Kapsejladslederseminaret er et årligt seminar som henvender sig til alle baneledere, dommere, opmænd, stævneledere og andre med interesse for afvikling af kapsejladser – uanset niveau og erfaring.

Alle har mulighed for at blive klogere, og alle har i særdeleshed mulighed for at skabe og vedligeholde netværket og kontakten til andre kapsejladsledere fra hele Danmark.

Kapsejladslederseminar 2019

Kapsejladslederseminaret 2019 blev afholdt 15. - 16. november på Vingstedcenteret sammen med klubkonferencen.

Oplæg fra de enkelte emner/workshops på kapsejladslederseminaret kan downloades nedenfor.