfingskoler, SUP for begyndere og sejlerskoler for kølbåd, mens klubber i mindre grad arbejder med fastholdelse efter for begyndere, som vil fortsætte i sejlsporten efter afsluttede begynderforløb.

  Inden for kapsejladsområdet udbyder mange klubber aftenmatch i kølbådssejlads. I klubbernes aftenmatch udbydes således også tilbud til gaster, hvor det er nærliggende at rekruttere disse til at blive klubmedlemmer.   

  .
  Rul til toppen

  Sejlsport og livsfaser:

  Koncepter til klubber: