Indhold

  Ekspandér

  Folk i alle aldre kan lære at sejle, og der er masser muligheder for at komme i gang. Du vil hurtigt opleve, at sejlads bliver mere end bare en sport.

  Mange sejlklubber tilbyder muligheder for at komme på vandet for første gang. Har du lyst til at prøve kræfter med sejlsporten så tag en snak med din lokale sejlklub om mulighederne for at få en prøvetur.

  I løbet af sæsonen afholder sejlklubberne også offentlige ”kom og prøv” arrangementer, hvor interesserede tilbydes at sejle med på kortere ture i klubbens egne både og evt. også i nogle af medlemmernes private både.

  Når man er ny i sejlads, står folk i kø for at hjælpe. Man føler sig virkelig velkommen og tryg. Der står altid nogle klar til at hjælpe med alle forskellige ting.

  Julie - Ny sejler

  Søger du en specifik sejladsaktivitet, kan du i oversigtskortet finde de sejlklubber, der har en sejlerskole. På en sejlerskole kan du lære at sejle en motorbåd eller en sejlbåd. Du kan også finde klubber, hvor du kan lære at windsurfe, lære at sejle jolle, Stand-Up-Paddle(SUP) eller kiteskoler, hvor du kan lære at kitesurfe.

  Kort der viser sejlklubber i Danmark

  Find en sejlklub

  Følg linket og se et oversigtskort med sejlklubber i danmark.

  Se kortet over sejlklubber her

  Kortet opdateres løbende af Dansk Sejlunion.

  Hvad koster det at sejle?

  Som ny sejler kan du komme hurtigt og billigt i gang! De fleste sejlklubber har udstyr du som medlem kan låne gratis eller leje for et symbolsk beløb. I sejlklubberne kan du også prøve kræfter med mange af de andre sejladsformer – og den vej rundt finde ud af hvad der passer bedst til dig.

  Et klubmedlemsskab koster fra ca. 400 kr. årligt og opefter alt efter hvilke tilbud og muligheder der følger med kontingentet.

  Få en sejleruddannelse

  Vil du have en god og sikker start på dit sejlerliv så skal du tage et duelighedsbevis eller et speedbådsbevis. Du skal dog være opmærksom på, at der ikke er krav om formelle kompetencer for at sejle et fritidsfartøj under 15 meter, medmindre det falder ind under reglerne for speedbåde.

  Dansk Sejlunions klubber og samarbejdspartnere står parate med kurser, som giver dig et godt afsæt for livslang læring som sejler og mange spændende oplevelser på vandet.

  sejleruddannlese søkort navigation

  Du lærer b.la at navigere og følge et søkort, når du tager et duelighedsbevis.

  Duelighedsbevis

  Tager du en duelighedsprøve, får du klar besked om sikkerhed til søs. Du får samtidig de nødvendige basiskompetencer, der betyder, at du forsvarligt kan manøvrere de fleste fritidsfartøjer. Et duelighedsbevis giver desuden ret til at føre speedbåd.

  Duelighedsbeviset består af en praktisk delprøve, hvor du viser, at du kan manøvrere en båd i havn og til søs. Vælger du at aflægge prøven i en sejlbåd, skal du vise, at du kan sejle båden i forskellige vindretninger. Der lægges megen vægt på søsikkerhed, så du skal blandt andet også vise, at du kan lave en “Mand Over Bord”-manøvre med båden.

  Duelighedsprøven har også en teoretisk delprøve, hvor du skal vise kendskab til blandt andet søvejsreglerne, afmærkning af farvandene og navigation.

  Når du har bestået begge delprøver, modtager du duelighedsbeviset for fritidssejlere via censor eller sejlerskole.

  Speedbådsbevis

  I mange tilfælde kræver det et speedbådsbevis at føre en motordrevet båd. Reglerne for hvornår motorbåden er en speedbåd, finder du hos Søfartsstyrelsen.

  Dansk Sejlunion er udbyder af speedbådsbevis der sikrer, at føreren af båden har et grundlæggende kendskab til sejlads og til sit fartøjs funktion, konstruktion og udrustning. Speedbådsbeviset betegnes også som speedbådskørekort eller speedbådscertifikat.

  Man kan tage speedbådsfører-prøven mange steder. Man kan eksempelvis få undervisning i sejlklubber, gennem oplysningsforbundene eller speedbådsskoler.

  Kontakt en kursusudbyder, der samarbejder med Dansk Sejlunion og tilmeld dig undervisningen dér.

  Du får speedbådsbeviset ved at gennemføre en prøve. Ved prøven skal du blandt andet vise kendskab til søvejsreglerne, almindelig anvendelse af knob og stik, sikkerhedsudrustning og redningsudstyr. Det er alt sammen nyttig viden, når du skal føre en speedbåd forsvarligt og varetage sikkerheden optimalt.

  Prøvedeltagere til prøve i speedbådsbevis skal være fyldt 16 år.

  Er det farligt at sejle?

  Nej – når man bliver oplært som sejler eller går til sejlsport i en sejlklub, er der dygtige instruktører, der er uddannet til at instruere med fokus på sikkerhed.

  I starten fokuseres der på tryghed for nye sejlere, så man lige fra begyndelsen af sit sejlerliv lærer at samarbejde og hjælpe hinanden. Efterhånden som man bliver selvhjulpen, bliver man også i stand til at vurdere sine egne evner i forhold til vind og vejr.

  Som del af din sejleruddannelse når du tager et duelighedsbevis lærer du om vind- og vejrforhold, vigeregler (havets færdselsregler), farvandsafmærkninger, lyd- og lyssignaler, skibslys og Mand-Over-Bord manøvre. Du kan få mere viden om sikkerhed til søs på sejlsikkert.dk.

  Dansk Sejlunion anbefaler, at man altid sejler med redningsvest og er iført sejlertøj der beskytter mod vind og vejr.

  Certificering sikrer kvalitet og høj sikkerhed

  Dansk Sejlunion certificerer både sejlerskoler og kiteskoler samt ungdomsvenlige sejlklubber.

  Sejlerskoler certificeres på baggrund af skolens tilrettelæggelse af blandt andet instruktøruddannelse og sikkerhedsaspekter omkring bådene samt forebyggelse og håndtering af ulykker til søs.

  Dansk Sejlunion certificerer kiteskoler, som tilbyder nye udøvere en høj kvalitet af instruktion under sikkerhedsmæssigt forsvarlige omstændigheder.

  Lystbådehavn

  Bliv bådejer

  Drømmer du om at sejle i din egen båd? Eller har du fået blod på tanden efter dine første sejlture og nu bare må eje en båd, så er der her god hjælp at hente!

  Når man vil købe en båd, så kan det være en lang proces med mange overvejelser – fuldstændigt som når man køber et hus. Udvalget af både er nemlig stort.

  Først skal du finde ud af, om du er til motor eller sejl og har du gjort op med dig selv hvad du vil bruge båden til? Er det til tursejlads med familie og venner, eller skal det være til kapsejlads?

  Spørgsmålene er mange og handler også om budget, forsikringer og juridiske spørgsmål.

  Dansk Sejlunion har lavet en udførlig guide for, hvilken bådtype du skal vælge samt hvad det koster at have båd. Når du ved, hvad du søger, kan læse om køb af båd samt finde en standardkontrakt for bådkøb.

  Når du køber båd, så er det vigtigt, at du sætter dig ind i reglerne omkring forsikring af båd. Der er nemlig punkter du skal være særlig opmærksom på, når du vælger hvilken type forsikring der skal dække båden, udstyr og mandskab. Læs mere om forsikring af båd samt guiden til valg af den rigtige bådforsikring.

  Er du medlem af en sejlklub under Dansk Sejlunion kan du via Dansk Sejlunion Bådforsikring få en skræddersyet bådforsikring. Du kan i forløbet få rådgivning af en professionel forsikringsmægler, der hjælper hvis du har brug for at få uddybet forsikringsbetingelser før du tager valget. Har du brug for støtte vedrørende administrative forhold i skadessituationen, eller vil du have en uvildig vurdering af skadesbehandlingen, er mægleren ligeledes klar med generel uvildig rådgivning.

  .
  Rul til toppen