20-29 år: De frie unge voksne

Læs om kendetegn for 20-29 åriges muligheder i sejlsporten, og emner klubber kan arbejde med

Af: Henrik Tang Kristensen - senest ajourført d. 10. januar 2021

Indhold

  Ekspandér

  De frie unge voksne

  • Ønsker fleksible tilbud
  • Bruger meget tid på karriere (passe studier; afslutning af uddannelse eller karriere på job)
  • I høj grad selvorganiserede aktiviteter
  • Ganske få har fokus på at præstere i sport
  • Fokus relateret til sundhed og velvære
  • Hver fjerde (20-30 årige) har ikke råd i udstyrsidrætter

  Aktiviteter og muligheder for unge 20-29 år

  Generelt

  De frie unge voksne dækker over sejlere fra 20 til 29 år, som endnu ikke har etableret sig med familie.

  For alle personer i alderen 20-29 år sker der mange ting. Udlandsophold, højskoleophold, overgangen til videregående uddannelser, flytning, indtræden på arbejdsmarkedet, parforhold etc. er ofte anledning til at stoppe i idrætsdeltagelse. I særligt alderen 20-25 år fortsætter frafaldet i sejlsporten. 

  Karriere inden for studier og arbejde fylder meget i aldersgruppen. Det gælder både tidsmæssigt og i forhold til identitetsbærende elementer. Deltagelse i idræt er grundlæggende delt op i meget inaktive eller meget aktive personer. Idrætter med stor uafhængighed, fleksibilitet og høj grad af selvorganiseret aktivitet er de mest attraktive i denne livsfase.

  Samtidig med, at der er et stort frafald i aldersgruppen, er det dog samtidig også kendetegnende, at de unge, som fortsætter i sejlsporten, bliver meget dedikerede. Det gælder både som en livsstilsorienteret idræt og inden for ambitiøs kapsejlads.   

  Motiver for at dyrke idræt

  Motiverne for at dyrke idræt for den unge voksne befolkning følger grundlæggende rekreative råd inden for folkesundheden. Det gælder eksempelvis at få brugt sin krop og at holde sig sund samt at dyrke aktiviteter for at beskæftige sig med noget rart og sjovt, som kobler én fra en krævende hverdag. Omvendt er der ikke indikationer af, at størstedelen i aldersgruppen har som primært motiv at konkurrere i et præstationsmiljø.

  I livsfasen for de frie unge voksne konkluderer idrætsanalyser, at 25% ikke har råd til at dyrke idræt i foreningsregi. De frie unge voksne efterlyser grundlæggende tilbud, som er fleksible og kan passe naturligt ind i en travl hverdag.  

  Klubbernes rolle

  I Sejlsporten har man en særdeles bred vifte af aktiviteter, som kan appellere til de frie unge voksne. De nævneværdigt største barrierer er, at sejlsport er en udstyrssport. Hvis man i klubregi vil arbejde med attraktive tilbud, skal disse dels gøres fleksible, dels bør der være mulighed for at lease/leje/låne klubudstyr til fornuftige priser, og dels bør der være mulighed for en høj grad af selvorganiserede aktiviteter.

  Sejlsporten har nogle unikke muligheder, som mange idrætter ikke kan tilbyde. Eksempelvis kan sejlsporten favne både kapsejladslystne sejlere i breddesejlsport og på eliteniveau, ligesom sejlsporten har unikke muligheder for at tilbyde aktiviteter uden præstationsperspektiver. I denne livsfase – og særligt i den ældre del – ser man således også en tendens til at kitesurfing, windsurfing og kølbådssejlads appellerer til målgruppen.

  .
  Rul til toppen

  Sejlsport og livsfaser:

  Koncepter til klubber: